Drukāt
23.01.2007
Pieņem dabas parka „Pape” konsultatīvās padomes nolikumu

Šodien, 23. janvārī, Ministru kabineta sēdē akceptēja Vides ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Dabas parka „Pape” konsultatīvās padomes nolikums”.

Vides ministrijas izstrādātais noteikumu projekts paredz izveidot dabas parka „Pape” (turpmāk – dabas parks) konsultatīvo padomi (turpmāk – padome). Tās galvenās funkcijas būs veicināt un atbalstīt sadarbību starp valsts un pašvaldību iestādēm, biedrībām, dažādām institūcijām, u.c., lai īstenotu dabas parka izveidošanas un aizsardzības mērķus un nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu attīstību.

Padomes sastāvā iekļauti pārstāvji no 13 iestādēm vai organizācijām, kuru darbība vai intereses saistītas ar dabas parka teritoriju, piemēram, no Valsts meža dienesta, Pasaules Dabas fonda, Latvijas Ornitoloģijas biedrības, u.c.

Šis dabas parks izveidots 2003. gadā, 51 777 ha lielā platībā, lai nodrošinātu aizsardzību īpaši aizsargājamiem jūras, ezera, purva un piekrastes biotopiem, kā arī nodrošinātu aizsardzību īpaši aizsargājamām augu un dzīvnieku, jo īpaši putnu un sikspārņu, sugām. Teritorijā sastopamo dabas vērtību dēļ dabas parks iekļauts Natura 2000 teritoriju sarakstā.

 

Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 7026582
E-pasts: prese@vidm.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/