Drukāt
Vadlīnijas tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei valsts vai pašvaldību finansētiem projektiem
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 24.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/udenssaimniecibas_projekti/