Drukāt
2009. gada 12. augusta semināra „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātu konkursu „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”” prezentācija.
Pievienotie faili:
 
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 21.09.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/Seminari/