Drukāt
Starptautiskās konvencijas un līgumi vides aizsardzības jomā
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/starptautiskie_ligumi/