Drukāt
NFI programma “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide”

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2014_2021/nfi_programma_klimata_parmainu_mazinasana_pielagosanas_tam_un_vide/