Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasKlimata pārmaiņu finanšu instrumentsProjektu konkursiAtjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā II kārta
 
 
 
Piegādātāju un montētāju reģistrācija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 2011. gada 21.janvārī uzsāk mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu piegādātāju un montētāju reģistrāciju mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu piegādātāju un montētāju informatīvam sarakstam.

Piegādātāju un montētāju atbilstības apliecinājuma iesnieguma veidlapa ir pieejama šeit.

Iesnieguma veidlapas vispārīgā informācija tiks publicēta piegādātāju un montētāju informatīvajā sarakstā (izņemot uzņēmuma juridisko adresi, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un amatu). 

Reģistrācija mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu piegādātāju un montētāju informatīvam sarakstam notiek pamatojoties uz :

Mikroģenerācijas tehnoloģiskās iekārtas ir:

 • šķeldas vai salmu biomasas katli, biomasas granulu vai malkas katli un biomasas kamīni ar kopējo uzstādītu jaudu līdz 50 kW ieskaitot;
 • saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 25 kW ieskaitot;
 • siltumsūkņi ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW ieskaitot;
 • vēja ģeneratori ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW;
 • saules baterijas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW.

Mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu piegādātājs ir komersants, kas piegādā vai ražo mikroģenerācijas tehnoloģiskās iekārtas.

Mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu montētājs ir komersants, kas uzstāda mikroģenerācijas tehnoloģiskās iekārtas, kā arī uzņemas garantijas un pēcgarantijas saistības.

Lai varētu piereģistrēties informatīvajam sarakstam, piegādātājam un montētājam ir jāatbilst šādām prasībām:

 • vispārīgās prasības piegādātājam un montētājam:
  *  tas ar tiesas nolēmumu nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas vai tiesiskās aizsardzības procesā;
  *  tas ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu konkurences, darba tiesību pārkāpumā vai ar kukuļošanu saistītā noziedzīgā nodarījumā;
  *  tam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
 • prasības piegādātājam:
  *  tas piedāvā vismaz vienu, konkursā atbalstāmo mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu veidu;
  *  tā mikroģenerācijas tehnoloģiskām iekārtām ir Eiropas atbilstības sertifikāts (CE marķējums) vai saules kolektoru kvalitātes sertifikāts („Solar Keymark”);
  *  tas nodrošina vismaz divu gadu garantijas termiņu;
 • prasības montētājam:
  *  tas ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā;
  *  tas ir uzstādījis, kā arī veicis garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu ne mazāk kā trim iekārtām katrā no tehnoloģiju veidiem (biomasas katli un kurtuves, saules kolektori, siltuma sūkņi, saules baterijas, vēja ģeneratori), kurus montētājs piedāvā uzstādīt un veikt tiem garantijas, kā arī pēcgarantijas apkalpošanu konkursa finansēto projektu ietvaros. Ģeotermālo urbumu veicējam ir pieredze vismaz trijos objektos ģeotermālo urbumu veikšanas darbos, ko apliecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsniegtā zemes dzīļu izmantošanas licence vai Valsts vides dienesta izsniegtā zemes dzīļu izmantošanas licence;
  *  tas nodrošina pēcgarantijas apkopi 36 stundu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas;
  *  tam ir vismaz viens iekārtu ražotāja sertificēts servisa apkopes un montāžas darbu speciālists katrā no tehnoloģiju veidiem (biomasas katli un kurtuves, saules kolektori, siltuma sūkņi, saules baterijas, vēja ģeneratori), kurus montētājs piedāvā uzstādīt, kā arī veikt tiem garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu konkursa finansēto projektu ietvaros.

Piegādātājs aizpildīto iesnieguma veidlapu, bet montētājs aizpildīto iesnieguma veidlapu un mikroģenerācijas tehnoloģisko iekārtu ražotāja servisa apkopes un montāžas darbu speciālista sertifikātu apliecinātu kopiju, nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: kpfi_pmr@varam.gov.lv vai pa pastu slēgtā aploksnē, uz tās norādot:

 • adresātu – Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija;
 • norādi – „Piegādātāju un montētāju reģistrācija”;
 • iesnieguma iesniedzēja nosaukumu un adresi.

VARAM, saņemot komersanta iesniegumu, izvērtē komersanta atbilstību MK noteikumu Nr.11 6.pielikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem (turpmāk – vērtēšanas kritēriji):

 • ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, VARAM rakstiski informē komersantu par iesnieguma neatbilstību vērtēšanas kritērijiem;
 • ja iesniegums atbilst visiem vērtēšanas kritērijiem, informāciju par attiecīgo komersantu VARAM ievieto informatīvajā sarakstā, par ko rakstiski informē komersantu.

Informatīvais saraksts ir pieejams VARAM tīmekļa vietnē no konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošanas mājsaimniecību sektorā” izsludināšanas dienas, un tas tiek regulāri atjaunināts.

VARAM ir tiesības ar motivētu lēmumu izslēgt komersantu no informatīvā saraksta, ja reģistrācijas iesniegumā tas ir sniedzis nepatiesu informāciju vai ir konstatēta komersanta neatbilstība MK noteikumu prasībām. VARAM minēto lēmumu rakstiski paziņo adresātam.

Jautājumus par reģistrāciju var sūtīt:

 • pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata politikas un tehnoloģiju departaments, Peldu ielā 25, Rīgā, LV – 1494
 • elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: kpfi_pmr@varam.gov.lv
 • Uzņēmumu saraksts, kuri atbilst 2011.gada 4.janvāra MK noteikumu Nr.11 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” nolikums” 63.punktā minētām prasībām. Saraksts ir informatīvs un tiek regulāri papildināts.

  Piegādātāju un montētāju saraksts

  Piegādātāju saraksts

  Montētāju saraksts

  aktualizēts 12.06.2012.

  aktualizēts 25.04.2012.

  aktualizēts 04.04.2012.

  Konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” projekta iesniedzējs var izvēlēties arī citus piegādātājus, taču šādā gadījumā personīgi jāizvērtē piegādātāju atbilstība 2011.gada 4.janvāra MK noteikumu Nr.11 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” nolikums” 63.punktā minētām prasībām.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
29.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta