Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasEmisijas vienību tirdzniecībaAviācijas sektors Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā
 
 
 
Emisijas vienību tirdzniecība

Līdzīgi kā stacionārās iekārtas, kuras Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS) tika iekļautas sākot ar 2005.gada 1.janvāri, arī gaisa kuģu operatori saskaņā ar Direktīvu 2008/101/EK ir ES ETS dalībnieki sākot ar 2012.gada 1.janvāri, kad emisijas no visiem iekšzemes un starptautiskajiem gaisa kuģiem, kas ielido vai izlido no kādas Eiropas Savienības lidostas tiek iekļautas Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā. Tomēr papildus 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā tiek iekļautas vēl trīs Eiropas Ekonomiskās Zonas – Eiropas Brīvās Tirdzniecības asociācijas valstis – Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, kā arī sākot ar 2014.gada 1.janvāri arī Horvātija, jo Horvātija 2013.gada 1.jūlijā plāno iestāties Eiropas Savienībā. 

Periodā 2013.gada 1.janvāris – 2016.gada 31.decembris saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa regulu Nr. 421/2014, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā, jo paredzams, ka līdz 2020. gadam tiks īstenota starptautiska vienošanās par vienota un globāla tirgus mehānisma piemērošanu starptautiskās aviācijas emisijām ES ETS tika iekļauti lidojumi, kas uzsākti:

 • Latvijas teritorijā esošā lidlaukā un pabeigti lidlaukā, kurš atrodas valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas;
 • lidlaukā, kurš atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, un tiek pabeigti Latvijas teritorijā esošā lidlaukā;
 • Latvijas teritorijā esošā lidlaukā un pabeigti lidlaukā, kurš atrodas tālākajos reģionos Līguma par Eiropas Savienības darbību 349.panta nozīmē;
 • lidlaukā, kurš atrodas tālākajos reģionos Līguma par Eiropas Savienības darbību 349.panta nozīmē, un tiek pabeigti Latvijas teritorijā esošā lidlaukā;
 • lidlaukā, kurš atrodas tālākajā reģionā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349.panta nozīmē, un tiek pabeigti lidlaukā, kas atrodas citā tālākajā reģionā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349.panta nozīmē.

Tādējādi tika piemērots izņēmums aviācijas darbību aptvērumam ES ETS, lai sākot ar 2020.gadu varētu uzsākt darboties ANO Starptautiskās Civilās Aviācija Organizācijas (ICAO) ietvaros izveidotais uz tirgu balstītais mehānisms – oglekļa ofsetošanas un samazināšanas shēma starptautiskai aviācijas (CORSIA - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation).

Ņemot vērā, ka CORSIA mehānisms tika apstiprināts ICAO 39.asamblejā, pieņemot Rezolūciju A39-3  Consolidated statement of continuing ICAO policies and practices related to environmental protection – Global Market-based Measure (MBM) Scheme, sākot ar 2017.gada 1.janvārī tiek turpināts izņēmums aviācijas darbību dalībai ES ETS saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 13.decembra regulu Nr.2017/2392, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai saglabātu pašreizējos darbības jomas ierobežojumus attiecībā uz aviācijas darbībām un sagatavotos globāla tirgus pasākuma īstenošanai no 2021. gada. Tādējādi ES ETS šobrīd tiek iekļauti lidojumi, kas uzsākti:

 • Latvijas teritorijā esošā lidlaukā un tiek pabeigti lidlaukā, kurš atrodas valstī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas;
 • lidlaukā, kurš atrodas valstī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, un tiek pabeigti Latvijas teritorijā esošā lidlaukā;
 • Latvijas teritorijā esošā lidlaukā un pabeigti lidlaukā, kurš atrodas tālākajā reģionā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta nozīmē;
 • lidlaukā, kurš atrodas tālākajā reģionā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta nozīmē, un tiek pabeigti Latvijas teritorijā esošā lidlaukā;
 • lidlaukā, kurš atrodas valstī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, un tiek pabeigti lidlaukā, kurš atrodas valstī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas;
 • lidlaukā, kurš atrodas tālākajā reģionā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta nozīmē, un tiek pabeigti lidlaukā, kurš atrodas citā tālākajā reģionā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta nozīmē.

Sākot ar 2013.gada 1.janvāri ir piemērots arī izņēmums mazākajiem emitētājiem – nekomerciālajam gaisa kuģa operatoram, kas veic lidojumus, kuru kopējās gada emisijas ir mazākas par 1000 CO2 tonnām gadā.

Papildus detāla informācija par ES ETS aptvērumu un nosacījumiem aviācijas darbību dalībai ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Gaisa kuģu operatoriem tiek piešķirtas bezmaksas emisijas kvotas, ņemot vērā to vēsturiskās emisijas, kā arī gaisa kuģu operatoriem būs jāveic savu aktivitāšu un emisiju ikgadējais monitorings attiecībā uz ES ETS iekļautajiem lidojumiem, un ikgadēji par tām jāatskaitās – ikgadēji emisijas kvotas, kas atbilst gaisa kuģu operatoru saražotajam CO2 emisiju apjomam, būs jānodod valstij.

Aviācijas darbību dalība ES ETS nosacījumi Latvijā

Emisijas kvotu noteikšana gaisa kuģu operatoriem

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
10.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta