Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Komunikācijas plāns
  Darba piedāvājumi
  Foto galerija
  Video galerija
Nozares politika
Normatīvie akti
ES vides informācija
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Preses relīzes
29.08.2014.

Par ūdens transporta līdzekļu izmantošanu Latvijas ūdenstilpēs un ūdenstecēs aizsargājamās dabas teritorijās

Ūdens resursi ir viena no Latvijas lielākajām dabas bagātībām, kas tiek plaši izmantota aktīvai atpūtai, tūrismam un citām aktivitātēm. Latvijā ir ap 12,5 tūkstoši upju, strautu, urgu un lielu grāvju. Skaitot ezerus ar vismaz 1 hektāru lielu platību, tādu ir ap 2256. Lielākajā daļā no šiem mūsu valsts ūdens objektiem ar dažādiem ūdens transporta līdzekļiem var pārvietoties bez ierobežojumiem. Tas uzskatāmi redzams pievienotajā Latvijas pārskata kartē. Tajā ar zilo krāsu iezīmētas ūdenstilpnes, kur iespējama brīva pārvietošanās.
 

29.08.2014.

Makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpumu statistika 2014. gada pirmajā pusē

2014. gada pirmajos sešos mēnešos Valsts vides dienests (VVD) fiksējis 667 pārkāpumus par makšķerēšanas un zvejas noteikumu normatīvo aktu neievērošanu. Šo pārkāpumu summa ir 44552,3 eiro. No ūdenstilpnēm izvilkti 3757 makšķerēšanas un zvejas rīki, lielākā daļa rīku uzieta tieši iekšējos ūdeņos. Janvāra mēnesī veikta viena zivju konfiskācija par kopējo summu 750 eiro. Kopējie zivju resursiem nodarītie zaudējumi iekšējos un jūras ūdeņos aprēķināti 11 488 eiro apmērā. Rudenī, lašu nārsta laikā, VVD plāno pastiprināti kontrolēt ūdenstilpnes.

 

29.08.2014.

SEMINĀRS par nacionālo enerģētikas politiku un Pilsētu mēru pakta kustību

Latvijas Vides investīciju fonds 2014. gada 11. septembrī sadarbībā ar Pilsētu Mēru pakta biroju rīko semināru „Nacionālā enerģētikas politika un Pilsētu mēru pakta kustības attīstības Latvijā”.  Pasākuma mērķis ir valsts mērogā diskutēt par Pilsētu mēru pakta kustības ietvaros izstrādāto un 19 pašvaldībās apstiprināto Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plānu (IERP) atbilstību valsts redzējumam par pašvaldību enerģētikas rīcības plāniem, zema enerģijas patēriņa un pasīvo ēku būvniecību un rekonstrukciju lomu tajos, šādu ēku attīstību Latvijā, kā arī nepieciešamību un iespējām sniegt pašvaldībām tehnisko atbalstu plānu izstrādes un ieviešanas procesā.

29.08.2014.

Konkursā “Eiropas Gada pašvaldība 2014” uzvarētāji ir zināmi!

Konkursa “Eiropas Gada pašvaldība 2014” ietvaros līdz 26. augustam notika vērtēšanas komisijas vizītes pašvaldībās. Ir noskaidroti konkursa uzvarētāji 3 pašvaldību kategorijās. No lielajām pilsētām uzvarējusi ir Jelgavas pilsēta. Novadu konkurencē ar iedzīvotāju skaitu līdz 7000 ir uzvarējis Rundāles novads, savukārt Tukuma novads ir uzvarētājs starp novadiem ar iedzīvotāju skaitu virs 7000. Lai saglabātu intrigu konkursa dalībniekos, tad uzvarētājus konkursa nominācijās: –„Pašvaldība izglītotam, radošam un aktīvam iedzīvotājam” ar apakšnomināciju „Pašvaldība veselam iedzīvotājam” un laureātus nominācijā „Pašvaldība iedzīvotāju iesaistīšanai” ar apakšnomināciju „Pašvaldība ES vērtību un iespēju popularizēšanai”, paziņos konkursa noslēguma ceremonijā, kas notiks 26. septembrī vienā no trim iepriekšminētajām pašvaldībām.

28.08.2014.

Notiek darbs pie dabisko zālāju atjaunošanas

Dabas aizsardzības pārvalde ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu 2014. gada pavasarī uzsāka īstenot projektu par dabisko zālāju apsaimniekošanas plānu ieviešanu trīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās - Slīteres nacionālajā parkā, Teiču dabas rezervātā un Krustkalnu dabas rezervātā.

28.08.2014.

Ministrs R.Naudiņš dosies velobraucienā gar Kurzemes piekrasti kopā ar Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma komitejas priekšsēdētāju M.Krāmeru

Šodien, 28.augustā, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš kopā ar jaunievēlēto Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma komitejas priekšsēdētāju Mihaelu Krāmeru veiks velomaršruta „Eirovelo 13” jeb Eiropas „Dzelzs priekšskars” posmu gar Kurzemes piekrasti, kā arī pārrunās veloceliņa attīstības perspektīvas Latvijā.
27.08.2014.

R.Naudiņš atklāj Starptautisko kūdras tehnoloģiju simpoziju

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš šodien, 27.augustā, atklāja Starptautisko kūdras tehnoloģiju simpoziju, kas ir viens no lielākajiem pasākumiem kūdras tehnoloģiju nozarē Eiropā. Tajā piedalījās vairāk kā 100 organizāciju pārstāvji no visas pasaules.

27.08.2014.

Tiek izsludināts konkurss līdzfinansējuma saņemšanai LIFE projektiem

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – Fonda administrācija) informē, ka ar Fonda administrācijas 2014.gada 25.augusta rīkojumu Nr.1-02/15 ir apstiprināta „Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu nacionālā līdzfinansējuma iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība programmas periodam 2014-2017”  kārtība.

27.08.2014.

R.Naudiņš atklās Starptautisko kūdras tehnoloģiju simpoziju

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš trešdien, 27.augustā, atklās Starptautisko kūdras tehnoloģiju simpoziju Rīgā, kas ir pirmais tik plaša mēroga pasākums saistībā ar kūdras ražošanu un pārstrādi.
26.08.2014.

Projekta „Cilvēki un daba” noslēguma pasākumi dabas izglītības centros pulcē nozares speciālistus

Tuvojoties Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” noslēgumam, četros dabas izglītības centros notika reģionālie projekta noslēguma pasākumi.

22.08.2014.

VARAM aicina uz semināru par zemu enerģijas patēriņu ēku rekonstrukcijā un būvniecībā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar Garkalnes novada domi organizē informatīvu semināru „Ekonomiski izdevīgu zema enerģijas patēriņa ēku rekonstrukcija un būvniecība”, kas notiks 2014.gada 5.septembrī pl.10:00 Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošajā vidusskolā.

22.08.2014.

R.Naudiņš lūdz Rēzeknes domei nepiešķirt finansējumu pretrunīgas vēstures grāmatas izdošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš ir informēts par Rēzeknes pilsētas domes lēmumu piešķirt daļēju finansējumu Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūrai „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” 3800, 00 eiro apmērā Latgales Kultūras centram Jurija Sediševa grāmatas „Viņu paveiktais nav aizmirstams” izdošanai. Grāmata satur atšķirīgu no Latvijas Republikas oficiālās nostājas Otrā pasaules kara vēstures notikumu interpretāciju.
18.08.2014.

Uzsākts projekts, kas sekmēs aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu integrāciju pašvaldību teritoriju plānojumā

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk - DAP) uzsākusi Norvēģijas finanšu instrumenta programmas* projekta „Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” realizāciju, kura ietvaros notikušas pirmās ekspertu un vietējo pašvaldību pārstāvju tikšanās Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē.

15.08.2014.

Veiksmīgi noslēdzies pārrobežu maratons cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām

Noslēdzies vairāk nekā nedēļu ilgais maratons Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurā piedalījās cilvēki ratiņkrēslos. Jau tika ziņots, ka maratons aizsākās Lietuvā, Gražutes reģionālā parka teritorijā esošajā mazpilsētā Salakas. Maratonu Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” ietvaros organizēja Lietuvas invalīdu asociācija.

15.08.2014.

Aicinām izteikt viedokli Eiropas Komisijas organizētajā sabiedriskajā apspriešanā par labākajiem risinājumiem saistībā ar ūdens atkārtotu izmantošanu

Saimnieciskai darbībai jau reizi lietotu ūdeņu atkārtota izmantošana Eiropā nav īpaši populāra. Attīrītie notekūdeņi lielākoties tiek novadīti upēs, ezeros vai jūrā. Tomēr tos ir iespējams atkārtoti izmantot dažādiem nolūkiem, piemēram, lauku apūdeņošanai, tehniskām vajadzībām ražošanas procesos, pazemes ūdeņu krājumu papildināšanai, tādējādi taupot ūdens resursus reģionos, kur tie nav pietiekami.
15.08.2014.

Aicinām pieteikties partnerības veicināšanas pasākumam

2014. gada 10. septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizē partnerības veicināšanas pasākumu, kura mērķis ir nodrošināt donorvalstu (Norvēģija, Īslande, Lihtenšteina) potenciālo projektu partneru ierašanos Latvijā, lai potenciālais projekta iesniedzējs un projekta partneris varētu saskaņot ar projekta iesniegšanu saistītos jautājumus un nepieciešamo dokumentāciju.

15.08.2014.

Apstiprināti noteikumi par elektronisku parakstu vākšanu tautas nobalsošanai un likumu ierosināšanai

12.augustā ar mērķi modernizēt un uzlabot parakstu vākšanas procesu tautas nobalsošanai un likumu ierosināšanai Ministru kabinets apstiprināja noteikumu projektu „Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības”.
15.08.2014.

400 miljonu gadu senās bruņuzivs stāsts izskanējis

Kā nu kurš – cits ejot pa pielijušo ceļu, cits ar laivu pārcēlāju, cits ar divriteni – 9. augusta pievakarē devās uz Balonu pļavu Gaujas nacionālajā parkā, lai izzinātu 400 miljonu gadu senās bruņuzivs stāstu, līdzdarbojoties 25 izziņas darbnīcās, izstaigājot dzejnieka Pētera Brūvera taku, klausoties Dabas simfonijas pirmatskaņojumu Dabas koncertzāles mūziķu un Devona orķestra izpildījumā un vērojot gaismas un video izrādi.

14.08.2014.

Uzņems filmu „MISIJA – Gudrais Pilsētnieks”

Vakar Spīķeros, Cafe Dalī, tika pieteikta filma MISIJA – Gudrais pilsētnieks. Tās galvenie varoņi Gudrie pilsētnieki – TV personība Ketija Šēnberga un populārais riteņbraucējs Toms Alsbergs rādīs, kā gudri dažādot pārvietošanās veidus, lai pēc iespējas ātrāk un izdevīgāk nokļūtu izvēlētajā galamērķī.

12.08.2014.

Dabas izglītības centros rosība nerimst arī vasarā

Skolēni devušies vasaras brīvlaikā un varētu šķist, ka Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centros arī iestājies miers un klusums, tomēr tajos joprojām notiek aktīva rosība. Iespēju uzzināt ko vairāk par Latvijas dabas vērtībām izmanto ģimenes ar bērniem, dažādu vides izziņas nometņu dalībnieki un citi interesenti.

11.08.2014.

Sācies Latvijas Ekoskolu vasaras forums

Šodien, 16:00, Priekuļu vidusskolā notiks Latvijas Ekoskolu vasaras foruma atklāšana, uzsākot nedēļu ilgu zināšanu un jaunu prasmju apgūšanu dažādās ar vidi saistītās ikdienas jomās, zaļajās lekcijās un nodarbībās iesaistot vairāk kā 100 dalībniekus katru dienu.

08.08.2014.

Sāksies konkursa “Eiropas Gada pašvaldība 2014” otrās kārtas vērtēšanas vizītes pašvaldībās

11. augustā sāksies konkursa “Eiropas Gada pašvaldība 2014” otrās kārtas vērtēšanas vizītes 14 pašvaldībās. Tajās vērtēs pašvaldības spēju nodrošināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes aspektus, piemēram, personības attīstības veicināšanā, aptverot izglītību, fizisko labsajūtu, mobilitāti, sociālo iekļaušanu, attālināto pakalpojumu pieejamību un citus kritērijus. Vērtēšanā piedalās gan ministriju, gan Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā, gan konkursa ģenerālsponsora Swedbank AS un sadarbības partnera SIA “Lattelecom” pārstāvji.

08.08.2014.

VVD par SIA "Ventspils nafta termināls” darbības rezultātā radušos gaisa piesārņojumu Ventspils pilsētā jūlija nogalē

Valsts vides dienesta (VVD) Ventspils reģionālā vides pārvalde (Ventspils RVP) ir fiksējusi paaugstinātu naftas produktu smakas koncentrāciju Ventspils pilsētā naktī uz 29. jūliju un 29.jūlija rītā. Ventspils RVP šobrīd veic SIA „Ventspils nafta terminālis” pārbaudi, lai pārliecinātos, vai uzņēmums ir veicis visas pārvaldes izvirzītās prasības naftas produktu smaku samazināšanai kuģu iekraušanas laikā. Un, vai uzņēmums, strādājot paaugstinātas gaisa temperatūras un bezvēja apstākļos, ir laicīgi paredzējis meteoroloģisko situāciju un rēķinājies ar savas darbības sekām uz vidi. VVD ir tiesīgs reaģēt uz situāciju gadījumā, ja uzņēmums savus pienākumus smaku samazināšanā nepilda.

08.08.2014.

Iegādāts aprīkojums efektīvākai kontrolei īpaši aizsargājamās dabas teritorijās esošos ezeros un upēs

Dabas aizsardzības pārvalde, piesaistot  Lauku atbalsta dienesta un Latvijas Zivju fonda  finanšu līdzekļus,  realizējusi projektu ”Efektīva zivju resursu aizsardzība Latgales un Kurzemes reģionālo administrāciju pārraudzītajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”.

08.08.2014.

Cilvēki ratiņkrēslos uzsāk maratonu pierobežu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Ar mērķi iedvesmot cilvēkus ar invaliditāti doties dabā, mainīt sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti un viņu iespējām ceļot, „Lietuvas invalīdu biedrība” pārrobežu sadarbības projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” ietvaros laikā no 5. līdz 12. augustam rīko pārrobežu maratonu.

07.08.2014.

VVD izsaka pateicību Ikšķiles iedzīvotājiem un aktīvistiem par vēžu un zivju glābšanu Daugavā uz Meinarta salas

Valsts vides dienests (VVD) izsaka pateicību Ikšķiles iedzīvotājiem un aktīvistiem par vēžu un zivju glābšanu Daugavā uz Meinarta salas pēc ūdens līmeņa pazemināšanas Rīgas HES. VVD novērtē iedzīvotāju pašaizliedzību un ieguldījumu Daugavā mītošo sugu labā un aicina būt saprotošiem pret šo situāciju. Ūdens līmeņa pazemināšana Daugavā Rīgas HES teritorijā tiek veikta rūpējoties par cilvēku drošību. Vasaras periodā, nodrošinot Daugavas hidroelektrostaciju drošu ekspluatāciju, Rīgas HES ūdenskrātuvē tiek veikti hidrotehnisko būvju atjaunošanas remontdarbi, kam nepieciešama ūdens līmeņa pazemināšana.

06.08.2014.

Ikšķilē uz Meinarta salas vietējie nelegāli vēžo jau trešo dienu

Šodien Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (Lielrīgas RVP) saņēma informāciju par vēžu ķeršanu aizliegtā vietā Daugavā, Ikšķiles novadā uz Meinarta salas.

06.08.2014.

R.Naudiņš: daļu no UIN jānovirza uzņēmējdarbības atbalstam reģionu pašvaldībās

Šodien, 6.augustā, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš tikās ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu nodokļu politikas izmaiņu priekšlikumus, kas stimulētu uzņēmējdarbības attīstību reģionos un veicinātu līdzsvarotu Latvijas reģionālo attīstību.

06.08.2014.

Siena talkas palīdz saglabāt dabas vērtības Ķemeru nacionālajā parkā

5. augustā Ķemeru nacionālajā parkā norisinājās tradicionāla siena talka. Tās laikā kopā ar čaklajiem palīgiem no Valsts Sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāles „Kauguri”, kā arī dabas zinību studentiem no Francijas un Šveices, izdevās sagrābt un novest sienu no vairākām meža ieskautām pļavām Jūrmalā, Aklā ezera apkārtnē.

06.08.2014.

Iespēja pietiekties dalībai Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejā

Ir iespēja pieteikties dalībai darbam Sociālās un ekonomiskās analīzes komitejā (SEAC), kuras galvenais mērķis ir izvērtēt sociālekonomiskos faktorus ķīmisko vielu lietošanā un to ierobežošanā, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (EK) Nr. 1907/2006 85. pantu.
05.08.2014.

VARAM publiskai lietošanai nodos informācijas sistēmu RAIM – atbalsta instrumentu teritoriju attīstības tendenču izvērtēšanai

Trešdien, 6.augustā, plkst.12:00 vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvjiem preses konferencē iepazīstinās sabiedrību ar informācijas sistēmu RAIM*, kas turpmāk kalpos par būtisku atbalsta instrumentu teritoriju attīstības tendenču izvērtēšanai. Šī informācijas sistēma izveidota, lai nodrošinātu sabiedrībai nepastarpinātu piekļuvi valsts iestāžu rīcībā esošajiem datiem, kas atspoguļo sociālekonomiskos procesus valstī.
05.08.2014.

55% no ES fondu ieguldītā finansējuma novirzīti reģionu un pašvaldību attīstībai

No 2007.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim izmaksātais Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) ieguldījumu apjoms sasniedzis 4 020,2 milj. eiro, no kuriem vairāk kā pusi – 2 217,6 milj. eiro jeb 55% veido aktivitātes, kas veicina reģionu un pašvaldību attīstību.
05.08.2014.

Jaunās dabas izglītības programmas pārbauda mācību dienās

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Cilvēki un daba” norises laikā dabas izglītības centros notikusi 31 mācību diena, kas tika organizēta projekta ietvaros tapušo dabas izzināšanas programmu izmēģināšanai un dabas izglītības centru piedāvājuma adaptēšanai dažādu mērķgrupu vajadzībām.

05.08.2014.

Šogad kontrolētā zemsedzes dedzināšana Gaujas nacionālajā parkā netiks veikta

Vakar, 4.augustā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Romāna Naudiņa tikšanās laikā ar Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) ģenerāldirektori Sandru Bērziņu pieņemts lēmums projektā „Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā” šogad kontrolēto zemsedzes dedzināšanas aktivitāti neveikt.

04.08.2014.

VARAM aicina uz preses konferenci par RAIM – atbalsta instrumentu teritoriju attīstības tendenču izvērtēšanai

Ar mērķi nodrošināt sabiedrībai nepastarpinātu piekļuvi valsts iestāžu rīcībā esošajiem datiem, kas atspoguļo sociālekonomiskos procesus, Latvijā ir radīts jauns atbalsta instruments teritoriju attīstības tendenču izvērtēšanai – informatīvā sistēma RAIM, ar kuru preses konferencē sabiedrību plašāk iepazīstinās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš.
04.08.2014.

VVD noslēdz 2014. gada plānveida saimniecību kontroli mājlopu un mājputnu novietnēs

Valsts vides dienests (VVD) augusta mēnesī noslēdz plānveida saimniecību kontroli mājlopu un mājputnu novietnēs valstī. Kontroles rezultātu kopsavilkums tiks apkopots septembrī. Kopumā pārbaudes veiktas 594 saimniecības, un atkārtotu plānveida saimniecību kontroli atbilstoši to radītā riska novērtējumam VVD plāno uzsākt nākamgad.

04.08.2014.

Aicinām piedalīties informatīvajā seminārā par Eiropas Ekonomikas zonas neliela apjoma grantu shēmas konkursu

2014. gada 8. augustā viesnīcā „Maritim Park Hotel Riga” Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA) organizē informatīvo semināru par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkursa “Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” projektu iesniegumu sagatavošanu un projektu ieviešanas nosacījumiem.

01.08.2014.

Tiek izsludināta projektu iesniegšana finansējuma saņemšanai!

Tiek izsludināta projektu iesniegšana finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”

01.08.2014.

Noslēgusies otra informatīvā sanāksme par kontrolēto dedzināšanu

Trešdien, 30. jūlijā Auciemā, Raiskuma pagasta tautas namā, norisinājās otrā informatīvā sanāksme par kontrolētās meža zemsedzes dedzināšanu Dabas aizsardzības pārvaldes pārvaldtītajā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā „Lenčupes dabas liegums”. Sanāksmi apmeklēja vairāk kā 50 cilvēki – gan iepriekšējās sanāksmes dalībnieki, gan jauni dalībnieki.

31.07.2014.

SIA „Rīgas universālais terminālis” teritorijā ķīmiskas vielas noplūde videi kaitējumu nav nodarījusi

Šorīt plkst. 5.50 Rīgas Brīvostā SIA „Rīgas universālais terminālis” teritorijā, Atlantijas ielā 27 notikusi ķīmiskas vielas analīna noplūde.

30.07.2014.

VARAM ministru R.Naudiņa un E.Cilinska būtiskākie paveiktie darbi valdības pirmā pusgada laikā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vadību 2014.gada sākumā uzņēmās Einārs Cilinskis, bet pēc 16.marta viņa darbu turpina Romāns Naudiņš. Viena Nacionālās apvienības ministra laikā otrs attiecīgi ieņem parlamentārā sekretāra amatu, tāpēc ministrijas prioritātes šajā periodā nav mainījušās.

28.07.2014.

Tiek īstenotas projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” aktivitātes

28. jūlijā Lietuvā, Gražutes reģionālā parka administrācijas centrā norisinājās projekta „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” partneru tikšanās, lai pārrunātu projektā plānotās un jau īstenotās aktivitātes. Projekts „Zaļie maršruti bez šķēršļiem” sekmē sabiedrības atbalstu cilvēku ar invaliditāti centieniem brīvāk pārvietoties un apmeklēt dabas objektus.

28.07.2014.

Aicina balsot par labāko pludmali Latvijā

Piekrastes balvas izcīņa ir sākusies. No šodienas, 28. jūlija, interneta vietnē http://www.manajura.lv/lv/piekrastes-balva/ var balsot par labāko, mīļāko, sakoptāko piekrasti Latvijā. Atdot balsi savai pludmalei aicināts ikviens, jo Piekrastes balvas mērķis ir noskaidrot un apbalvot iedzīvotāju iemīļotāko piekrasti.

28.07.2014.

Šonakt Lielupē izvilkti 500 metri nelegālo tīklu un atbrīvoti 270 kilogrami zivju

Sadarbībā ar Jūrmalas valsts policiju, Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes inspektori šonakt no Lielupes izvilkuši 9 bezsaimnieka zvejas tīklus ar kopējo garumu 500 metri.

24.07.2014.

Noslēgusies pirmā sanāksme par kontrolētās zemsedzes dedzināšanas jautājumu

Trešdien, 23.jūlijā, Siguldā norisinājās pirmā informatīvā sanāksme, kas vienuviet pulcēja kontrolētās zemsedzes dedzināšanas atbalstītājus, oponentus un neitrāli noskaņotos iedzīvotājus, mediju pārstāvjus un nevalstiskās organizācijas.

22.07.2014.

Vides ekspedīcija Mana jūra 2014 piestās Rīgā

Atgādinot, ka ikviens jūrā nonākušais cilvēku radītais atkritums pēc mazāka vai ilgāka laika nonāk atpakaļ pie mums un aicinot saglabāt Baltijas jūru un Latvijas piekrasti tīrāku nākamajām paaudzēm, Rīgā, pirms pēdējā posma mērošanas līdz Ainažiem, piestās ikgadējā Vides izglītības fonda kampaņa Mana Jūra 2014.

16.07.2014.

Lielupē pie Varkaļu ostas aizturēti divi maluzvejnieki!

Šorīt, plkst. 6.40 Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas Reģionālās vides pārvaldes (Lielrīgas RVP) inspektori, sadarbībā ar Jūrmalas valsts policijas iecirkņa darbinieku, veicot maluzvejniecības reidu aizturēja divus vīriešus, kas Lielupē pie Varkaļu ostas, izmantojot laivu, bija izlikuši tīklu.

15.07.2014.

Valdība atbalsta papildus finansējuma piešķiršanu mobilo aplikāciju izmantošanas pilotprojektiem Zemgalē un Vidzemē

Ar mērķi paplašināt ģeogrāfiskās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietojumu projekta „Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps)” ietvarā, Ministru kabinets otrdien, 15. jūlijā, pieņēma lēmumu par papildus finansējuma piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 257 464 EUR apmērā.
15.07.2014.

Par VAS Elektroniskie sakari juridiskās adreses maiņu

VAS Elektroniskie sakari ar vienoto reģistrācijas Nr.40003021907, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 1991.gada 23.augustā, ierakstīta Komercreģistrā 2004.gada 14.oktobrī, ir mainījusi savu juridisko adresi.
15.07.2014.

Ministrs Romāns Naudiņš pārstāvēs Latvijas intereses neformālajā ES Vides padomē

Latvijas intereses neformālajā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Vides padomē, kas norisināsies trešdien, 16. jūlijā, Milānā, Itālijā, pārstāvēs vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš. Tāpat delegācijas sastāvā neformālajā Vides padomē piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola un valsts sekretāra vietniece ES Prezidentūras jautājumos Žaneta Mikosa.
..
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Vides aizsardzība
 
 

RAIM

 
 
Vai Jūs atbalstat depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā?
Nav viedokļa
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
02.09.2014
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta