Drukāt
12.06.2019
Ķīmiskais piesārņojums Zemgalē ir lokāls un neapdraud iedzīvotājus
Valsts vides dienests (VVD) kliedē bažas par publiskajā telpā izskanējušo ziņu, ka Zemgales lauku piesārņošana ir izraisījusi reģionāla mēroga ekoloģisko katastrofu, jo tas neatbilst faktiskajai situācijai. Reģionā vairākās vietās ir radīts lokāls vides piesārņojums, kas šobrīd neapdraud iedzīvotājus.

Pirmie analīžu rezultāti, ko saņēmis Valsts vides dienests (VVD), un pieaicināto ekspertu atzinumi ļauj apgalvot, ka ķīmiskā viela, ar ko tika nolaistītas ceļmalu teritorijas Zemgalē, šobrīd nerada tiešu apdraudējumu videi, tostarp gruntsūdeņiem. Piesārņojuma tālāka izplatība nenotiek. Piesārņojums, kas satur gaistošus savienojumus, radīja vislielāko bīstamību izliešanas brīdī, kamēr viela bija koncentrēta. Iedzīvotājiem ir jāizvairās nonākt tiešā saskarē ar piesārņoto grunti – aiztikt, ieelpot un pārvietoties pa to. Atrašanās tuvumā nav bīstama.

VVD inspektori turpina piesārņojuma rezultātā cietušo vietu apzināšanu un uzraudzīšanu, dodoties regulārās pārbaudēs. Vides inspektori veica pārbaudes arī pēc lietus  un pārliecinājās, ka piesārņotās platības nav palielinājušās.

VVD ir noskaidrojis par piesārņošanu vainīgo uzņēmumu. Šobrīd sanācijas eksperti  nosaka labākās metodes piesārņojuma likvidēšanai.

Ievērojot konstatēto vides pārkāpumu nopietnību, VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne – Ansberga pirmo reģionālo vizīti ieplānojusi Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē. Trešdien, 19.jūnijā paredzēta tikšanās ar pašvaldības un policijas pārstāvjiem par kopīgu rīcību teritoriju sakārtošanā. Pēc šīs sarunas notiks preses konference, kurā tiks sniegta detalizētāka informācija par vides stāvokli un VVD rīcībām.

Ir sagatavota karte ar atzinātajām piesārņotajām vietām. Ja iedzīvotājiem ir  informācija par piesārņotām vietām, kas nav iekļautas kartē, lūdzam sazināties ar atbildīgo inspektoru pa tālruni 29467330.

Informāciju sagatavoja
Maruta Bukleviča
Valsts vides dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67084217; 25780460
 maruta.buklevica@vvd.gov.lv
 www.vvd.gov.lv

            
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/