Drukāt
Publikācijas investīciju jomā

Ziņojumi par vides investīcijām:

Vides investīciju stratēģija

Ūdenssaimniecība

Atkritumu apsaimniekošana

Eiropas Savienības fondu apguve vides jomā

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/investiciju_joma/