Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
  Preses relīzes
  Plānotie pasākumi
  Infografikas
  Foto galerija
  Video galerija
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
AktualitātesPreses relīzes
 
 
 
Preses relīzes
06.04.2020.

Eiropas Komisija piedāvā bezmaksas konsultācijas inovācijas iepirkumu sagatavošan

Laikā, kad Covid-19 krīze būtiski ietekmē procesus tautsaimniecībā un valsts dara visu iespējamo, lai rastu risinājumus kā paātrināt vīrusa diagnostiku, iespējami ātri iegūtu pietiekamu skaitu plaušu ventilatoru, izstrādātu efektīvus un sabiedrībai pieejamus aizsardzības līdzekļus, kā arī nodrošinātu iespējas veikt attālināti procesus, kas pirms tam nav bijis nepieciešams, Eiropas Komisija (EK) piedāvā bezmaksas atbalstu inovācijas iepirkumu sagatavošanā. 
03.04.2020.

Pāvilostā pabeigta pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūve

Ieguldījumi veikti Eiropas Savienības fondu darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa nr. 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros,piesaistot Pāvilostas novada pašvaldības līdzfinansējumu.
03.04.2020.

Valsts vides dienests martā pārbaudījis 2695 makšķerniekus un zvejniekus

Zvejas kontrole turpinās! Valsts vides dienests (VVD) martā veicis 297 zvejas kontroles pasākumus, no tiem – 230 pārbaudes veiktas iekšējos ūdeņos, bet 67 – piekrastē un Baltijas jūras ūdeņos. Kopumā martā apsekoti 745 ūdens objekti, pārbaudīti 2695 makšķernieki un zvejnieki, kā arī 56 kuģi.
03.04.2020.

Dabas aizsardzības pārvalde un VARAM pārrunā iestādes reorganizāciju

Vakar, 2.aprīlī Dabas aizsardzības pārvaldes vadība tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvēm - Elitu Turku, valsts sekretāra vietnieci administratīvajos jautājumos, Aldu Ozolu, valsts sekretāra vietnieci vides aizsardzības jautājumos un Daigu Vilkasti, Dabas aizsardzības departamenta direktori - , lai apspriestu reorganizācijas gaitu, radušos situāciju un rastu kopsaucējus turpmākā procesa konstruktīvai tālākajai virzībai.

02.04.2020.

VARAM: Dabas aizsardzības institucionālā reforma stiprinās dabas aizsardzības un izglītības funkciju

Rīga, 2020.gada 2.aprīlī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), saskaņā ar tās stratēģijā noteikto un Ministru kabineta uzdoto*, kopš 2019.gada novembra strādā pie dabas aizsardzības institucionālās reformas īstenošanas. Tā nepieciešama, lai stiprinātu dabas aizsardzības un izglītības funkcijas Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP), Latvijas Dabas muzejā un Nacionālā botāniskā dārzā, un izstrādātu priekšlikumus dabas aizsardzības sistēmas pilnveidei, kā arī novērst funkciju dublēšanos, katrai iestādei nosakot skaidru atbildību.
01.04.2020.

Aprīli turpinās makšķerēšanas liegums no laivām, kanālos un caurtecēs – papildus aizliegts makšķerēt Lielupes upē un tās pietecēs

Aprīli turpinās makšķerēšanas liegums no laivām, kanālos un caurtecēs. Papildus no 1.aprīļa līdz 31. maijam noteikts makšķerēšanas liegums Lielupes upē un tās pietecēs.
31.03.2020.

Apstiprināts risinājums attālinātai sēžu norisei pašvaldību domēs

Rīga, 2020.gada 31.martā – Ministru kabinets ir apstiprinājis likumprojektu “Iestāžu darbības likums sakarā ar COVID-19 izplatību”, kura 29.pantā ir definēti nosacījumi pašvaldību domju un komiteju sēžu organizēšanai attālināti. Sēžu attālināta norise varēs notikt uz rīkojuma pamata, ko izdevis domes priekšsēdētājs.
31.03.2020.

Sākas noslēdzošā dabas skaitīšanas sezona

Ir uzsākusies dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā līdz oktobrim apsekos dabas vērtības 78 novados, izvērtējot tajos sastopamo purvu, mežu, saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu atsegumu un bioloģiski vērtīgo zālāju atbilstību Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem biotopiem.
31.03.2020.

VARAM: izstrādātas jaunas prasības iepakojuma apsaimniekošanā un pārstrādē

Rīga, 2020.gada 31.martā – Ministru kabinetā (MK) apstiprināti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotie grozījumi – Iepakojuma likumā un Dabas resursu nodokļa likumā. Grozījumi veikti, lai Latvija varētu nodrošināt Eiropas Savienības izvirzīto mērķu izpildi saistībā ar iepakojuma apsaimniekošanu un atkritumu pārstrādi.
31.03.2020.

Lielā Latvijas sēņu grāmata nonāk pie lasītājiem

Jau iepriekš zinots, ka aprīlī pie lasītājiem nonāks „Lielā Latvijas sēņu grāmata”, kuras autores ir Latvijas Dabas muzeja mikoloģes Inita Dāniele un Diāna Meiere. Grāmatnīcās grāmata būs pieejama pēc 12. aprīļa, tomēr aicinām izmantot grāmatnīcu piedāvātās iespējas un iegādāties grāmatu interneta veikalos.
30.03.2020.

Valsts vides dienests uzdos Rīgas Brīvostas pārvaldei apzināt tās teritorijā esošās piegružotās vietas un tās sakārtot

Pirmdien, Rīgā, pie Daugavgrīvas šosejas pamestu mazdārziņu teritorijā izcēlās ugunsgrēks, kur aptuveni 420m2 platībā dega nelegāli uzkrātie sadzīves un būvniecības atkritumi. Šobrīd ugunsgrēks ir nodzēsts.
27.03.2020.

Atļaujas A/B kategorijas piesārņojošai darbībai saņemšana – PILNĪBĀ ELEKTRONISKI

Valsts vides dienests (VVD) arī ārkārtējās situācijas laikā atbilstoši savai kompetencei turpina izdot un saskaņot atļaujas (licences), tehniskos noteikumus un citus administratīvos aktus dabas resursu izmantošanai un piesārņojošo darbību veikšanai.
27.03.2020.

VARAM piedalīses akcijā “Zemes stunda”

Rīga, 2020. gada 27. martā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) “Zemes stundas” laikā – 28.martā no plkst. 20.30 līdz 21.30 – izslēgs apgaismojumu VARAM galvenajā ēkā Peldu ielā 25. VARAM tādējādi atbalsta vispasaules akciju un aicina arī Latvijas sabiedrību piedalīties "Zemes stundā" un pievērst uzmanību klimata pārmaiņām un dabas daudzveidības saglabāšanai.
26.03.2020.

VARAM un padotības iestādes darbu nepārtrauktību nodrošina, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas

Rīga, 2020.gada 26.martā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) un tās padotības iestādēs, ievērojot ārkārtējo situāciju un ar to saistītos drošības pasākumus, darba procesu nepārtrauktība tiek nodrošināta, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas.
26.03.2020.

Pūce: Latvija un Somija sadarbosies mākslīgā intelekta jomā

Rīga, 2020.gada 26.martā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Somijas Finanšu ministrijas pārstāvji šodien attālinātā video sanāksmē apsprieda sadarbību mākslīgā intelekta jomā, izvērtējot iespējas tehnoloģiju kopīgā izmantošanā un attīstībā.
26.03.2020.

Dabas takās aicina ievērot principu “#Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!”

Covid-19 pandēmijas laikā būtiski pieaudzis dabas taku un objektu apmeklētāju skaits. Diemžēl proporcionāli pieaudzis arī dabā atstāto atkritumu apjoms, tāpēc Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) aicina ikvienu aizdomāties par sevis radīto ietekmi uz dabu un atpūtas laikā radīto tukšo iepakojumu pašiem aizvest prom.
26.03.2020.

VVD skaidrojums par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu ārkārtējās situācijas laikā

Ārkārtējās situācijas laikā atkritumu apsaimniekošanas operatoriem jāsniedz klientiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi saskaņā ar noslēgto līgumu.
25.03.2020.

VARAM izstrādā ieteikumus drošai rīcībai ar sadzīves atkritumiem ārkārtējās situācijas laikā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izstrādājusi ieteikumus iedzīvotājiem drošai rīcībai ar sadzīves atkritumiem, lai nodrošinātu papildu piesardzības pasākumus un mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijā, nodrošinātu vides aizsardzību un drošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem, kas to sniedz.

24.03.2020.

Migrējošo putnu atbaidīšanai no sējumiem šaušana nav vienīgā metode

Jaunu atļauju izsniegšana putnu atbaidīšanai no sējumiem ar šaušanas metodi var radīt negatīvas sekas gan migrējošo un ligzdojošo zosu populācijai, gan var dot iemeslu Eiropas Komisijai sākt pārkāpumu procedūru pret Latviju par Putnu direktīvas neievērošanu, līdz ar to Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) atļauju izsniegšanu zosu limitētai ieguvei neplāno palielināt. Turklāt  sējumu pasargāšanai no migrējošajiem putniem atbaidīšana ar šaušanas metodi nav vienīgā iespēja.

24.03.2020.

Valsts vides dienests turpina veikt vides kontroli arī ārkārtējās situācijas laikā

Arī ārkārtējās situācijā laikā Valsts vides dienests (VVD) turpina nodrošināt valsts kontroli vides jomā. Laika periodā no 2020. gada 16. marta līdz 22. martam VVD veicis vairāk nekā 180 pārbaudes, nodrošinot zvejas kontroli iekšējos un Baltijas jūras ūdeņos, kā arī piesārņojuma, atkritumu un zemes dzīļu kontroli visā Latvijā.
23.03.2020.

Nedēļas nogalē saņemti 200 zvani par roņu mazuļiem liedagā, palīdzība nepieciešama vien dažiem

Ziemai neierasto laika apstākļu un siltā pavasara dēļ Baltijas jūras Rīgas līča piekrastē patlaban sastopams lielākais roņu mazuļu skaits pēdējos gados. Lai gan iedzīvotāji ļoti aktīvi vēršas Dabas aizsardzības pārvaldē ar lūgumu tos glābt un pārvietot, Pārvalde atgādina, ka ronēniem palīdzība lielākoties nemaz nav nepieciešama.
23.03.2020.

Eiropas Komisija aicina piedalīties aptaujā par LIFE programmas nākotni

Kādai jābūt vides un klimata pasākumu finansēšanas programmai LIFE pēc 2020. gada? 

20.03.2020.

Aptiekām Latvijā tiek atvieglota biocīdu ražošana

Saistībā arī Covid-19 vīrusa izplatību un izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā ir būtiski pieaudzis pieprasījums pēc dezinfekcijas līdzekļiem gan no patērētāju, gan profesionālo lietotāju puses. Tāpēc VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk - LVĢMC) kā kompetentā iestāde aptiekām Latvijā piemēro atkāpi no Biocīdu regulas[1] prasībām. Tas ļaus uz laika posmu, nepārsniedzot 180 dienas, piedāvāt tirgū biocīdus, kas neatbilst iepriekš minētās regulas noteiktajiem atļaujas piešķiršanas nosacījumiem. Šāds solis ir nepieciešams, lai mazinātu sabiedrības veselības apdraudējumu.

19.03.2020.

Atbalstīti VARAM priekšlikumi grozījumiem ārkārtējās situācijas rīkojumā

2020.gada 19.martā Ministru kabinets ir atbalstījis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzītos priekšlikumus grozījumiem ārkārtējās situācijas rīkojumā par pašvaldību atbalsta turpināšanu privātām izglītības iestādēm pēc 60 kalendārajām dienām un atsevišķu pašvaldību institūciju darbinieku virsstundu darba laiku.

19.03.2020.

Izsludina pieteikšanos UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajam sarakstam

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un citas juridiskās personas līdz 2020. gada 30. jūnijam pieteikt izcilus Latvijas kultūras un dabas pieminekļus iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.
19.03.2020.

Preiļu pilsētas teritorijā atklātas divas nelikumīgas sadzīves atkritumu izgāztuves

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (VVD) vides inspektori, veicot kontroles pasākumus vides aizsardzības jomā, Preiļu pilsētas teritorijā atklāja divas nelikumīgas sadzīvē radušos atkritumu izgāztuves.

19.03.2020.

VARAM piedāvā ieteikumus valsts un pašvaldības iestāžu darba procesu nepārtrauktības nodrošināšanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izstrādājusi vadlīnijas attālinātu sanāksmju un konferenču organizēšanai valsts un pašvaldību iestādēs, lai, ievērojot valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un ar to saistītos drošības pasākumus nodrošinātu darba procesu nepārtrauktību.

18.03.2020.

Pandēmijas laikā atpūtai dabā jāizvēlas mazāk populāri apskates objekti

Nevienam nav noslēpums, ka fiziskās aktivitātes un pat vienkārša pastaiga dabā labvēlīgi ietekmē gan fizisko, gan garīgo veselību. Patlaban, kad globālās Covid-19 pandēmijas laikā ieteikts izvairīties no publisku vietu apmeklēšanas un pašizolēties, liels skaits iedzīvotāju dodas dabā. Līdz ar to, populārākās dabas takas un apskates objekti ir tik ļaužu pārpilni, ka pat uz meža takas ievērot ieteikto 2 metru distanci nav iespējams.

18.03.2020.

VVD ārkārtējā situācijā turpina nodrošināt valsts kontroli vides aizsardzības jomā

Valsts vides dienests (VVD), ievērojot noteiktos piesardzības un drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā Latvijā, turpina strādāt, veicot likumdošanā noteiktos uzdevumus un īstenojot pasākumus, lai valstī tiktu ievēroti normatīvie akti vides aizsardzības, radiācijas drošības un kodoldrošības un dabas resursu izmantošanas jomās.

17.03.2020.

Zemnieku saimniecībām izsniedz atļaujas migrējošo zosu atbaidīšanai no sējumiem

Sākoties pavasarim un Latvijā atgriežoties gājputniem, lauksaimniekiem arvien aktuālāks kļūst jautājums ir sējumu pasargāšana no migrējošajām zosīm, tādēļ Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) šonedēļ sākusi izsniegt atļaujas zemnieku saimniecībām izņēmuma kārtā migrējošās zosis atbaidīt ar šaušanas metodi.

16.03.2020.

Valdība lems par Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu datuma maiņu

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un aizliegumu rīkot publiskus pasākumus, kā arī to, ka daļa vēlēšanu iecirkņu atrodas vispārējās izglītības iestādēs, sabiedrības veselības nodrošināšanas nolūkos un riska mazināšanai par Covid-19 turpmāku izplatību valsts teritorijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) rosina pārcelt Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas no šā gada aprīļa uz jūniju. Ministrija sagatavojusi un izskatīšanai 17.marta Ministru kabineta sēdē virza grozījumus Rīgas domes atlaišanas likumā.

16.03.2020.

Roņu laiks klāt - vislabākā palīdzība ronēniem liedagā ir likt tos mierā

Baltijas jūrā uz saliņām dzimušie pelēko roņu mazuļi marta vidū jau ir paaugušies un nereti dodas jūrā vieni paši, līdz ar to  baltie un pūkainie ronēni jau ir sastopami arī Latvijas piekrastē. Dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka lielākoties liedagā redzamajiem ronēniem glābšana nav nepieciešama un vislabākā palīdzība ir likt tos mierā un netuvoties.

13.03.2020.

VVD ierobežo klātienes klientu apkalpošanu, aicina klientus sazināties telefoniski vai elektroniski

Valsts vides dienests (VVD) ir ierobežojis klātienes klientu apkalpošanu un konsultāciju sniegšanu. Nepieciešamības gadījumā aicinām klientus sazināties telefoniski vai elektroniski.
12.03.2020.

VARAM aicina izmantot e-pārvaldes iespējas, lai samazinātu nepieciešamību apmeklēt iestādes klātienē

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) atgādina par e-pārvaldes priekšrocībām un aicina iedzīvotājus šajā laikā aktīvāk izmantot drošas saziņas iespēju – valsts pakalpojumus pieteikt un saņemt elektroniski. Tāpat VARAM aicina iestādes aktīvāk izmantot elektronisko saziņu ar iedzīvotājiem, tai skaitā – lietojot e-adresi. Izmantojot digitālās iespējas formalitāšu kārtošanā samazinās tieši kontakti ar apkārtējiem, kas, savukārt, ļauj labāk pasargāt sevi un tuviniekus.
11.03.2020.

No skolas brīvās dienas aicina pavadīt Dabas muzejā

Pavasara brīvlaikā, no 16. līdz 22. martam, aicinām lietderīgi pavadīt brīvās dienas un iepazīt Latvijas un pasaules dabas brīnumus Dabas muzejā, piedaloties dažādās aktivitātes bērniem un pieaugušajiem.

10.03.2020.

Likvidēts naftas produktu piesārņojuma avots Gaujā Valmierā

Aktīvi sadarbojoties Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldei (VVD), Valmieras pilsētas pašvaldībai un pašvaldības policijai, izdevies likvidēt piesārņojuma avotu, kas bija iemesls iepriekš konstatētajai naftas produktu noplūdei Gaujā Valmierā.

10.03.2020.

Slīteres Nacionālajā parkā konstatētā kailcirte – policijas izmeklēšanā jau kopš 2006.gada

Dabas aizsardzības pārvalde šonedēļ saņēma iesniegumu saistībā ar Slīteres Nacionālajā parkā nelikumīgi nocirstiem kokiem.

10.03.2020.

Latvijas Dabas muzejā atjaunota ekspozīcija „Latvijas putni” un skatāma labdarības izstāde „Lidojums”

Pavasarī aicinām uz Latvijas Dabas muzeju, kur no 12. marta atvērta atjaunotā ekspozīcija „Latvijas putni” un līdz 19. aprīlim iespējams atbalstīt ievērojamā ornitologa Kārļa Griguļa radinieci, mākslinieci Ievu Jaundālderi, apmeklējot izstādi „Lidojums”.
09.03.2020.

Dabas skaitīšanā atklāj jaunas sugas, alas un pilskalnu

Dabas skaitīšanas trešās sezonas laikā ir aizpildīti 37 tūkstoši anketu par biotopiem, kurās fiksēti vairāk nekā 20 tūkstoši piezīmju par jauniem objektiem vai reto sugu jaunām atradnēm. Kopsummā trijās sezonās Latvijā ir atklātas divas līdz šim nezināmas alas, divas jaunas augu, piecas sēņu, piecas sūnu un četras ķērpju sugas, kā arī daudz jaunu atradņu citām retām sugām. Starp pārsteidzošākajiem atklājumiem minams arī kāds ne gluži botānisks objekts – jauns, līdz šim nezināms pilskalns Kurzemē.

06.03.2020.

Ģeoportāls – vienots pieejas punkts ģeotelpiskajai informācijai un pakalpojumiem

Teritorijas plānošana, jaunas mājas celtniecība, ceļu būve vai bērnu rotaļu laukuma izveide – neviena no šīm darbībām nevar tikt veikta, neizmantojot ģeotelpiskos datus, vai tā būtu gruntsūdeņu karte vai infrastruktūras objektu pazemes tīklojums. Lai nepieciešamo informāciju ikviens varētu ērti un ātri atrast vienuviet, jau kopš 2015. gada darbojas portāls Ģeolatvija.lv. Tā uzdevums ir nodrošināt vienotu pieejas punktu valsts un pašvaldību ģeotelpiskajai informācijai, kā arī tās kopīgu izmantošanu gan valsts pārvaldē, gan privātajā sektorā.

06.03.2020.

Latvijas – Lietuvas sadarbības veicināšanai tiks īstenoti papildu 42 projekti

Ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam (programma) atbalstu tiks piešķirts finansējums par kopējo summu 20 miljoni eiro vēl 42 Latvijas – Lietuvas sadarbības projektiem.

06.03.2020.

VARAM pieredzes apmaiņas vizītē ar Ziemeļmaķedonijas delegāciju informēja par Latvijas reģionālo un vides politiku

2020.gada 5.martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) norisinājās Ziemeļmaķedonijas delegācijas pieredzes apmaiņas vizīte par reģionālās un vides politikas veidošanas un īstenošanas pieeju Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī.

05.03.2020.

Turpinām apmācīt sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertus

14. un 15. jūnijā Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Vides gidu asociāciju organizēja sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu praktiskās apmācības dabā par saldūdeņu biotopiem.

05.03.2020.

Pūce: Pārrobežu sadarbība digitālajā vidē nodrošinās pievilcīgāku vidi uzņēmumiem un ērtāku pakalpojumu saņemšanu iedzīvotājiem

Rīga, 2020.gada 5.martā – Rīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces vadītā delegācija piedalīsies augsta līmeņa Ziemeļvalstu un Baltijas valstu digitālo ministru (MR-DIGITAL) sanāksmē, kas norisinās Kopenhāgenā, Dānijā. Tikšanās laikā ministri pārrunās pārrobežu digitālo risinājumu tālāku attīstīšanu un reģionālās sadarbības stiprināšanu digitālajā vidē.
05.03.2020.

Latvija pievienojas Eiropas plastmasas paktam

Rīga, 2020.gada 5.martā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) parakstīja jauno Eiropas Plastmasas paktu* (European Plastics Pact), ar kuru Latvija pievienosies tām Eiropas valstīm, uzņēmumiem un organizācijām, kas iestājas par paātrinātu pāreju uz vienreiz lietojamu plastmasas izstrādājumu ierobežošanu un iepakojuma atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, tādējādi veicinot plastmasas piesārņojuma samazināšanu vidē. 

05.03.2020.

Āfrikas nīlzirgi Kolumbijā, bet Latvijā – Ķīnas cimdiņkrabji

Dabas muzejā pagarināta izstāde „Svešie mūsu dabā”

Plašsaziņas līdzekļos izskanējusi ziņa par nīlzirgiem, kas, lai arī savvaļā sastopami tikai Āfrikā, labvēlīgu klimatisko apstākļu rezultātā iedzīvojušies Kolumbijā, radot būtisku apdraudējumu vietējai ekosistēmai. Svešzemju sugu ienākšana jaunā teritorijā bieži izjauc dabisko līdzsvaru – notiek konkurence par barību un dzīves vietu, un vietējās sugas nereti ir zaudētājas. Vairāk par šīm problēmām Latvijā līdz 22. martam var uzzināt Dabas muzeja izstādē „Svešie mūsu dabā”.

04.03.2020.

Pūce: Klimata politikai jāveicina arī Latvijas ekonomiskā izaugsme

Brisele, 2020.gada 4.martā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (AP!) vadītā Latvijas delegācija Eiropas Savienības (ES) Vides ministru padomes sanāksmē Briselē 5.martā piedalīsies politiskajās debatēs par Eiropas Zaļo kursu*, kas ir visaptveroša ES izaugsmes stratēģija. Tāpat notiks diskusijas par jauno Aprites ekonomikas rīcības plānu, kā arī Eiropas Semestra zaļināšanu**, lai kopīgi sasniegtu ES izvirzīto klimatneitralitātes*** mērķi. Sanāksmē plānots apstiprināt arī ES ilgtermiņa zemu siltumnīcefekta gāzu (SEG) attīstības stratēģiju**** un pārrunāt priekšlikumu ES klimata likumam*****, kas noteiks virzību uz klimatneitralitāti līdz 2050.gadam.

04.03.2020.

Drīzumā izdos grāmatu par Latvijas sēnēm

Drīzumā pie lasītājiem nonāks sen lolotā „Lielā Latvijas sēņu grāmata”, kas būs vērienīgākais izdevums par sēnēm latviešu valodā. Grāmatas autores ir sēņotāju un dabas mīļotāju vidū labi zināmās Latvijas Dabas muzeja mikoloģes Inita Dāniele un Diāna Meiere.
04.03.2020.

Tiek izsludināts projektu konkurss aktivitātē "Sabiedrības vides apziņas veicināšana medijos"

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes 2020. gada 28. februāra sēdes lēmumu, izsludina projektu konkursu aktivitātē “Sabiedrības vides apziņas veicināšana medijos”.
..
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
06.04.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta