Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Fondi un investīcijasEiropas Teritoriālā sadarbība 2014-2020Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma
 
 
 
INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Programmas mērķis ir stiprināt integrētu teritoriālo attīstību un sadarbību inovatīvākam, vieglāk pieejamam un ilgtspējīgākam Baltijas jūras reģionam.

Programmas konteksts: Programma veicina pārnacionālu sadarbību un integrāciju Baltijas jūras reģionā, īstenojot projektus, kas risina reģionam kopīgas galvenās problēmas. Programmas pievienotā vērtība ir saistīta ar atbalstīto pasākumu un investīciju pārnacionālo ieguvumu.

Programmas darbības teritorija

Programma ietver visu Dānijas, Igaunijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Baltkrievijas un Norvēģijas teritoriju, kā arī sekojošas Vācijas (Berlīnes, Brandenburgas, Brēmenes, Hamburgas, Meklenburgas-Priekšpomerānijas, Šlēsvigas-Holšteinas federālā zeme un Lejassaksija (Lineburgas reģions (NUTS II līmenis) un Krievijas (Sanktpēterburga, Arhangeļskas apgabals, Vologdas apgabals, Kaļiņingradas apgabals, Karēlijas Republika, Komi Republika, Ļeņingradas apgabals, Murmanskas apgabals, Ņencu autonomais apvidus, Novgorodas apgabals, Pleskavas apgabals) teritorijas.

Programmas prioritārie virzieni

1.prioritārais virziens „Inovācijas spējas”  - mērķis ir veicināt tādu inovāciju sistēmu radīšanu, kas, izmantojot reģiona potenciālu, atbalsta ieguldījumu inovāciju infrastruktūrā, īsteno viedas specializācijas stratēģijas un attīsta spēju radīt un komercializēt inovācijas reģionā.
2.prioritārais virziens “Efektīva dabas resursu pārvaldība” - mērķis ir samazināt Baltijas jūras reģiona ūdeņu piesārņojumu un stiprināt resursu ziņā izdevīgu izaugsmi, jo īpaši ilgtspējīgu ražošanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, energoefektivitāti un resursu ziņā izdevīgu jūras nozaru izaugsmi.
3.prioritārais virziens „Ilgtspējīga transporta nozare” – mērķis ir veicināt labāku sekundāro un terciāro transporta tīklu un mezglu savienošanu Baltijas jūras reģiona galvenajos transporta tīklos atbilstoši TEN-T un Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerībai, jo īpaši integrējot Baltkrievijas, Krievijas un Norvēģijas reģiona transporta tīklus.
4.prioritārais virziens “Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai” – mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam ieviešanu, kā arī veicināt partnervalstu reģionālo stratēģiju kopīgo prioritāšu īstenošanu.

Programmas finansējums

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Kopējais ERAF finansējums Programmai ir 263 830 658 EUR, t.sk. 248 000 819 EUR ir pieejami projektu īstenošanai.

Programmas līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir 85% no projekta attiecināmajiem izdevumiem. Nacionālais līdzfinansējums 15% apmērā jānodrošina projektu partneriem.

Programmas finansējuma saņēmēji

  • Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras)
  • No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas)
  • Pašvaldības un to izveidotās iestādes
  • Pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības
  • Biedrības un nodibinājumi
  • Komercsabiedrības

Projektu atlasi finansējuma saņemšanai veiks programmas Uzraudzības komiteja, kuras sastāvā ir visu programmas valstu pārstāvji.

Programmas vadība

Nacionālā atbildīgā iestāde Latvijā:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25
Rīga, LV-1494
Latvija

Programmas Vadošā iestāde:
Šlēsvigas-Holšteinas Investīciju banka (Investitionsbank Schleswig-Holstein)
Adrese: Grubenstrasse 20
18055 Rostock
Deutschland
e-pasts: info@eu.baltic.net

Programmas Kopīgais sekretariāts:
Šlēsvigas-Holšteinas Investīciju banka (Investitionsbank Schleswig-Holstein)
Adrese: Grubenstrasse 20
18055 Rostock
Deutschland
e-pasts: info@eu.baltic.net

Programmas Kopīgā sekretariāta Rīgas birojs:
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Alberta iela 10
Rīga, LV-1010
Latvija

Pirmā līmeņa finanšu kontrole

Programmas Finanšu kontroles institūcijas funkcijas Latvijas finansējuma saņēmējiem pildīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departaments.
Aktuāli! Saite uz pirmā līmeņa finanšu kontroli atrodas šeit!
Programmas interneta vietne: http://www.interreg-baltic.eu/home.html


Kontaktpersonas VARAM:

Ilga Gruševa,  Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte, e-pasts: ilga.gruseva@varam.gov.lv; tālr.: 67026472.

Jūlija Jakovļeva, Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte, e-pasts: julija.jakovleva@varam.gov.lv; tālr.: 67026488.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
15.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta