Drukāt
31.01.2007
Sabiedriskai apspriešanai nodots lēmuma projekts un rīkojuma projekts par emisijas kvotu piešķiršanu SIA „Port Milgravis” sadedzināšanas iekārtai

Vides ministrija, pamatojoties uz Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2006.gada 25.septembrī izsniegto Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju Nr. RIT-R-SEG-36, ir sagatavojusi lēmuma projektu un rīkojuma projektu par emisijas kvotu piešķiršanu SIA „Port Milgravis” sadedzināšanas iekārtai (adrese: Meldru iela 3, Rīga, LV-1015) 2006. un 2007.gadā no Emisijas kvotu sadales plānā 2005.-2007.gadam iekļautās emisijas kvotu rezerves jaunām iekārtām.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otrajai daļai priekšlikumus par lēmuma projektu un rīkojuma projektu lūdzam iesniegt Klimata un atjaunojamo energoresursu departamentam (Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, fax: 7820442, e-pasts: Linda.Leja@vidm.gov.lv) līdz 2007.gada 1. martam.

Pievienotie faili:
 
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/