Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Komunikācijas plāns
  Darba piedāvājumi
  Foto galerija
  Video galerija
Nozares politika
Normatīvie akti
ES vides informācija
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Aptauja
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Preses relīzes
24.04.2014.

LVĢMC un VARAM informēs uzņēmējus par jaunajiem nosacījumiem būvniecības atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtībā

Ar mērķi informēt uzņēmējus par jaunajiem nosacījumiem būvniecības atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtībā Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (turpmāk - LVĢMC) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) organizēs semināru, kas notiks piektdien, 2014.gada 25.aprīlī no plkst.14:00 līdz 17:00 VARAM, Peldu ielā 25, 101.telpā. Seminārā aicināti piedalīties potenciālie būvniecības atkritumu uzskaites sistēmas lietotājiem, lai detalizēti iepazītos ar jaunās sistēmas darbības principiem un pamatnosacījumiem.

24.04.2014.

Ministrs R.Naudiņš dosies reģionālajā darba vizītē uz Latgali un Zemgali

Ceturtdien un piektdien, 2014.gada 24. un 25.aprīlī, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš apmeklēs vairākas Latgales un Zemgales reģionu pašvaldības, lai klātienē iepazītos ar pašvaldībām un to uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem.
23.04.2014.

Lielā talka Latvijas aizsargājamās dabas teritorijās

26.aprīlī Lielās talkas ietvaros Dabas aizsardzības pārvalde organizēs talkošanu arī vairākās Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

22.04.2014.

Iespēja pieteikties uz kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem

Dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka zemes īpašniekiem, kuru zemesgabali atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (piemēram, dabas pieminekļa teritorijā) vai mikroliegumā, kas nav Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija (Natura 2000), ir tiesības līdz šā gada 15.maijam pieteikties Dabas aizsardzības pārvaldē kompensācijas saņemšanai par saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

22.04.2014.

Labiekārtots pastaigu voljērs Līgatnes lācenītei Ilzītei

Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar SIA "Platforma Filma", labdarības organizāciju Ziedot.lv un A/S „Laima” pagājušajā gadā īstenoja ziedojumu vākšanas akciju Līgatnes dabas taku lācenes Ilzītes voljēra labiekārtošanai. Šī gada aprīlī, pateicoties saziedotajiem līdzekļiem, lācenes Ilzītes pastaigu voljērs nu ir atjaunots un labiekārtots.

17.04.2014.

Ministrs Romāns Naudiņš un Zemnieku saeima izvirza aktuālos jautājumus uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai reģionos

Tikšanās laikā trešdien, 2014.gada 16.aprīlī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš ar „Zemnieku saeimas” pārstāvjiem apsprieda būtiskākos ar uzņēmējdarbības attīstību laukos saistītos jautājumus, kā arī lauksaimniecības un vides mijiedarbības jautājumus.
17.04.2014.

Aicinām iesūtīt priekšlikumus par URBACTIII programmas 2014.-2020.gadam projektu!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina interesentus piedalīties publiskajā apspriešanā par Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas Teritoriālās sadarbība” URBACT III programmas 2014. – 2020.gadam projektu. Tā publiskā apspriešana notiks līdz 2014.gada 16.maijam.

16.04.2014.

Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā veidos cilvēkiem ar invaliditāti piemērotus ceļojumu maršrutus

Lai sekmētu dabas tūrisma vides pieejamību cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, Dabas aizsardzības pārvalde īstenos projektu „Zaļie maršruti bez šķēršļiem”. Tā rezultātā cilvēkiem ar invaliditāti tiks izveidota piemērota dabas tūrisma infrastruktūra, bet tūrisma nozarē strādājošie tiks apmācīti darbam ar šo ceļotāju kategoriju.

15.04.2014.

VARAM atvieglo piekļuvi valsts rīcībā esošai informācijai

Ar mērķi atvieglot piekļuvi valsts rīcībā esošajai informācijai privātajam sektoram un pašvaldībām, kā arī veicināt šīs informācijas atkalizmantošanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi grozījumus Valsts informācijas sistēmu likumā, nosakot iespēju izmantot valsts informācijas sistēmu savietotāju, t.i., koplietošanas IT rīku sistēmu savstarpējai integrācijai.

14.04.2014.

KPFI finansiālam atbalstam elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā iesniegti 160 projekti par 4,42 milj.EUR

Ar mērķi saņemt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansiālu atbalstu elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā ir iesniegti kopumā 160 projektu pieteikumi. No saņemtajiem projektu pieteikumiem 125 iesniegti finansējumam jaunu rūpnieciski ražotu M1, N1, M2 un M3 kategorijas elektromobiļu iegādei, bet 35 - jaunu publiski pieejamu uzlādes staciju iegādei, montāžai un pieslēgšanai pie sadales sistēmas operatora elektrotīkla vai pie lietotāja elektrotīkla aiz elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta.

14.04.2014.

VARAM atbalsta pašvaldības iniciatīvu finanšu pakalpojumu pieejamības veicināšanā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) tās sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par finanšu pakalpojumu pieejamības veicināšanas pasākumiem pašvaldībās ir izvērtējusi pašvaldību iespējas veicināt skaidras naudas izņemšanas un norēķinu veikšanas iespējas pašvaldību teritorijās, kurās nevar izņemt skaidru naudu banku filiālēs vai no bankomātiem.

11.04.2014.

Ministrs Romāns Naudiņš ar vides NVO pārrunā vides un dabas aizsardzības jomām būtiskus jautājumus

Ar mērķi stiprināt sadarbību ar sociālajiem partneriem un klātienē pārrunāt vides un dabas nozarēs būtiskus jautājumus, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš piedalījās Vides konsultatīvās padomes (turpmāk – VKP) sēdē.
11.04.2014.

VARAM aicina pieteikties pašvaldības, plānošanas reģionus un nevalstiskās organizācijas Eiropas Padomes Ainavu balvai!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina pašvaldības, plānošanas reģionus un nevalstiskās organizācijas piedalīties Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētajā konkursā „Eiropas Padomes Ainavu balva”, kas Latvijā norisināsies jau trešo reizi.

10.04.2014.

Ministrs R.Naudiņš atklās konferenci par attīstības plānošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu reģionos un pašvaldībās

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš piektdien, 2014.gada 11.aprīlī, atklās konferenci par reģionālās un vietējās attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un mārketinga pasākumu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un investīciju piesaistē reģionos un pašvaldībās.

10.04.2014.

Paraksta Memorandu par Latvijas e-indeksa veidošanu

9. aprīlī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš ar sabiedriskā sektora partneriem – Lattelecom valdes priekšsēdētāju Juri Gulbi, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdi Andri Jaunsleini, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) izpilddirektoru Māri Kučinski un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidenti Signi Bāliņu noslēdza sadarbības Memorandu, kas paredz izstrādāt nacionāla mēroga valsts iestāžu un pašvaldību e-pārvaldes mērījumu Latvijas e-indekss.
09.04.2014.

Izsludināts projektu iesniegumu atklātais konkurss "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība"

Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklātu konkursu "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība".

09.04.2014.

Lielā Talka Latvijā norisināsies līdz 2018. gadam

Lielās Talkas pasākumi noslēgsies līdz ar Latvijas Valsts 100.dzimšanas dienu 2018.gadā, kad plānots sasniegt arī Talkas uzstādīto mērķi - Latvija kā tīrākā un sakoptākā vieta pasaulē. Uzrunājot Lielās Talkas organizatorus un atbalstītājus, Ministru prezidente Laimdota Straujuma atzina, ka, pateicoties talcinieku entuziasmam un atsaucībai, Latvija tiešām var kļūt par vienu no sakārtotākajām vietām uz Zemeslodes.

09.04.2014.

Aicinām iesūtīt priekšlikumus par Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) nodod publiskajai apspriešanai Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu. Programmas projekta publiskā apspriešana notiek līdz 2014.gada 9.maijam, savukārt Vides pārskata projekta - līdz 2014. gada 19.maijam.

08.04.2014.

Noskaidroti E-prasmju nedēļas laikā VARAM organizētā testa uzvarētāji

Šā gada martā, gatavojoties E-prasmju nedēļai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicināja 8.-12.klašu skolēnus ministrijas mājaslapā aizpildīt zināšanu testu „Es - elektroniskā vidē”.

03.04.2014.

Jauns indekss e-vides attīstībai Latvijā

Atklājot sesto projekta „Pieslēdzies, Latvija” gadu 2014. gada 2. aprīlī, Lattelecom paplašina projekta fokusu, papildu senioru apmācībām iniciējot ikgadēju Latvijas pašvaldību e-vides attīstības mērījumu.
02.04.2014.

Ministrs R.Naudiņš ar apvienības Apeirona pārstāvjiem vienojas par sadarbību vides pieejamības nodrošināšanā personām ar invaliditāti VARAM

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš, trešdien, 2014.gada 2.aprīlī, tikšanās laikā ar apvienības „Apeirons” pārstāvjiem Ivaru Balodi un Tāli Bērziņu vienojās par sadarbību vides pieejamības nodrošināšanā personām ar invaliditāti ministrijas centrālajā ēkā.

02.04.2014.

Pieslēdzies, Latvija! izziņo ikgadēju pašvaldību e-vides mērījumu

Atklājot Lattelecom sociālās atbildības – senioru bezmaksas datorapmācību projekta Pieslēdzies, Latvija! sesto gadu, tiek paplašināts projekta fokuss, papildu senioru apmācībām iniciējot ikgadēju Latvijas pašvaldību e-vides attīstības mērījumu, kā arī tiek uzsākta dalībnieku reģistrācija.
01.04.2014.

Valdība atbalsta publisko ūdeņu nodošanu Carnikavas novada pašvaldībai

Otrdien, 2014.gada 1.aprīlī, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīvu nodot Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošo publiskos ūdeņus – Dzirnezeru, Garezeru daļu un Gaujas upi un zemi zem tiem, kā arī jūras piekrastes joslu Carnikavas novada administratīvās teritorijas robežās Carnikavas novada pašvaldības valdījumā.

01.04.2014.

Novadu pašvaldībām būs pieejami 3,63 milj. eiro bezmaksas publisko interneta pieejas punktu attīstībai

Otrdien, 2014.gada 1.aprīlī, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) priekšlikumu novirzīt papildus 3,63 miljonus eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) jaunu bezmaksas publisko interneta pieejas punktu izveidošanai un jau esošo pilnveidošanai novadu pašvaldībās.

31.03.2014.

Ministrs R.Naudiņš uzdevis apzināt iespējamos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai personām ar invaliditāti VARAM sistēmas ēkās

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš uzdevis apzināt iespējamos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai personām ar invaliditāti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) un tās padotībā esošo iestāžu ēkās.
28.03.2014.

Ministrs R.Naudiņš: Zemes stunda ir iespēja mums pārdomāt savus ikdienas paradumus un rīkoties to mainīšanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš aicina iedzīvotājus, kā arī valsts un pašvaldību iestādes sestdien, 29. martā, piedalīties Pasaules Dabas Fonda rīkotajā akcijā „Zemes stunda”, vienlaikus neaizmirstot arī ikdienā atbildīgi rīkoties, lai saglabātu planētas resursus nākamajām paaudzēm.
26.03.2014.

VARAM aicina pievienoties IKT pārvaldības komandai jaunus speciālistus

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šobrīd veido valsts informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (turpmāk - IKT) pārvaldības komandu un aicina pieteikties interesentus, kurus aizrauj IKT infrastruktūras attīstības plānošana un optimizācija un kuriem ir sava vīzija par to, kā jāattīstās valsts IKT infrastruktūrai.
25.03.2014.

Visā Latvijā atklāta “E-prasmju nedēļa 2014”

Eiropas Savienības mājā 2014.gada 24.martā svinīgi tika atklāta gadskārtējā "E-prasmju nedēļa", kas visā Latvijā norisināsies jau piekto reizi. Atklāšanas pasākuma ietvaros augsta līmeņa nozares līderi un politikas veidotāji apkopoja gada laikā paveikto, kā arī vienojās par sadarbību e-prasmju attīstības veicināšanā Latvijā, parakstot paplašināto memorandu par „E-prasmju partnerības” izveidi Latvijā.

25.03.2014.

Pagarina pieteikšanās termiņu finansiālam atbalstam elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā

Lai sniegtu iespēju potenciālajiem projektu iesniedzējiem sagatavot kvalitatīvus projekta pieteikumus un konkursā apgūtu visu pieejamo finansējumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par vienu nedēļu, t.i., līdz 2014.gada 8.aprīlim (ieskaitot), ir pagarinājusi pieteikšanās termiņu projektu iesniegšanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansiālam atbalstam elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā.

25.03.2014.

VARAM aicina piedalīties konferencē par attīstības plānošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu reģionos un pašvaldībās

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM), apzinoties uzņēmējdarbību veicinošu pasākumu nozīmību reģionālās attīstības kontekstā, aicina visas Latvijas pašvaldības 2014.gada 11.aprīlī piedalīties konferencē par reģionālās un vietējās attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un mārketinga pasākumu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un investīciju piesaistē reģionos un pašvaldībās.

21.03.2014.

Latvijā startē gadskārtējā “E-prasmju nedēļa”

Pirmdien, 24. martā, ar svinīgu atklāšanas pasākumu Eiropas Savienības mājā visā Latvijā sāksies gadskārtējā "E-prasmju nedēļa". Tās ietvaros teju 100 novados notiks vairāk nekā 600 pasākumu, e-prasmju apguvē iesaistot vairākus desmitus tūkstošus valsts iedzīvotāju – sākot no jauniešiem un beidzot ar senioriem. Atklāšanā tiks paplašināt 2013. gada “E-prasmju partnerība”, kur pievienosies vairāki IKT nozares uzņēmumi, kā arī kampaņas reģionālie partneri.

20.03.2014.

Latvijā delegāti no Eiropas valstīm spriedīs par elektronisko sakaru attīstību pasaulē

No šī gada 25.-28.martam Latvijā notiks Pasaules radiosakaru konferencei veltīta sanāksme, kurā tiks apspriesta un formulēta Eiropas reģiona nostāja turpmākai elektronisko sakaru attīstībai pasaulē. Šajā sanāksmē piedalīsies Eiropas valstu un ietekmīgu sakaru jomā organizāciju pārstāvji. Sanāksmi Latvijā organizē VAS „Elektroniskie sakari”, kas ir arī oficiālais Latvijas pārstāvis starptautiskās darba grupās radiofrekvenču spektra pārvaldības jomā.

20.03.2014.

Aicinām izteikt viedokli par ESPON 2020 teritoriālās sadarbības programmu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija publiskajai apspriešanai nodod ESPON 2020 teritoriālās sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projektu. Publiskā apspriešana notiks līdz 2014.gada 2.aprīlim.

18.03.2014.

Ar Eiropas Ekonomiskās zonas instrumenta atbalstu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībai jau drīzumā būs pieejami 5 miljoni eiro

Otrdien, 2014.gada 18.martā, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvu, Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta ietvaros, novirzīt 5 miljonus eiro līdzfinansējumam, lai ieviestu un demonstrētu zema oglekļa dioksīda risinājumus – energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumus ilgtspējīgām ēkām, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai un citas inovatīvas tehnoloģijas vai produktus, kas samazina CO2 emisijas.

18.03.2014.

LVAFA aicina pieteikties finansiālam atbalstam vides izglītības nometņu organizēšanai bērniem un jauniešiem

Latvijas vides aizsardzības fonds izsludina 2014.gada projektu konkursa otro kārtu valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē 3.3. „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem”

 

14.03.2014.

Aicinām sociālos partnerus un iedzīvotājus izteikt savu viedokli par EK “Gaisa pakotni”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir uzsākusi darbu pie Latvijas pozīcijas izstrādes par Eiropas Savienības „Gaisa pakotni”, kuru Eiropas Komisija prezentēja Eiropas Padomes Vides darba grupa 2014.gada 14.janvārī.

 

Aicinām sociālos partnerus un iedzīvotājus paust savu viedokli par šiem dokumentiem, kas noteiks gaisa kvalitātes mērķus un emisiju ierobežojumus nākamajiem piecpadsmit gadiem un ir izstrādāti, lai turpinātu konsekventu un stingrāku virzību uz gaisa kvalitātes uzlabošanu ilgtermiņā.

14.03.2014.

Piedalies seminārā par e-pārvaldi pašvaldībās!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina pašvaldību darbiniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu piedalīties seminārā „E-pārvalde pašvaldībās”, kas notiks 2014.gada 28.martā Vecumniekos. Seminārs norisināsies E-prasmju nedēļas laikā.

14.03.2014.

Izsludina pieteikšanos konkursam „Eiropas Gada pašvaldība 2014”

14.martā, Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) dod pieteikšanās startu pašvaldībām konkursam „Eiropas Gada pašvaldība 2014”. Konkursu organizē ar mērķi veicināt pašvaldību atbalstu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, nodrošinot saviem iedzīvotājiem daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības, atpūtas un iesaistīšanās iespējas.

13.03.2014.

Aicinām vecākus piedalīties seminārā par e-iespējam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina topošos un esošos vecākus, kā arī ikvienu interesentu piedalīties seminārā „E-iespējas topošajiem un esošajiem vecākiem”, kas notiks 2014.gada 26.martā. Semināru organizē VARAM sadarbībā ar Rīgas Dzemdību namu, un tas norisināsies E-prasmju nedēļas laikā.

12.03.2014.

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Daugavpilī

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka 2014. gada 1. martā ir sākusies gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti (šogad visām fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem gan šī, gan citas deklarācijas jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu), gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem. Lai to paveiktu, Daugavpils un apkārtējo novadu iedzīvotāji, tagad var izmantot arī Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra (turpmāk – VVKAC) sniegtos pakalpojumus.

12.03.2014.

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Valmierā

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka 2014. gada 1. martā ir sākusies gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti (šogad visām fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem gan šī, gan citas deklarācijas jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu), gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem. Lai to paveiktu, Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotāji, tagad var izmantot arī Valsts vienotā klientu apkalpošanas centra (turpmāk – VVKAC) sniegtos pakalpojumus.

12.03.2014.

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rojā

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka 2014. gada 1. martā ir sākusies gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti (šogad visām fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem gan šī, gan citas deklarācijas jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu), gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem. Lai to paveiktu, Rojas novada iedzīvotāji, tagad var izmantot arī Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (turpmāk – VPVKAC) sniegtos pakalpojumus.

12.03.2014.

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Aucē

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka 2014. gada 1. martā ir sākusies gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti (šogad visām fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem gan šī, gan citas deklarācijas jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu), gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem. Lai to paveiktu, Auces novada iedzīvotāji tagad var izmantot arī Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (turpmāk – VPVKAC) sniegtos pakalpojumus.

12.03.2014.

Darbu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā uzsācis valsts sekretārs Guntis Puķītis

Trešdien, 2014.gada 12.martā, darbu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā uzsācis valsts sekretārs Guntis Puķītis.
12.03.2014.

Aicinām iesūtīt priekšlikumus par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) nodod publiskajai apspriešanai Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskata projektu. Programmas projekta publiskā apspriešana notiks līdz 2014.gada 11.aprīlim, savukārt Vides pārskata projekta - līdz 2014. gada 21.aprīlim.

10.03.2014.

Tapušas īsfilmas par Latvijas nacionālajiem parkiem

Dabas aizsardzības pārvalde pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumam īstenojusi projektu, kura ietvaros tapušas piecas īsfilmas par Latvijas nacionālajiem parkiem un citām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Visas īsfilmas iepazīstina ar nacionālajos parkos un citviet Latvijā sastopamajām dabas vērtībām no parka apmeklētāju skatpunkta. Visas filmas ieskaņotas latviešu un angļu valodās.

10.03.2014.

Piedalies VARAM organizētajā E-prasmju nedēļas zināšanu testā par e-iespējām Latvijā!

Gatavojoties E-prasmju nedēļai, no pirmdienas, 2014.gada 10.marta, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina 8.-12.klašu skolēnus piedalīties zināšanu testā „Es - elektroniskajā vidē”, lai pilnveidotu savas zināšanas par valsts pārvaldes piedāvātajiem e-pakalpojumiem un pieejamām e-iespējām.
10.03.2014.

Notiks projekta „Zaļās infrastruktūras tīkls” pieredzes apmaiņas seminārs par mežu apsaimniekošanas pasākumiem dabas vērtību aizsardzībai

VARAM sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un Pasaules Dabas Fondu (PDF) no 13. marta līdz 14. martam Siguldā organizē labās pieredzes apmaiņas semināru „Mežu apsaimniekošanas pasākumi dabas vērtību aizsardzībai”.

07.03.2014.

Infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālā parka dabas objektos

Dabas aizsardzības pārvalde ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta palīdzību apmeklētāju ērtībai ir izbūvējusi dabas tūrisma infrastruktūru 34 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā. Daudzviet izbūvēti jauni skatu torņi, ierīkotas jaunas un atjaunotas jau esošās takas. Arī daudzos objektos Gaujas nacionālajā parkā (GNP) tapušas jaunas skatu platformas, atjaunotas kāpnes, laipas un tiltiņi. Šogad plānota infrastruktūras atjaunošana arī Valmieras tuvumā esošajā Sietiņiezī.

07.03.2014.

Latvijā pieaug radioamatierisma kā vaļasprieka popularitāte

VAS „Elektroniskie sakari” šodien izsniedza apliecības kārtējo radioamatieru eksāmenu nokārtojušajiem reflektantiem. Līdz ar to Latvijā kopējais radioamatieru skaits sasniedz jau 339 cilvēkus, kas ir par 14% vairāk nekā pirms pieciem gadiem. Jāmin, ka radioamatierisms kļūst arvien populārāks Latvijā tieši kā vaļasprieks, kad cilvēki, izmantojot dažāda veida radio sakaru aparatūru, sazinās savā starpā ar radioviļņu starpniecību.

..
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Vides aizsardzība
 
 

 
 
Vai Jūs atbalstat depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā?
Nav viedokļa
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
24.04.2014
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta