Drukāt
Starptautiskās konvencijas, kas ratificētas vai tiek gatavotas ratificēšani Latvijā
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/starptautiskie_ligumi/