Drukāt
02.09.2019
Carnikavā atklāj gājēju tiltu pāri Vecgaujai
Ieguldījumi veikti Eiropas Savienības fondu darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa nr. 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros, piesaistot Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Tradicionālajos Nēģu svētkos, kurus katru gadu vasaras nogalē organizē Carnikavas novada pašvaldība, tika atklāts gājēju tiltiņš pāri Vecgaujai. Turpmāk  novadnieki un viesi pa to ērti varēs nokļūt uz Carnikavas Novadpētniecības centru, savukārt Carnikavas zvejnieki – uz savām laivu piestātnēm pie Vecgaujas. Kopš 2015. gada februāra Carnikavas nēģi ir iekļauti Eiropas Savienības Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā un Carnikavas novada pašvaldība rūpējas par nēģu ķeršanas un apstrādes prasmju popularizēšanu un saglabāšanu. 

Lai uzskatāmāk demonstrētu novada vēsturi un unikālo kultūrvēstures mantojumu, Carnikavas Novadpētniecības centrs tiek papildināts arī ar jaunbūvēm- klēts ēku un nojumi kuģa vraka ekponēšanai. Pārbūves darbu rezultātā paredzēts noasfaltēt automašīnu stāvvietu un izveidot slipu laivu ielaišanai un izvilkšanai no Gaujas. 
Foto: www.carnikava.lv


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 30.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/