Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Publikācijas un pētījumiMetodiskie materiāliMetodiskie materiāli pašvaldībāmDarbs pēc novadu pašvaldību izveides
 
 
 
Novada pašvaldības budžeta izstrādāšana

Saskaņā likuma „Par valsts budžetu 2009.gadam”,58.panta pirmo daļu jaunizveidotās novada pašvaldības budžetu apstiprina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc jaunizveidotās novada pašvaldības domes pirmās sēdes.

Ņemot vērā pašreizējo saspringto ekonomisko situāciju un finanšu līdzekļu nepietiekamību valstī, kas rada ievērojamas problēmas un grūtības valsts un arī pašvaldību darbībā, jaunizveidotā novada pašvaldībai ir svarīgi pēc iespējas ātrāk (ieteicams mēneša laikā) apstiprināt jaunizveidotā novada budžetu.

Pēc novada domes lēmuma par novada pašvaldības administratīvajā teritorijā iekļauto bijušo vietējo pašvaldību budžetu apvienošanu izvērtējama apvienotā budžeta ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa, lai noskaidrotu iespējamo novada pašvaldības budžeta vīziju.

Novada pašvaldības budžets izstrādājams, ņemot vērā likuma „Par pašvaldību budžetiem”, likuma "Par budžetu un finanšu vadību " nosacījumus, kā arī budžets izstrādājams atbilstoši budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai, kas noteikta šādos Ministru kabineta noteikumos: 

1.  Nr.875 (22.11.2005.) „Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju”;
2.  Nr.934 (13.12.2005.) „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”;
3.  Nr.1031 (27.12.2005.) „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”;
4.  Nr.1032 (27.12.2005.) „Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”.
5.  Budžeta izstrādāšana jāuztver kā nepārtraukts process. Novada pašvaldības budžetam ir jāatspoguļo novada pašvaldības administratīvā struktūra atbilstoši funkcionālo kategoriju klasifikācijai. Jāuzkrāj un jāanalizē visi dati, kas attiecas uz katru novada pašvaldības iestādi un struktūrvienību, atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai un izdevumu ekonomiskai klasifikācijai. Visi izdevumi ir jāpamato.

Likumā „Par pašvaldībām” noteikts, ka budžets noformējams kā saistošie noteikumi, tikai novada dome var pieņemt šos saistošos noteikumus, visas tāmes un budžeta projekts ir jāizskata deputātu pastāvīgajās komitejās. Pašvaldības budžeta dokumentam jāatbilst un jāietver visas prasības, kas noteiktas likumos.

Izdevumi drīkst būt tikai apstiprinātajā budžetā paredzētajiem mērķiem un nedrīkst pārsniegt noteiktos apjomus. Vēlams izdot novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu par budžeta sastādīšanas kārtību, kurā tiktu noteiktas atbildīgās amatpersonas budžeta sastādīšanas procesā, kā arī norīkot iestāžu un struktūrvienību vadītājus kā atbildīgos par budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmju izstrādāšanu noteiktajos termiņos.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta