Drukāt
08.08.2019
Aicinām pieteikties konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) aicina pašvaldības iesaistīties 2019.gada konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019”, lai radītu pozitīvu pašvaldības tēlu, sekmētu ģimeņu ar bērniem piesaisti, kā arī pilnveidotu savus pakalpojumus un to pieejamību ģimenēm ar bērniem.

Lūdzam līdz 2019.gada 30. augustam sniegt informāciju par pašvaldības 2019.gadā plānoto atbalstu ģimenēm ar bērniem, aizpildot tiešsaistē dati.vietagimenei.lv anketas sadaļu – KONKURSAM.

2019.gadā konkursu veido trīs kārtas. Konkursā vērtēšana tiks veikta piecās pašvaldību grupās – Kurzemes plānošanas reģiona grupa, Latgales plānošanas reģiona grupa, Rīgas plānošanas reģiona grupa, Vidzemes plānošanas reģiona grupa un Zemgales plānošanas reģiona grupa. Pirmajā kārtā konkursa sekretariāts (VRAA) veic aprēķinus četrās daļās – administratīvie dati, dzimstības dati, iedzīvotāju vērtējums (individuāls balsojums par pašvaldību pakalpojumiem) un pašvaldību līdzdalība konkursa informatīvajā kampaņā. Tīmekļvietnes apmeklētājiem (provizoriski š.g. septembrī) tiks dota iespēja sniegt individuālu vērtējumu – balsojot tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem, kas ietekmēs kopējo konkursa vērtējumu.

Konkursa otrajai kārtai tiek nominētas piecas labākās pašvaldības katrā plānošanas reģionā (kopā 25 pašvaldības Latvijā), kuras vērtē konkursa Vērtēšanas komisija. Vērtēšanas komisija iepazīstas ar katras pašvaldības konkursa 1. kārtas rezultātiem, izvērtējot arī papildus sniegto informāciju par katras pašvaldības nodrošinātajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem un balsojuma ietvaros iedzīvotāju sniegtiem komentāriem. Konkursa sekretariāts un Vērtēšanas komisija informācijas izvērtēšanai pašvaldībai var pieprasīt papildus informāciju.

Konkursa trešajai kārtai tiek nominētas divas pašvaldības katrā pašvaldību grupā ar augstāko punktu skaitu, kuras tiek noteiktas, Vērtēšanas komisijai balsojot (sniedzot individuālu vērtējumu saskaņā ar konkursa nolikuma 3. pielikumu) par katru pašvaldību grupu atsevišķi. Konkursa vērtēšanas 2. kārtā Vērtēšanas komisija kā ekspertus var pieaicināt plānošanas reģionu pārstāvjus.

Konkursa trešajā kārtā Vērtēšanas komisija klātienes vizītēs vērtē desmit Latvijas labākās pašvaldības. Laureāti katrā grupā un papildus nominācijās tiek noteikti, pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumu, kas tiek pieņemts ar klātesošo Vērtēšanas komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot.

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” rezultātā tiks noteiktas 2019. gada ģimenēm draudzīgākās pašvaldības katrā no reģioniem (naudas balva 15 000,00 EUR apmērā), kā arī tiks noteikta “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019” (naudas balva 25 000,00 EUR apmērā). Komisija var noteikt papildu nominācijas kādā no pakalpojumu grupām, kuras tiks vērtētas konkursa ietvaros (papildus naudas balvas nominācijās vismaz 15 000,00 EUR apmēru). Piešķirtā naudas balva jāizmanto ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai vides veidošanai (t.sk. infrastruktūras attīstībai ģimenēm ar bērniem vajadzībām) 2020. gadā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar VARAM Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecāko eksperti Ilzi Vārpiņu (e-pasta adrese: Ilze.Varpina@varam.gov.lvIlze.Varpina@varam.gov.lv, tālr.: 66016764, 26594409) vai Aģentūras Projektu uzraudzības departamenta vecāko ekspertu Zigmāru Grūbi (e-pasta adrese: zigmars.grube@vraa.gov.lv, tālr.: 66164662).

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 27.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/