Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Publikācijas un pētījumiPublikācijasPublikācijas investīciju jomā
 
 
 
Ziņojums par vides investīcijām, 2004
PRIEKŠVĀRDS

 Mērķtiecīgi ieviešot vides politiku, Vides ministrija par prioritāti noteikusi investīcijas ūdenssaimniecības attīstībā, sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, bīstamo atkritumu apsaimniekošanā, aizsardzībā pret jonizējošo starojumu un kodoldrošībā, dabas aizsardzībā, gaisa aizsardzībā, kā arī vides riska samazināšanā. Finansējums vides aizsardzības projektu īstenošanai piesaistīts no Eiropas Savienības Kohēzijas (ISPA) fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Phare un LIFE programmas, divpusējās sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību budžeta.

Desmit gadu laikā kopš Valsts investīciju programmas izveidošanas 1995. gadā vides aizsardzības infrastruktūras projektu īstenošanā, t.sk. vides kontroles sistēmas un vienotas vides informācijas un monitoringa sistēmas nodrošināšanai ieguldīti 185,55 milj. latu, no kuriem 141 milj. latu investēti ūdenssaimniecības sakārtošanā, 26,29 milj. – vides aizsardzības prasībām atbilstošas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē un 8,05 milj. latu – bīstamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveidē.

Šobrīd ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni ir nodrošināti aptuveni 35% Latvijas iedzīvotāju. Diemžēl ūdensapgādes tīklu sliktā tehniskā stāvokļa dēļ ūdens kvalitāte pie patērētāja pazeminās,  tīklos noplūžu rezultātā tiek zaudēta apmēram trešā daļa iegūtā ūdens.

Ieviešot investīciju projektus, izveidoti jau četri sadzīves atkritumu poligoni Rīgas, Ziemeļvidzemes, Ventspils un Liepājas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionos. Tas nozīmē, ka apmēram 57% Latvijas iedzīvotāju ir izveidoti priekšnoteikumi apglabāt radītos atkritumus vides aizsardzības prasībām atbilstošos poligonos. No vairāk nekā 500 atkritumu izgāztuvēm, kas tika identificētas Latvijas teritorijā, rekultivēta trešā daļa. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sfērā Latvijā ir izveidota Gardenes bīstamo atkritumu novietne, Kņavas nelikvīdo lauksaimniecības ķimikāliju novietne u.c. infrastruktūras objekti.

Neskatoties uz jau panākto vides likumdošanas prasību ieviešanā, vēl joprojām būs nepieciešamas investīcijas vides aizsardzības infrastruktūras sakārtošanā. Strauji pieaugošais investīciju apjoms valstī ir veicinājis Latvijas būvniecības, t.sk. konsultantu kompāniju izaugsmes iespējas, nostiprinot gan tehniskās, gan finansiālās kompāniju iespējas nākotnē. Diemžēl jāsecina, ka gan Latvijas, gan Eiropas būvniecības kompāniju kapacitāte, lai piedalītos Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu realizācijā, pašreiz ir nepietiekama. To apliecina kompāniju zemā aktivitāte, piesakoties uz izsludinātajiem konkursiem, un kompāniju cilvēkresursu problēmas pēc līgumu noslēgšanas, kas ietekmē plānoto projektu īstenošanu.

Vides investīciju efektīva apgūšana ir saistīta arī ar investīciju projektu realizācijā iesaistīto pašvaldību nepietiekamajiem pašu finanšu resursiem un tehnisko kapacitāti, kā arī ar valsts institūciju papildu noslodzi, kas ir atbildīgas par investīciju plānošanu un apgūšanu. Plānotais pieaugošais investīciju apjoms, īstenojot Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētos projektus, kā arī sagatavojot jaunus projektus, liek domāt par ministrijas kapacitātes stiprināšanu esošās struktūras ietvaros un valsts iespējamo atbalstu pašvaldībām projektu realizācijā. Lielāka uzmanība jāpievērš jauno speciālistu sagatavošanai.

Turpinot iesākto, Vides ministrija ir apzinājusi problēmas, identificējusi atbalstāmās aktivitātes vides aizsardzības jomā, kas būs pamats, integrējot vides aizsardzības intereses Nacionālajā attīstības plānā nākamajam Eiropas Savienības finanšu plānošanas periodam.

 

Raimonds Vējonis
LR vides ministrs

Pievienotie faili:
 
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
02.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta