Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Darbības jomasReģionālā attīstībaProjektiCoast4UsAktivitates
 
 
 

 

Projekts “Piekraste mums” (Coast4us)

 


Aktivitātes

 

VARAM ir atbildīga par piecu aktivitāšu īstenošanu projekta ietvaros: 

 

Projekta vadība

 

1. aktivitāte paredz projekta administratīvu vadību. To nodrošinās 3 VARAM speciālisti – viens koordinēs projekta administratīvo vadību un divi nodrošinās projekta aktivitāšu saturisko īstenošanu, t.sk. komunikāciju ar projekta sadarbības partneriem.

 

Projekta vadība ietver personāla un grāmatvedības izmaksas, komandējumu un pieredzes apmaiņas braucienu izmaksas, kā arī nepieciešamos izdevumus komunikācijas aktivitātēm.

 

2e aktivitāte. Izglītojošā materiāla sagatavošana par attīstības plānošanu kopienu līmenī, t.sk. iekļaujot aktivitātes sabiedrības iesaistei un līdzdalībai, balstoties uz esošo pieredzi un zināšanām

 

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu sagatavošanās procesu, lai projektā iesaistītie partneri (Carnikavas, Saulkrastu, Salacgrīvas novadu pašvaldības) varētu sekmīgi uzsākt to pilotteritorijās plānotās darbības. Šīs aktivitātes ietvaros VARAM sadarbībā ar projekta partneriem nodrošinās līdzšinējo zināšanu un pieredzes apkopošanu un nodošanu par kopienu plānošanu. Tāpat VARAM aktivitātes ietvaros, balstoties uz pašvaldību aktivitāšu rezultātiem, sagatavos izglītojošu materiālu par attīstības plānošanu kopienu līmenī, t.sk. iekļaujot aktivitātes sabiedrības iesaistei un līdzdalībai. Paralēli gan šai, gan citām projekta aktivitātēm, VARAM pēc nepieciešamības nodrošinās metodisko vadību, veiks izpētes un sniegs konsultācijas projekta partneriem.

 

Sasniedzamais iznākuma rādītājs – viens izglītojošais materiāls ar labās prakses apkopojumu kopienu attīstības plānošanai.

Plānotais īstenošanas posms: 2018. gada aprīlis – 2019. gada marts (11 mēneši).

 

3b aktivitāte. Izglītojošu aktivitāšu īstenošana par kopienu plānošanu piekrastes pašvaldībās

 

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt sekmīgu kopienu plānošanas procesu un plānošanas procesā iesaistīto pušu informēšanu par kopienu attīstības plānošanas pieejām un nepieciešamību. Aktivitātes ietvaros paredzēts, izmantojot sagatavoto izglītojošo materiālu, organizēt seminārus atbilstoši tēmām, kuras būs aktuālas projekta īstenošanas laikā, iesaistot vietējo sabiedrību, dažādas ieinteresētās personas, attīstības plānotājus un politiķus.

 

Sasniedzamais iznākuma rādītājs - 9 izglītojošas aktivitātes (semināri, apmācības).

 

Plānotais īstenošanas posms: 2019. gada marts – 2019. gada decembris (9 mēneši)

 

4b aktivitāte. Labās prakses piemēru identificēšana

 

Aktivitātes mērķis ir izvērtēt projektā iesaistīto Latvijas pašvaldību pilotteritorijās īstenotās aktivitātes un noteikt labās prakses piemērus, iekļaujot tos metodiskajā materiālā par attīstības plānošanu kopienu līmenī, nodrošinot sasaisti ar pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem.

 

Sasniedzamais iznākuma rādītājs – 1 izstrādāts ziņojums par labās prakses piemēriem.

 

Plānotais īstenošanas posms: 2019. gada oktobris – 2020. gada jūlijs (9 mēneši)

 

4c aktivitāte. Labās prakses piemēru izplatīšana

 

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt projektā gūto atziņu un pilotteritorijā īstenoto aktivitāšu rezultātu publicitāti un diskusiju par rezultātiem plašākā, starptautiskā mērogā.  Aktivitātes ietvaros plānots organizēt starptautisku konferenci, tās ietvaros izplatot atraktīvu un izglītojošu metodisko materiālu (bukletu vai video) par īstenoto projektu, kas noderēs turpmākai kopienu attīstības plānošanai, t.sk. kopienu plānošanas sasaistes nodrošināšanai ar pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem.

 

Sasniedzamais iznākuma rādītājs – izstrādāts un starptautiskajā konferencē izplatīts 1 metodiskais materiāls (buklets vai video).

 

Plānotais īstenošanas posms: 2020. gada janvāris - 2020. gada oktobris
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
20.01.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta