Drukāt
Ko darīt ar atkritumiem
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.11.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/apsaimniekosana/atkritumu_veidi/