Drukāt
Administratīvi teritoriālā reforma
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 08.12.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/administrativi_teritoriala_reforma/informativie_materiali/