Drukāt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātie normatīvie akti
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 17.01.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/