Drukāt
Vides konsultatīvā padome

Ministru kabinets 2007. gada 27. martā pieņēma noteikumus Nr. 209 „Vides konsultatīvās padomes nolikums” (pēdējā redakcija ar grozījumiem līdz 17.12.2013.)

Vides konsultatīvā padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā.

VKP priekšsēdētājs - Viesturs Ķerus
pārstāv biedrību “Latvijas Ornitoloģijas biedrība”,
viesturs@lob.lv, tālr.  67221580.

VKP priekšsēdētāja vietniece – Lelde Eņģele,
pārstāv nodibinājumu “Latvijas Dabas fonds”,
lelde.engele@inbox.lv, tālr.26102617


VKP koordinatore – Ilze Trušinska
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 26/28, 201.kabinets
ilze.trusinska@varam.gov.lv, tālr. 67026447

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pad/vkp/