Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasKlimata pārmaiņas
 
 
 
SEG monitorings un ziņošana

Siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizācijas sagatavošanu ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām, Kioto protokola un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām ietvaros koordinē Vides un reģionālās attīstība ministrija sadarbojoties ar citām iesaistītām institūcijām.


SEG inventarizācija ietver:

  • SEG emisiju un CO2 piesaistes aprēķinus, kuri, sākot no 1990. gada, apkopoti ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariāta izstrādātajā kopējā ziņošanas formātā (CRF); 
  • SEG emisiju un CO2 piesaistes uzskaiti, sākot no 2013. gada, par Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības aktivitātēm Kioto protokola 3. panta 3. un 4. punkta ietvaros;
  • Informāciju no emisiju tirdzniecības reģistra, kas apkopota standartizētā ziņošanas formāta (SEF) tabulās;
  • Nacionālo inventarizācijas ziņojumu (NIZ), kurā aprakstīta SEG emisiju un CO2 piesaistes aprēķinu gaita, izmantotie emisiju faktori, darbību dati, pieņēmumi u.c., informācija par katru nozari atsevišķi, kā arī papildus informācija saskaņā ar Kioto protokola 7. panta 1. punktu. 


SEG aptuvenā inventarizācija ietver:

    • SEG emisiju aprēķinus no pieejamajiem darbības datiem un metodēm par x-1 gadu (piemēram, 2017.gadā par 2016.gadu), neskaitot emisijas un piesaisti no zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības aktivitātēm (saskaņā ar Regulas Nr.525/2013 8.panta 1.punktu).  


Izmantojamās vadlīnijas un metodes:

No 2015. gada SEG emisiju un CO2 piesaistes aprēķināšanā  jāizmanto Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (KPSP) izstrādātās  aprēķinu metodoloģijas, kas noteiktas ar Līgumslēdzēju pušu konferences lēmumu 24/CP.19 (ziņošanas vadlīnijas):


Papildus KPSP vadlīnijām tiek izmantotas arī sekojošas Kopējās programmas gaisa piesārņojuma izplatības lielos attālumos novēršanai un novērtēšanai Eiropā (EMEP) vadlīnijas:


Atbilstoši ziņošanas vadlīnijām SEG emisijas un CO2 piesaiste tiek aprēķinātas sekojošās tautsaimniecības nozarēs (sektoros):
1. Enerģētika, tai skaitā transports;
2. Rūpnieciskie procesi un  produktu izmantošana;
3. Lauksaimniecība;
4. Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība (ZIZIMM);
5. Atkritumu apsaimniekošana.


Iesniegtās SEG inventarizācijas 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
01.06.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta