Drukāt
Vadlīnijas tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei valsts vai pašvaldību finansētiem projektiem
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 17.09.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/udenssaimniecibas_projekti/