Drukāt
Semināru materiāli
  • 2009.gada 5. novembrī Vides ministrijā notika seminārs pašvaldībām par aktuāliem jautājumiem dabas aizsardzības jomā. Galvenās semināra tēmas: ģenētiski modificētie organismi, ES nozīmes aizsargājamās teritorijas (Natura 2000), aizsargājamo jūras teritoriju veidošana, Natura 2000 teritoriju - putniem nozīmīgo vietu – precizēšana un Vides ministrijas sadarbība ar pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. Šīs prezentācijas pieejamas šeit (izmērs 6,78 MB).
  • 2009. gada 1. jūlija semināra „Latvijas atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas modelis un rīcības plāns”  materiāli.
  • 2009.gada 17.aprīļa semināra „Ietekmes uz vidi novērtējuma programma un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrāde” prezentāciju materiāli
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/Seminari/