Drukāt
19.02.2007
Notiks ES Vides ministru padomes sanāksme

Š.g. 20.februārī Vides ministrijas delegācija Valsts sekretāra Gunta Puķīša vadībā piedalīsies ES Vides ministru padomes sanāksmē, kas norisināsies Briselē.

Šīs sanāksmes ietvaros plānots apstiprināt Vācijas prezidentūras laikā izstrādāto Padomes secinājumu projektu ES mērķi starptautiskā klimata režīma turpmākai attīstībai pēc 2012.gada, kas paredz aicinājums valstīm uzņemties 30% siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas saistības uz 2020.gadu.

Viens no jautājumiem, par kuru paredzēts vienoties sanāksmē, ir Komisijas priekšlikums iekļaut aviācijas aktivitātes siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā (turpmāks – ETS) Kopienā. Šī priekšlikuma mērķis ir samazināt aviācijas radīto ietekmi uz klimata pārmaiņām, nosakot, ka sākot ar 2011.gadu ietvert emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā ES iekšējos lidojumus, bet sākot ar 2012.gadu – arī no ES izejošos un ienākošos lidojumus. Latvija atbalsta šo Komisijas priekšlikumu, tomēr norāda, ka ņemot vērā tiesību akta pieņemšanas procedūras ilgumu (vidēji – 2-3 gadi), reālais laiks aviācijas iekļaušanai juridiski skaidri definētā un metodoloģiski precizētā ETS varētu būt no 2013.gada.

Tāpat pasākuma ietvaros paredzētas publiskas debates par Tematisko stratēģiju augsnes aizsardzībai un Eiropas Komisijas sagatavoto struktūrdirektīvas projektu augsnes aizsardzībai. Eiropas Kopienā pašlaik nav kopēju normatīvo aktu, kas nodrošinātu augsnes aizsardzību.

 

Kristīne Barševska
Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i.
Tālr.: 7026533 / 6417267
E-pasts: prese@vidm.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/