Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Starptautiskā sadarbībaVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sadarbība ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD)
 
 
 
Vides politikas komiteja (Environmental policy committee - EPOC)

Vides politikas komiteja  īsteno OECD vides politiku.

OECD Vides politikas komiteja nosaka un īsteno organizācijas darbību vides un ilgtspējīgas attīstības jomā. Īpaša uzmanība tiek veltīta starptautiski salīdzināmu datu nodrošināšanai par vides stāvokli, dalībvalstu regulāru vides pārskatu izvērtēšanai klimata pārmaiņu, dabas resursu pārvaldības, resursu efektivitātes izmantošanas un atkritumu apsaimniekošanas jomās.

Prioritārie virzieni Latvijas sadarbībai ar Vides politikas komiteju ir:

 • Vides un ekonomisko politiku integrācija (īpaši ekonomisko instrumentu pilnveidošana vides un klimata jomās);
 • Atkritumu apsaimniekošana un resursu produktivitāte (tai skaitā cirkulārās ekonomikas, atkritumu pārstrādes politikas un atkritumu datu/statistikas pilnveidošana);
 • Vides un telpiskās plānošanas integrācija (tostarp piekrastes zonas integrēta apsaimniekošana un zemes izmantošana pilsētvides izplešanās kontekstā.

 

Ministra līmeņa sanāksmes

Komitejas sanāksmes ministru līmenī tiek organizētas reizi četros gados.

OECD Vides ministru tikšanās notika 2016.gada 28. – 29.septembrī, kurā tika diskutēts par starptautiskajiem klimata jautājumiem. Latvijas delegāciju vadīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards. Sanāksmē tika diskutēts par starptautiskajiem klimata jautājumiem.

Atbilstoši sanāksmes darba kārtībai galvenie darba virzieni bija:

 • Plenārajās sesijās: Klimata pārmaiņas: galvenie izaicinājumi virzībai un resursu efektivitāte un pāreja uz aprites ekonomiku;
 • Savukārt paralēlajās sesijās tika apspriesti specifiski jautājumi šādu tematisko bloku ietvaros: gaisa piesārņojums no transporta; bioloģiskā daudzveidības integrācija politikās un jūras aizsargājamo teritoriju pārvaldība; slāpekļa aprite; ūdens sektora finansējums un urbānais ūdens piesārņojums.

 

Vecāko amatpersonu sanāksmes

Vides politikas komitejas sanāksmes vecāko amatpersonu līmenī notiek 1-2 reizes gadā.

Vides politikas komitejas sanāksme notika 2017.gada 7. – 9.februārim. Tajā tika diskutēts par Sadarbības tīklu nelegālās pesticīdu tirdzniecības novēršanai, OECD klimata programmu 2017. – 2020.gadam, OECD Vides programmas darbības virzieniem 2019. – 2020.gadam, Vides politikas komitejas vadības jautājumiem, kā arī pārskatīti OECD vides likumdošanas akti.

Nākamās Vides politikas komitejas sanāksmes plānotas 2017.gada 4. – 6.oktobrī un 2018.gada 16. – 18.aprīlī

Latviju Vides politikas komitejas sanāksmēs pārstāv VARAM valsts sekretāra vietniece Vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola

 

Darba grupas un apakšgrupas

Vides sniegumu darba grupas vadībā 2017.gada 29.jūnijā uz gadu apstiprināta VARAM valsts sekretāra vietniece Vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola.

Novērtējot Latvijas kompetenci un potenciālo pienesumu OECD darba pilnveidošanā, divi VARAM pārstāvji ir ievēlēti Vides politikas komitejas darba grupu birojos. 2017.gadā Darba grupas par klimatu, investīcijām un attīstību biroja priekšsēdētaja vietnieka pienākumus pildīja Klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse, viņa ir pārvēlēta arī uz 2018.gadu, savukārt Vides sniegumu darba grupas vadībā 2018.gadā ir ievēlēta valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola.

VARAM un citu valsts iestāžu pārstāvji aktīvi iesaistās Vides politikas komitejas darba grupu un apakšgrupu darbā.

 • Lauksamniecības un vides apvienotajā darba grupā;
 • Tirdzniecības un vides ekspertu apvienotā darba grupā,
 • Apvienotajā vides un nodokļu ekspertu darba grupā;
 • Vides sniegumu darba grupā;
 • Globālajā forumā par vidi;
 • Bioloģiskās daudzveidības, ūdeņu un ekosistēmu darba grupā;
 • Klimata, investīciju un attīstības darba grupā;
 • Vides informācijas darba grupā;
 • Vides un ekonomikas politiku integrācijas darba grupā;
 • Resursu produktivitātes un atkritumu darba grupā;
 • Ķimikāliju, pesticīdu un biotehnoloģiju darba grupā (9 apakšgrupas)
  o  Testēšanas vadlīniju programmas nacionālo koordinatoru darba grupa;
  o  Darba grupa par labu laboratorijas praksi;
  o  Pesticīdu darba grupa
  o  Darba grupa par biotehnoloģiju regulatīvās uzraudzības harmonizāciju;
  o  Darba grupa par jauno pārtikas produktu un barības vielu drošību;
  o  Darba grupa par ķīmiskajiem negadījumiem;
  o  Darba grupa par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem;
  o  Biocīdu darba grupa;
  o  Globālais forums par biotehnoloģijām;

 

Kontakti informācijai: Ērika Lagzdiņa, Vides aizsardzības departamenta vecākā eksperte, e-pasts: erika.lagzdina@varam.gov.lv; tel.nr.:67026420
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

Skaties video tiešraidi!

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.09.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta