Drukāt
21.04.2006
Noslēdz piecus līgumus par tehnisko nodrošinājumu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām Liepājā

Š.g. 20. un 21. aprīlī LR Vides ministrijā Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2. kārta” ietvaros tika noslēgti pieci piegāžu līgumi par tehnisko nodrošinājumu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām Liepājā par kopēju summu vairāk nekā 1 miljonu EUR.

Vakar, 20. aprīlī tika noslēgti 4 piegāžu līgumi „Tehniskais nodrošinājums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām Liepājā”:

  • starp Vides ministriju un uzņēmumu SIA „Liepājas datoru centrs” - par datortehnikas un programmatūras piegādi. Piegāžu līguma kopējā summa ar PVN ir 145 703,16 EUR;
  • starp Vides ministriju un uzņēmumu SIA „Sanistal” – par iekārtu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanai piegādi. Piegāžu līguma kopējā summa ar PVN ir 341 610,00 EUR;
  • starp Vides ministriju un uzņēmumu SIA „E. Tauriņš un partneri” ugunsdzēsības hidrantu piegādi. Piegāžu līguma kopējā summa ar PVN ir 209 781.58 EUR;
  • starp Vides ministriju un uzņēmumu SIA „E. Tauriņš un partneri” par noslēgaizbīdņu ūdensapgādes sistēmai piegādi. Piegāžu līguma kopējā summa ar PVN ir 144 300,26 EUR.

Savukārt šodien, 21.aprīlī starp Vides ministriju un uzņēmumu SIA „Volvo Truck Latvia” tika parakstīts piegāžu līgums „Tehniskais nodrošinājums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām Liepājā”, kura ietvaros tiks piegādāta automašīna ar hidrodinamisko aprīkojumu. Šī piegāžu līguma kopējā summa ar PVN ir 440 022,00 EUR.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2. kārta” kopējās izmaksas bez PVN ir 25 297 487.00 EUR, un ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums šim projektam ir 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i., kopējām izmaksām bez PVN.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 2. kārta” realizācija ļaus nodrošināt Liepājas iedzīvotājiem ES un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni, kā arī arvien vairāk Liepājas iedzīvotājiem sniegs iespēju saņemt centralizētus dzeramā ūdens pakalpojumus. Savukārt, piegāžu līguma “Tehniskais nodrošinājums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām Liepājā” ietvaros saņemtās iekārtas ļaus SIA „Liepājas ūdens”, kas ir šī līguma Atbalsta saņēmējs, efektīvāk apsaimniekot Liepājas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un uzlabot Liepājas iedzīvotājiem sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti. Šis projekts palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū.

  

Papildus informācija:
Artūrs Kazimiraitis,
tel. 7026431.

  

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 04.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/