Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Publikācijas un pētījumiSemināru materiāliSemināri klimata pārmaiņu jomā
 
 
 
Semināri klimata pārmaiņu jomā
 • 2017.gada 30.-31. oktobrī  Rīgā norisinājās konference "Baltijas ceļš uz oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību" Prezentācijas un darba kārtība pieejamas šeit.
 • 2017.gada 31.martā notika Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekšnoteikto projektu noslēgumu konference „Latvijas gatavība klimata pārmaiņu izaicinājumiem”. Prezentācijas un darba kārtība pieejamas šeit.
 • 2017. gada 20. februārī Prezentācija par Ministru kabineta noteikumu projektu “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”
 • Interaktīvie semināri par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju 2050.gadam. Prezentācijas pieejamas šeit. 
 • 2016.gada 15. septembrī norisinājās ekspertu seminārs “Pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumu identificēšana un izmaksu – ieguvumu analīze”,kura mērķis bija pieredzes un zināšanu apmaiņa ar norvēģu un vietējiem ekspertiem par izmaksu efektīvu pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumu analīzi un piemērošanu ilgtermiņā Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Prezentācijas un darba kārtība pieejamas šeit.
 • 2016.gada 1.jūlijā norisinājās projekta “Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu”  ekspertu seminārs “Metodoloģiskās pieejas risku un ievainojamības novērtēšanai”. Prezentācijas un darba kārtība pieejamas šeit.
 • 2016.gada 23.maijā norisinājās projekta “Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu”  ekspertu seminārs “Pielāgošanās monitoringa sistēmas attīstība”. Prezentācijas un darba kārtība pieejamas šeit.
 • 2016.gada 19.-20.maijā norisinājās projekta “Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” ekspertu seminārs “Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai”. Prezentācijas pieejamas šeit.
 • 2016.gada 22.aprīlī Publiskā diskusija "Latvijas nākotne jaunajā klimata realitātē". Prezentācijas pieejamas šeit.
 • 2016.gada 1.aprīlī Rīgā VARAM projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” ietvaros norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums par klimata pārmaiņu politikas izvērtēšanu. Prezentācijas pieejamas šeit.
 • 2016.gada 31.martā Rīgā norisinājās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” projektu konference “Klimata pārmaiņas – vai jāmainās arī mums?”. Prezentācijas un dienas kārtība pieejamas šeit.
 • 2016.gada 30.martā VARAM norisinājās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” projektu 3. Vadības komitejas sēdes. Prezentācijas un darba kārtība pieejamas šeit.
 • 2016.gada 16.–17.februārī Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika” Divpusējās sadarbības fonda (DSF) ietvaros norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums “Praktiskie risinājumi klimata risku un ievainojamības novērtējumos”. Prezentācijas pieejamas šeit.
 • 2016.gada 15.februārī VARAM, BEF un ZM sanāksme-diskusija “Latvijas koksnes resursu un biomasas novērtējums klimata politikas kontekstā”. Prezentācijas pieejamas šeit.
 • 2016. gada 28.janvārī VARAM seminārs par klimata pārmaiņu konferences Parīzē rezultātiem. Prezentācijas pieejamas šeit.
 • 2015.gada 30.novembrī Parīzē, Parīzes Klimata pārmaiņu konferences ietvaros VARAM organizēja un piedalījās projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” aktivitātē – papildus pasākumā (side-event), kura galvenā tēma bija siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sistēmas nozīme klimata politikas plānošanā. Prezentācijas pieejamas šeit.
 • 2015.gada 9.-10.novembrī Oslo, VARAM projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” ietvaros norisinājās zināšanu apmaiņas pasākums par modeļu sistēmu un vadlīnijām politikas ieviešanai. Prezentācijas pieejamas šeit.
 • 2015. gada 6.novembrī VARAM konsultācijas par klimata pārmaiņu samazināšanas politiku Latvijā. Materiāli pieejami šeit.
 • 2015.gada 3.un 4.novembrī Rīgā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika” Divpusējās sadarbības fonda (DSF) ietvaros norisinājās ‘’Seminārs par purvu apsaimniekošanu kontekstā ar SEG emisiju inventarizāciju – Norvēģijas piemērs’’. Prezentācijas pieejamas šeit.
 • 2015.gada 28.-29.oktobrī Oslo VARAM projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” ietvaros norisinājās seminārs par SEG emisiju aktīvo datu un emisiju faktoru precizitātes novērtēšanu. Prezentācijas pieejamas šeit.
 • 2015.gada 6. –7.oktobrī Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika” Divpusējās sadarbības fonda (DSF) ietvaros norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums “Jūras un piekrastes sasaistes nodrošināšana, klimata pārmaiņu izraisīto risku un šo teritoriju pielāgošanās stratēģiju noteikšana”. Prezentācijas pieejamas šeit.
 • 2015.gada 18.-19.maijā un 21.-22. maijā Rīgā VARAM projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” ietvaros norisinājās divi semināri – Apmācības seminārs par KK/KN procedūrām zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektoriem, kā arī Apmācības seminārs par KK/KN procedūrām rūpniecisko procesu, ieskaitot F-gāzu, novērtējumu. Prezentācijas pieejamas šeit.
 • 2015. gada 24.aprīlī VARAM seminārs "LIFE informatīvais seminārs". Prezentācijas pieejamas šeit.
 • 2015.gada 18.februārī Tonsbergā (Norvēģijā) norisinājās projekta “Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” otrā Vadības komitejas sēde. Prezentācija pieejama šeit.
 • 2015.gada 17.februārī Oslo (Norvēģijā) norisinājās VARAM projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” otrā Vadības komitejas sēde. Prezentācija pieejama šeit.
 • 2014.gada 26.novembrī norisinājās projekta “Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” atklāšanas konference. Prezentācijas pieejamas šeit.
 • 2014.gada 26.novembrī norisinājās VARAM projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” atklāšanas konference. Prezentācijas pieejamas šeit.
 • 2014. gada 5.septembrī VARAM un Garkalnes domes seminārs „Ekonomiski izdevīgu zema enerģijas patēriņa ēku rekonstrukcija un būvniecība”. Prezentācijas pieejamas šeit.
 • 2014.gada 28.jūlijā notika programmas „Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta “Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” pirmā Vadības komitejas sēde. Prezentācija pieejama šeit.
 • 2014.gada 28.jūlijā notika programmas „Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” pirmā Vadības komitejas sēde. Prezentācija pieejama šeit.
 • 2014.gada 21. jūnijā VARAM seminārs "LIFE informatīvais seminārs". Prezentācijas pieejamas šeit.
 • 2014.gada 30. maijā VARAM seminārs "LIFE Klimata apakšprogrammas finansējuma apgūšana". Prezentācijas pieejamas šeit.
 • Izstādes „Vide un Enerģija 2013” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stendā no 2013.gada 17.oktobra līdz 20.oktobrim notikušo mini-semināru prezentācijas. 
 • Izstādes „Vide un Enerģija” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stendā no 2012.gada 18.oktobra līdz 20.oktobrim notikušo mini-semināru prezentācijas.
 • Semināri Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konkursā apstiprināto projektu īstenotājiem
  2009. gada 8.decembrī un 11.decembrī, Vides ministrijā notika kārtējie divi semināri Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansēto projektu atklātā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” apstiprināto projektu īstenotājiem. Pirmajā no tiem projektu īstenotāji tika iepazīstināti ar iepirkuma organizēšanas dažādiem aspektiem, ieskaitot zaļā iepirkuma prasībām. Otrais seminārs bija veltīts būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas dažādiem aspektiem. Semināru prezentācijas (izmērs 23,2 MB).

 • 2009.gada 19.novembrī, Vides ministrijā notika seminārs „Prasības Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” apstiprināto projektu ieviešanai”. Seminārs bija izsaucis lielu interesi un tā dalībnieku skaits sasniedza 78. Semināra programma un prezentācijas
 • Lai iepazīstinātu Liepājas pilsētas pašvaldības, Liepājas universitātes un uzņēmēju pārstāvjus ar iespējām, ko dod Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ieviešana, organizējot projektu konkursus ēku energoefektivitātes, klimata tehnoloģiju un citās jomās, Liepājā 2009.gada 28.oktobrī viesojās Vides ministrijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji. Vizītes ietvaros Liepājas universitātē Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ieviešanas vienības vadītājs Einārs Cilinskis sniedza prezentāciju augstskolas pasniedzējiem un studentiem „Klimata pārmaiņas izaicinājumi, finansējums, iespējas”. Prezentācija.
 • Ikgadējā izstādē „Vide un enerģija”, kas šogad Ķīpsalā notika no 15. līdz 18.oktobrim, ar savu stendu piedalījās arī Vides ministrija. Ministrijas stendā tika organizēts vairāku dienu semināru cikls “Klimata pārmaiņu tehnoloģijas” un “Klimata pārmaiņu izaicinājumi un iespējas” par biomasu, saules enerģiju, rapšu eļļu kā degvielu autotransportā, atjaunojamiem energoresursiem ilgtspējīgā būvniecībā, vēja enerģētiku, biogāzes ražošanu lauku saimniecībās Latvijā, klimata pārmaiņu finanšu instrumentiem un citām tēmām. Ieskatam dažas no prezentācijām (izmērs 9,62 MB), kuru autori piekrita tās ievietot Vides ministrijas mājas lapā.
 • MK noteikumu „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības mācību iestāžu ēkās” nolikums” projekta apspriešanā, kuru Vides ministrija organizēja 2009. gada 7.oktobrī, piedalījās daudzu Latvijas Republikā akreditēto augstskolu pārstāvji, nozares eksperti un citi interesenti. Sanāksmes prezentācijas pieejamas šeit.

 • 2009. gada 12. augusta semināra „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātu konkursu „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”” prezentācija
 • 2009. gada 1. jūlija semināra „Latvijas atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas modelis un rīcības plāns”  materiāli.
 • BIOGĀZES RAŽOŠANA LATVIJĀ: IESPĒJAS UN PERSPEKTĪVAS. 2008. gada 29-30. maijā Latvijas biogāzes asociācija ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu organizēja divu dienu zinātniski praktisku konferenci par biogāzes iegūšanas un izmantošanas jautājumiem.
 • Informatīva semināra par Klimata pārmaiņu politiku Latvijā un emisiju tirdzniecību, kas notika 2008.gada 13.martā Vides ministrijā, prezentāciju materiāls.

 • 2005. gada 2.decembrī notika Inteliģentās Enerģijas programmas nacionālā informācijas diena. To rīkoja Vides ministrija sadarbībā ar Inteliģentās Enerģijas programmas izpildaģentūru. Uzstājās Priit Enok, Inteliģentās Enerģijas programmas izpildaģentūras projektu koordinators un Inguna Ozoliņa, LIAA. (Pieejamas prezentācijas)
 • 2005. gada 22. un 23.novembrī notika seminārs par Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu. To Eiropas Komisijas vārdā rīkoja „BGP Engineers” sadarbībā ar „TUV Rheinland Group” un „MOB”, kā arī Baltijas valstu vides ministrijas. (Pieejamas prezentācijas)
 • 2005. gada 15. novembrī Vides ministrijā notika apaļa galda diskusija par Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnēm Latvijā. (Pieejamas prezentācijas)
 • 2005. gada 11. novembrī Vides ministrijā notika seminārs "Siltumnīcefekta gāzu emisijas pārskatu sagatavošana un pārbaude" (Pieejamas prezentācijas un dalībnieku kontaktinformācija)
 • 2005. gada 1. novembrī notika Vides ministrijas un Lielbritānijas padomes organizētā konference "Klimata politikas attīstība un ieviešana" (Pieejamas prezentācijas)
 • 2005. gada 20. oktobrī izstāžu centrā "Ķīpsala" notika seminārs "Klimata politika un atjaunojamo eergoresursu izmantosana Latvijā" (Pieejamas prezentācijas)
 • Apaļā galda diskusija „Atjaunojamo energoresursu potenciāls un tā apgūšanas priekšnoteikumi Latvijā” (Pieejami diskusijas materiāli no tikšanās 20.05.2005.)
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
12.12.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta