Drukāt
Dabas resursu nodoklis
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 20.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/