Drukāt
Reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 31.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativie_akti/