Drukāt
16.01.2007
Nosaka visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālos apjomus un reģistrēšanas un ziņojuma sniegšanas kārtību

Šodien, 16. janvārī Ministru kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālajiem apjomiem (īpatsvariem) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojuma sniegšanas kārtību un veidlapas paraugu, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā”.

Šis MK noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Iepakojuma likumu. Tas nosaka visa izlietotā iepakojuma un dažādu iepakojuma veidu reģenerācijas procentuālo apjomu un termiņus laika periodā no 2007.-2015.gadam.

Noteikumu projekts definē kalendāra gadā izlietotā iepakojuma apjomu, kuru sasniedzot iepakotājam un iepakojuma apsaimniekotājam ir pienākums reģistrēties Vides ministrijā pilnvarotajā institūcijā. Šādiem uzņēmumiem ne tikai būs jāapsaimnieko izlietotais iepakojumus, bet arī jāsniedz ziņojums par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem.

Tāpat noteikumu projekts nosaka ziņojuma par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem iesniegšanas kārtību, kā arī iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemērus un iepakojuma veidus un materiālus, kuriem var piemērot izņēmumus attiecībā uz smago metālu saturu.

Pēc šo MK noteikumu spēkā stāšanās spēku zaudēs Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumi Nr.953 "Noteikumi par izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā, visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālajiem apjomiem (īpatsvariem) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojuma sniegšanas kārtību un veidlapas paraugu".


Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 7026582
E-pasts: prese@vidm.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/