Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasKlimata pārmaiņu finanšu instrumentsProjektu konkursi
 
 
 
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai III

Noslēgusies Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projektu iesniegumu vērtēšana III kārtas ietvaros.
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2013.gada 21. jūnijā izsludināja pieteikšanos KPFI projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” III kārtā, kurā projekta iesniegumi bija jāiesniedz līdz 2013.gada 22.augustam.

Konkursa trešās kārtas ietvaros projektiem sākotnēji pieejamais KPFI finansējums bija 13 607 602 LVL (19 361 873,30 EUR), bet, ņemot vērā iesniegto projekta iesniegumu skaitu un kvalitāti, ar 2013.gada 1.novembra publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas vēstnesis” konkursā tika piešķirts papildu KPFI finansējums 10 506 006,76 LVL (14 948 700,86 EUR) apmērā.

Vērtēšanas komisija projekta iesniegumu vērtēšanu uzsāka 2013.gada 27.augustā un pabeidza 2013.gada 28.oktobrī. Konkursa ietvaros noteiktajā termiņā tika iesniegti 273 projekta iesniegumi, kuros pieprasītais KPFI finansējums bija 40 845 933,07 LVL (58 118 526,74 EUR), no tiem 159 izglītības un kultūras iestādes ar pieprasīto KPFI finansējumu 20 922 955,14 LVL (29 770 683,06 EUR) un 94 komersanti ar pieprasīto KPFI finansējumu 15 480 859,81 LVL (22 027 279,03 EUR), kā arī 20 ārstniecības iestādes ar pieprasīto KPFI finansējumu 4 442 118,12 LVL (6 320 564,65 EUR).

Vērtēšanas rezultāti:

Atbildīgā iestāde ir apstiprinājusi 168 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējumu 24 061 225,97 LVL jeb 34 236 040,16 EUR, no tiem:

 • 97 izglītības un kultūras iestāžu projektus ar kopējo KPFI finansējumu 12 345 390,58  lati jeb 17 565 908,25 EUR;
 • 62 komersantu projektus ar kopējo KPFI finansējumu 8 915 464,03 LVL jeb 12 685 562,45 EUR;
 • 9 ārstniecības iestāžu projektus ar kopējo KPFI finansējumu 2 800 371,36 LVL jeb 3 984 569, 47 EUR.

Apstiprināto projektu saraksts apskatāms sadaļā „Konkursa rezultāti”.


Konkursa III kārtas īstenošanas kārtību nosaka 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" ar 2013.gada 13.maija grozījumiem Nr.250 "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"".

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Projekta iesniedzējs ir:

 • komersants, tai skaitā ārstniecības iestāde, kura nesniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
 • izglītības iestāde, tai skaitā valsts dibinātās militārās profesionālās izglītības iestādes, vai izglītības iestādes dibinātājs;
 • ārstniecības iestāde, kura sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
 • kultūras institūcija, kura finansē kultūras aktivitātes un kuras darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

Konkursa ietvaros finanšu instrumenta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no projekta iesniegumā norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

 • 65 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;
 • 55 % – vidējiem komersantiem;
 • 45 % – lielajiem komersantiem;
 • 85 % – ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ievērojot MK noteikumu Nr.559 1.1 pielikumu. Ja minētā ārstniecības iestāde papildus valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai veic arī citu saimniecisko darbību, tai skaitā sniedz maksas veselības aprūpes pakalpojumus, tad par daļu, kas neattiecas uz valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta minēto noteikumu 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā
 • 85%-  izglītības iestādēm neatkarīgi no iestādes juridiskā statusa.
 • 85%-  kultūras institūcijām. Ja kultūras institūcija papildus darbības pamatmērķim veic citu saimniecisko darbību, kas neattiecas uz kultūras institūcijas darbības pamatmērķi, piemēro atbalsta intensitāti, kas noteikta MK noteikumu Nr.559 15.1., 15.2. vai 15.3.apakšpunktā.

Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 600 000 latu, un visi projekti ir jāīsteno līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
14.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta