Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasKlimata pārmaiņu finanšu instrumentsProjektu konkursi
 
 
 
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai

Noslēgusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk tekstā – KPFI) projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" projektu iesniegumu vērtēšana I kārtas ietvaros.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2012.gada 30.augustā izsludināja pieteikšanos KPFI projektu atklātam konkursam "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" I kārtai, kas noslēdzās 2012.gada 1.oktobrī.

Konkursa pirmās kārtas ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 4 191 302,41lati.

Projektu vērtēšana konkursa ietvaros tika uzsākta 2012.gada 2.oktobrī un noslēdzās 2012.gada 6.decembrī. Konkursa ietvaros tika iesniegti 26 projektu iesniegumi, kuros pieprasītais finanšu instrumenta finansējums sastādīja 3 246 605,41latus.

Vērtēšanas rezultāti

Atbildīgā iestāde no 23.oktobra līdz 7.decembrim ir apstiprinājusi 17 projektu iesniegumus, kuru kopējais KPFI finansējums ir 2 100 178,45 lati un noraidījusi 9 projektu iesniegumus, ar kopējo KPFI finansējumu 1 146 426,96 lati, atbilstības un administratīvo kritēriju neatbilstības dēļ.

Apstiprināto projektu saraksts apskatāms sadaļā „Konkursa rezultāti”.


Konkursa īstenošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums”.

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ražošanas ēku energoefektivitāti.

Projekta iesnieguma iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants.

Finansējumu piešķir to projektu īstenošanai, kuros iekļautās aktivitātes plānots īstenot tieši ar ražošanas procesu saistītās ēkās, kurās vismaz divus jebkurus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbildīgajā iestādē ir veikta saimnieciskā darbība un kuras klasificē kā rūpnieciskās ražošanas ēkas.

Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais KPFI finansējums ir 350 000 latu.

Konkursa ietvaros finanšu instrumenta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no projekta iesniegumā norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

65 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;
55 % – vidējiem komersantiem;
45 % – lielajiem komersantiem;
35 % – komersantiem, ja līdz projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē Ekonomikas ministrija ir pieņēmusi lēmumu par tiesību piešķiršanu tam pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā vai par tiesību piešķiršanu tam saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, un šis lēmums nav atcelts vai zaudējis spēku.

Konkursa pirmās kārtas ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir 3 164 617 latu.

Projektu īstenošanas termiņš – 2013.gada 30.aprīlis.

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
06.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta