Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasDabas aizsardzībaDabas aizsardzības projekti
 
 
 
Finansēto un uzraudzīto projektu arhīvs

VIDM uzraudzītie dabas aizsardzības projekti:

 • EMERALD/NATURA 2000 projekts (Latvijas sagatavošanās Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkla izveidošanai) (2001 – 2004)
 • Bioloģiskās daudzveidības Nacionālās programmas ieviešana: institūciju attīstība un kvalifikācijas celšana Latvijā (2001 – 2003)
 • Vides gidu tīkla izveidošana Latvijā (2001 – 2003)
 • Lubānas mitraines kompleksa vides apsaimniekošanas plāna izstrādāšana (1999 –  2000)
 • Integrētais piekrastes zonas apsaimniekošanas plāns Baltijas valstīm un Polijai (1998 – 1999)
 • Sugu un biotopu projekts (Sugu un biotopu inventarizācija, aizsardzības plānu izstrāde un dabas aizsardzības struktūru attīstība Latvijā saistībā ar ES Putnu un Biotopu direktīvu transpozīciju) (1998 – 2000)
 • Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumi Latvijas agroainavā – atbalsta sistēma lēmumu pieņemšanai (1997 – 2000)
 • Lauku vides aizsardzības programma Centrāl- un Austrumeiropas valstīm (1997 – 2000)
 • Bioloģiskās daudzveidības stratēģija, rīcības programma un valsts ziņojums Konvencijas par bioloģisko daudzveidību dalībvalstu konferencei (1997 – 1999)
 • Vecdaugavas un Daugavgrīvas liegumu apsaimniekošana (1997)
 • Latvijas dabas daudzveidības apskats (1996 – 1997)
 • Teriologu konference (1996)
 • Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana saistībā ar ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību Latvijā (1995 – 1996)
 • Integrētā piekrastes zonas apsaimniekošanas plāna izstrāde Engures-Ķemeru teritorijai (1995 – 1996)
 • Papes ezera un Jūrkalnes apsaimniekošanas projekts (1995 – 1998)
 • Dabas un kultūrainavu aizsardzības un apsaimniekošanas pilotprojekta izstrādāšana Jēkabpils rajonā (1995)
 • Vērtīgo un apdraudēto biotopu inventarizācija: dabisko un pusdabisko zālāju daļa (1995)
 • Latvijas vaskulāro augu floras datu bankas izveidošana (1995)
 • Nacionālās bioloģiskās daudzveidības rīcības programmas Latvijai sagatavošana (1995)
 • Latvijas purvu inventarizācija un izvērtēšana (1995 – 1996)
 • Latvijas Sikspārņu fauna (1995 – 1996)
 • Pļavu projekti:  Jēkabpils rajonā (1995) un Gaujas Nacionālajā parkā (1995 – 1996)
 • CORINE Biotopi (Koordinētie vides dati) (1994 – 1997)
 • Latvijas lielāko bijušo militāro poligonu dabas vērtību izpēte (1994 – 1995)
 • Aizsargājamo teritoriju dibināšana melnajam stārķim un citām jutīgām sugām Latvijas mežos (1994 – 1997)

 

No Vides ministrijas budžeta finansēti dabas aizsardzības projekti:

 • Aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības plānu izstrāde (1998)
 • Aizsargājamo augu atradņu inventarizācija (1997 – 1998)
 • Latvijas mežu daudzveidības novērtējums un aizsargājamo mežu īpatsvara pamatojums (1996 – 1998)
 • Aizsargājamo dabas teritoriju platību noteikšana uz kartes (1998)
 • Engures ezera dabas parka apsaimniekošana (1998)
 • Latvijas vides aizsardzības popularizēšana Latvijā (1998)
 • Dabas aizsardzības normatīvo aktu izstrāde (1998)
 • Aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas plānu izstrāde (1996 – 1997)
 • Engures lieguma apsaimniekošana (1996 – 1997)
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kartogrāfija (1997)
 • Latvijas pamatkartes mērogā 1:50000 datu bāzes daļu, kura ietver Ķemeru Nacionālā parka teritoriju sagatavošana (1996)
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju "Piejūras dabas parks" (dienvidu daļas) un "Kraukļa kalna iezis – smilšakmens atsegums" kartogrāfiskā materiāla izgatavošana (1996)
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kartogrāfiskā materiāla sagatavošana (1996)
 • Aizsargājamo augu un dzīvnieku atradņu inventarizācija (1995 – 1996)
 • Aizsargājamo augu un dzīvnieku atradņu inventarizācija ārpus aizsargājamajām teritorijām (1995)
 • Aizsargājamo teritoriju tīkla optimizēšana (Latvijas mežu daudzveidības novērtējums) (1995)
 • Eiropas dabas aizsardzības gada pasākumi (1995)
 • Engures dabas lieguma kompleksais monitorings (1995)
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
10.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta