Drukāt
Starptautiskie līgumi
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 20.10.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/starptautiska_sadarbiba/starptautiskie_ligumi/