Drukāt
27.08.2019
Ķemeru Nacionālajā parkā noslēdzies vērienīgais mitrāju atjaunošanas projekts
Atjaunots ūdens līmenis Zaļajā purvā un Ķemeru tīreļa rietumu mežos, dabiskots Skudrupītes tecējums un izveidota jauna tūrisma infrastruktūra – tas viss paveikts astoņus gadus ilgušajā projektā LIFE Hydroplan jeb “Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”, kurš nu ir noslēdzies.

“Mitrāju lielā nozīme dabā ir pierādīta, un nav šaubu, ka to atjaunošana ir svarīga. Vienlaikus jāsecina, ka pagaidām šādi lieli projekti ir prioritāte tikai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, taču ārpus tām dabas vērtības joprojām ir pakļautas gan intensīvās lauksaimniecības, gan aizvien aktīvākās būvniecības negatīvajai ietekme,” pauž Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas vadītājs Andris Širovs.

Projekta realizācija sākta 2011. gadā, taču idejas un ieceres par tā īstenošanu virmoja gaisā jau vairākus gadus iepriekš. Savulaik nacionālā parka teritorijā vairākās vietās ieguva kūdra un ierīkotas meliorācijas sistēmas, un šie darbi radījuši būtisku kaitējumu dabas vērtībām. Nosusināšanas ietekmē sākušas izzust mitrumu mīlošās augu un dzīvnieku sugas, pasliktinājies biotopu stāvoklis un galu galā mainījusies arī ainava.

Lai saglabātu un atjaunotu mitrāju teritorijas, vispirms tika veikts apjomīgs izpētes darbs. Veikta gan attālinātā izpēte ar jaunākajām tehnoloģijām, gan daudzpusīgi pētījumi dabā. Bija jāpierāda daudziem, ka ūdens līmeņa celšana purvā un mitrajos mežos nekādā veidā nevar ietekmēt ne tuvākās apdzīvotās vietas, ne līdzās esošos privātīpašumus. Mazāku pretestību izraisīja plāns atjaunot Skudrupītes līkloču tecējumu, jo līdzīgas pārmaiņas 2005. gadā jau bija piedzīvojusi līdzās tekošā Slampes upe.

Būtiskākie “redzamie” rezultāti – atjaunots ūdens līmenis Zaļajā purvā un Ķemeru tīreļa rietumu malas mežos, aizdambējot susinātājgrāvjus, atjaunots Skudrupītes dabiskais tecējums, izlīkumojot 5,5 km meliorēto upes gultni 7,5 km dabiskos līkumos, izveidota tūrisma infrastruktūra – divas skatu platformas un trīs informācijas stendi, izveidotas divas izglītojošas īsfilmas – “Skudrupītes otrā elpa” un “Zaļa purva atdzimšana”, kā arī sagatavots zinātnisko rakstu krājums “Aktuāli biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas piemēri Latvijā”.

Par projekta rezultātiem dabā bija iespēja pārliecināties ikvienam noslēguma pasākuma apmeklētājam 23. augustā, dodoties ekskursijā uz Melnragu rīkli un Dunduru pļavām. Vietā, kur citkārt pieeja apmeklētājiem ir liegta, bija novērojama intensīva dabas vērtību atjaunošanās. Šeit vietu ligzdošanai izvēlējies ziemeļu gulbis, upītē koši ziedēja viens no Latvijas savdabīgajiem kukaiņēdājaugiem – pūslene, bet gaisā dūca un sanēja visdažādāko sugu kukaiņi.

Darbi veikti LIFE+ projektā „Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” (“HYDROPLAN” LIFE10NAT/LV/000160). Projektu finansē Eiropas Komisija un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

Vairāk par projektu Hydroplan lasi šeit: https://hydroplan.daba.gov.lv/

Fotogalerija no pasākuma pieejama projekta mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Aija Balandiņa
Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas izglītības centra “Meža māja”
Dabas izglītības darba speciāliste
aija.balandina@daba.gov.lv
Tālr.: 29149365

Papildu informācija:
Andris Širovs
Dabas aizsardzības pārvaldes
Pierīgas reģionālās administrācijas direktors


Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE finanšu instrumenta atbalstu
Projekts LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/