Drukāt
Elmar Römpczyk "GRIBAM ILGTSPĒJĪGU ATTĪSTĪBU"
Pievienotie faili:
 
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 21.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/publikacijas_ilgtspejigas_attistibas_joma/