Drukāt
11.09.2019
Igaunijas - Latvijas programma aicina pieteikt projektus 6. konkursā!

Partnerorganizācijām no Latvijas (Kurzemes, Pierīgas, Rīgas un Vidzemes reģioniem) un no Igaunijas (Dienvidigaunijas un Rietumigaunijas reģioniem) pieejams atbalsts kopīgām pārrobežu iniciatīvām darba meklētājiem un darba devējiem Igaunijas-Latvijas programmā.

Interreg Igaunijas-Latvijas programma š.g. 31. maijā izludināja 6. projektu konkursu, kurā organizācijas aicinātas iesniegt sadarbības projektus kopīga pakalpojuma izveidošanai vai uzlabošanai darba meklētājiem un darba devējiem.

Ir pieejami aptuveni 258 000 eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Interreg Igaunijas-Latvijas programma ir vērsta uz atbalsta sniegšanu darba meklētājiem, kuri labprāt strādātu robežas otrā pusē. Rezultātā ir sagaidāma darbaspēka pārvietošanās pāri Igaunijas – Latvijas robežai palielināšanās.

Igaunijas-Latvijas programmā ir atbalstīti 2 šādi ar darbaspēka pārvietošanās sekmēšanu saistīti projekti - ESTLAT-WBL un Valka-Valga mobility.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 30.septembris.

Plašāku un detalizētāku informāciju par prasībām projektu pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai var gūt programmas mājaslapā – https://estlat.eu/en/for-applicants/for-6th-call-applicants

Konsultācijas par konkursa nosacījumiem ir pieejamas, un tās sniegs konsultanti programmas Kopīgā sekretariātā gan Rīgā, gan Tartu. Kontakti saziņai ir pieejami šeit - https://estlat.eu/en/contacts

Visas jaunākās ziņas tiek izplatītas šeit: https://www.facebook.com/estlat/

 

Kontaktinformācija:
Vineta Šnore
Tālr. + 371 29274310
e-pasts: vineta.snore@estlat.eu

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 28.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/