Drukāt
Eiropas Savienības Kohēzijas fonds un Struktūrfondi: 2007.-2013.g. plānošanas perioda normatīvie akti

1. Eiropas Savienības normatīvie akti

1.1.Regulas

1.2. Regulu projekti

2. Latvijas Republikas normatīvie akti

2.1. Likumi:

2.2. Ministru kabineta noteikumi – Darbības programmas:
 

2.3. Ministru kabineta noteikumi:
 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/