Drukāt
Lielgabarīta atkritumi

Liela izmēra (lielgabarīta) atkritumi – tādi sadzīvē radušies atkritumi, tostarp matrači un mēbeles, kurus to izmēra dēļ nav iespējams ievietot klienta lietošanā nodotajā sadzīves atkritumu konteinerā.

Kā noskaidrot, kur likt?

  • Iepazīties attiecīgās pašvaldības mājas lapā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kur ir noteikta atkritumu apsaimniekošanas kārtība attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, un rīkoties atbilstoši šiem noteikumiem attiecībā uz liela izmēra atkritumu apsaimniekošanu.
  • Sazināties ar pašvaldību un noskaidrot, vai pašvaldības noteiktajā maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir ietverta arī maksa par liela izmēra atkritumu apsaimniekošanu. 
  • Sazināties ar pašvaldības izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru atkritumu radītājam ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju, par liela izmēra atkritumu savākšanas kārtību konkrētajam īpašumam  (kur un cikos tie ir jānovieto), lai atkritumu apsaimniekotājs tos attiecīgi savāktu.”
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/apsaimniekosana/atkritumu_veidi/