Drukāt
3.5.1.1.aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"

Ņemot vērā, ka ūdenssaimniecības būvju būvniecības komisijas darbība ir pārtraukta no 2013.gada 28.marta, ar grozījumu veikšanas kārtība TEP aicinām iepazīties šeit04.12.2007. Ministru kabineta noteikumi nr. 836 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"

Citi saistošie normatīvie akti

 


Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas darbība

Finanšu modelis – piemērs KF 6. atlases kārtas projektiem


Kontaktpersona:
Baiba Upmane-Bukava
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju politikas departamenta
Projektu vērtēšanas nodaļas
vecākā eksperte
E-pasts: baiba.upmane-bukava@varam.gov.lv, esfondi@varam.gov.lv

 

 

      

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 27.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/