Drukāt
26.08.2019
Vējupītes krastus Gaujas Nacionālajā parkā attīra no sena naftas produktu piesārņojuma
Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā augusta vidū sākta Vējupītes krastu attīrīšana no vairāk nekā pirms trīsdesmit gadiem radīta naftas produktu piesārņojuma. Tādējādi tiek novērsts risks, ka kaitīgās vielas varētu nokļūt Gaujā un apdraudēt upes ekosistēmu.

Sanācijas darbi tiek veikti Vējupītes gravā netālu no Pēteralas,  Gaujas Nacionālajā parkā (Siguldā) - šeit astoņdesmito gadu beigās avārijas dēļ radās piesārņojums ar mazutu, kas savākts, izmantojot tolaik pieejamos absorbentus – salmu ķīpas. Stāvās nogāzes un nepieejamās vietas dēļ piesārņojums tika noglabāts turpat gravā izraktajās bedrēs.

Blakus esošā Vējupīte pēdējos gados arvien intensīvāk izskalo krastu un upes gultne sāk pietuvoties piesārņojuma bedrēm, tādēļ nepieciešams pēc iespējas drīzāk naftas produktus savākt un nodot glabāšanai un pārstrādei.

“Ņemot vērā, ka šī vieta atrodas nacionālajā parkā, turklāt dabas lieguma zonā, piesārņojuma likvidēšana notiek tikai ar roku darbu. Tas ir ļoti sarežģīti un laikietilpīgi, jo Vējupītes grava šajā vietā ir apmēram 55 metrus dziļa un piekļūt piesārņojuma vietai ar jebkāda veida tehniku ir praktiski neiespējami,” stāsta Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktora vietnieks Mārtiņš Zīverts.

Pēc iepriekš veiktajām aplēsēm kopējais piesārņojuma apjoms ir apmēram 13 kubikmetri, kas atrodas apmēram 100 metru garā zonā upes krastā.

Sanācijas darbu vietā netālu no Pēteralas izvietotas brīdinājuma zīmes, aicinot teritorijā neieiet, tā ir norobežota un Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus līdz darbu beigām šajā vietā neuzturēties.

Vējupīte ir viena no Gaujas kreisā krasta pietekām nacionālā parka teritorijā, tās garums ir 14 km, bet pēdējos trīs kilometrus pirms ietekas Gaujā tā tek pa dziļu gravu, veido straujteces. Vējupītes gravas krastos atrodas vairāki populāri tūrisma objekti –   Kraukļa aiza, Kraukļa ala, Satezeles pilskalns un Pētera ala, te iekārtotas arī pastaigu takas. Upe ir nozīmīga lašveidīgo zivju nārsta vieta.

Vējupītes krastu attīrīšana notiek ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

FOTO: https://failiem.lv/u/kxkp2axv

Informāciju sagatavoja:
Maija Rēna
Dabas aizsardzības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
maija.rena@daba.gov.lv
Tālr.: 29272365


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/