Drukāt
Publiskais iepirkums
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 16.10.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/publiskais_iepirkums/