Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Publikācijas un pētījumiMetodiskie materiāliMetodiskie materiāli pašvaldībāmDarbs pēc novadu pašvaldību izveides
 
 
 
Novada pašvaldības izpilddirektora iecelšana amatā

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 14.punktu novada administratīvajā teritorijā bijušo vietējo pašvaldību institūciju darba nepārtrauktību atbilstoši to apstiprinātajiem nolikumiem jānodrošina tiem izpilddirektoriem, kuri veic izpilddirektora pienākumus attiecīgajā teritorijā 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanu dienā, t.i., 6.jūnijā.

Pirmajā novada domes sēdē svarīgi ir izveidot novada pašvaldības izpilddirektora amatu un iecelt tajā izpilddirektoru, kurš sagatavotu priekšlikumus novada pašvaldības administrācijas – pašvaldības izpildorgāna – izveidošanai, kas nodrošinātu domes pieņemto lēmumu izpildi, veiktu tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī koordinētu pagastu/pilsētu izpilddirektoru rīcību bijušo vietējo pašvaldību institūciju darba nepārtrauktības nodrošināšanā.

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 69.panta pirmajai daļai novada domes izpilddirektors: 

  • organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;
  • dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem;
  • sagatavo priekšlikumus domei  par  attiecīgās  pašvaldības  iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu  
  • lēmumu atcelšanu;
  • ierosina   domei   iecelt  amatā  vai atbrīvot  no  amata  pašvaldības  iestāžu vadītājus, domes   nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba vietējās pašvaldības administrācijas darbiniekus;
  • iesniedz   domei   priekšlikumus   par   pašvaldības    iestāžu   un   pašvaldības  kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;
  • domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar  pašvaldības  mantu  un  finanšu  resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;
  • organizē teritorijas  attīstības  programmas  projekta, teritorijas  plānojuma  projekta  un budžeta projekta  izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;
  • veic citus pienākumus, kas paredzēti novada  pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.
Novada domes izpilddirektors nedrīkst būt domes deputāts (likuma „Par pašvaldībām” 68.panta pirmā daļa).

NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLA UN LĒMUMA PARAUGS

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
03.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta