Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Darbības jomasReģionālā attīstībaPirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība
 
 
 

Pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība

Atbilstoši Izglītības likuma 17. panta 2.1 punktam, ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības bērnudārzā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai), un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā bērnudārzā, tad pašvaldība privātajam bērnudārzam sedz izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Izmaksas sedz apmērā, kas atbilst vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības bērnudārzā. Pašvaldības atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 709).

Pašvaldībām nav obligāta prasība nodrošināt līdzfinansējumu bērniem, kuri izmanto bērnu uzraudzības jeb aukles pakalpojumu. Rezultātā tikai daļa pašvaldību atbilstoši savām budžeta iespējām nodrošina atbalstu aukļu pakalpojumiem.

 

Pašvaldību atbalsts

Pašvaldības atbalstu bērniem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus, aprēķina atbilstoši MK noteikumiem Nr. 709. Pašvaldības aktualizēja savus saistošos noteikumus par atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 709, kas tika skaņoti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Analizējot pašvaldību saistošos noteikumus, secināms, ka pašvaldības līdzfinansējuma apmēru ir aprēķinājušas korekti, jo aprēķinā ir iekļautas visas izdevumu pozīcijas, kas uzskaitītas MK noteikumos Nr. 709.

Pašvaldību atbalsta apmērs svārstās no 123,71 euro līdz 249 euro. Pašvaldību vidējais atbalsts vienam bērnam mēnesī 2016. gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu ir pieaudzis. Ja 2015. gadā vidējais pašvaldības atbalsts vienam bērnam mēnesī bija 166 euro, tad 2016. gadā tas ir pieaudzis līdz 184.30 euro (1. tabula).

 

Pašvaldība

Atbalsts, euro

Ādažu novads

202.26

Babītes novads

249

Carnikavas novads

190.86

Cēsu novads

205.50

Garkalnes novads

190

Ikšķiles novads

226.56

Inčukalna novads

203

Jelgavas pilsēta

170

Jelgavas novads

130.11

Jūrmalas pilsēta

204

Kuldīgas novads

126.27

Ķekavas novads

169.33

Liepājas pilsēta

147.98

Mārupes novads

206.86

Ogres novads

192.11

Olaines novads

212.95

Ozolnieku novads

188.03

Rīgas pilsēta

173.1

Ropažu novads

123.71

Salaspils novads

234.48

Siguldas novads

139.96

Stopiņu novads

186.79

Tukuma novads

175.25

Valmieras pilsēta

157.47

1. tabula. Pašvaldību atbalsts 2016. gadā bērniem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus [VARAM apkopotā informācija]

Daļa pašvaldību atbilstoši savām budžeta iespējām 2016. gadā nodrošina līdzfinansējumu bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus. No 2016. gada sākuma 14 pašvaldības nodrošina līdzfinansējumu. Pašvaldību atbalsta apmērs svārstās no 42 euro līdz 212,95 euro. No šā gada 1. jūnija papildus vēl 6 pašvaldības ir uzsākušas maksāt līdzfinansējumu: Baldones novads, Jelgavas pilsēta, Rīgas pilsēta, Siguldas novads, Kuldīgas novads un Tukuma novads (2. tabula).

 

Pašvaldība

Atbalsts no 01.06.2016., euro

Ādažu novads

86.00

Aizputes novads

0

Babītes novads

0

Baldones novads

135.00

Bauskas novads

0

Carnikavas novads

86.00

Engures novads

0

Garkalnes novads

136.00

Grobiņas novads

0

Ikšķiles novads

171.67

Inčukalna novads

0

Jelgavas pilsēta

60.00

Jelgavas novads

0

Jūrmalas pilsēta

0

Kuldīgas novads

126.27

Ķekavas novads

156.00

Ķeguma novads

0

Liepājas pilsēta

100.00

Mārupes novads

188.00

Ogres novads

60

Olaines novads

212.95

Ozolnieku novads

80.00

Rīgas pilsēta

116.07

Ropažu novads

0

Salaspils novads

170.00

Saldus novads

0

Saulkrastu novads

171.00

Smiltenes novads

0

Siguldas novads

106.41

Stopiņu novads

176.00

Vecumnieku novads

43.00

Tērvetes novads

0

Tukuma novads

175.25

 2. tabula. Pašvaldību atbalsts bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus [VARAM apkopotā informācija]

Lai pilnveidotu pašvaldības atbalsta aprēķina kārtību un metodiku, ir veikti noteikumu Nr. 709 grozījumi. Grozījumi apstiprināti 2016.gada 13.decembra MK sēdē.

Grozījumi noteikumos Nr. 709 nosaka prasību pašvaldībai, aprēķinot vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pašvaldības bērnudārzos pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai, veikt atsevišķu aprēķinu par bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un par bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.

Tāpat paredzēts, ka pašvaldībām turpmāk savās tīmekļa vietnēs jāpublicē privāto bērnudārzu izdevumu tāmes, lai pašvaldības tīmekļa vietnē bērnu vecākiem būtu pieejama vienkopus informācija par pirmsskolas izglītības izmaksām.

Privātajam bērnudārzam, izsniedzot bērna vecākam rēķinu, jānorāda izmaksas atbilstoši noteikumos uzskaitītajām pozīcijām, kā arī pašvaldības atbalsta un valsts budžeta mērķdotācijas vienam bērnam kopējā apmēra samazinājumu, lai ir saprotams, par kurām pozīcijām ir jāmaksā vecākiem.

Noteikts, ka pašvaldības domes lēmumu  par pašvaldības atbalsta noteikšanu trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas jānosūta VARAM. VARAM būs iespējas pārbaudīt, vai pašvaldības, aprēķinot pašvaldības atbalstu privātajiem bērnudārziem, ir pareizi piemērojušas noteikumus Nr.709 (izdevumu pozīcijas, gadi, bērnu skaits utml.).

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 
 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
21.04.2018
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta