Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
Fondi un investīcijasEiropas Teritoriālā sadarbība 2014-2020Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma
 
 
 
INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Programmas mērķis ir stiprināt integrētu teritoriālo attīstību un sadarbību inovatīvākam, vieglāk pieejamam un ilgtspējīgākam Baltijas jūras reģionam.

Programmas konteksts: Programma veicina pārnacionālu sadarbību un integrāciju Baltijas jūras reģionā, īstenojot projektus, kas risina reģionam kopīgas galvenās problēmas. Programmas pievienotā vērtība ir saistīta ar atbalstīto pasākumu un investīciju pārnacionālo ieguvumu.

Programmas darbības teritorija

Programma ietver visu Dānijas, Igaunijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Baltkrievijas un Norvēģijas teritoriju, kā arī sekojošas Vācijas (Berlīnes, Brandenburgas, Brēmenes, Hamburgas, Meklenburgas-Priekšpomerānijas, Šlēsvigas-Holšteinas federālā zeme un Lejassaksija (Lineburgas reģions (NUTS II līmenis) un Krievijas (Sanktpēterburga, Arhangeļskas apgabals, Vologdas apgabals, Kaļiņingradas apgabals, Karēlijas Republika, Komi Republika, Ļeņingradas apgabals, Murmanskas apgabals, Ņencu autonomais apvidus, Novgorodas apgabals, Pleskavas apgabals) teritorijas.

Programmas prioritārie virzieni

1.prioritārais virziens „Inovācijas spējas”  - mērķis ir veicināt tādu inovāciju sistēmu radīšanu, kas, izmantojot reģiona potenciālu, atbalsta ieguldījumu inovāciju infrastruktūrā, īsteno viedas specializācijas stratēģijas un attīsta spēju radīt un komercializēt inovācijas reģionā.
2.prioritārais virziens “Efektīva dabas resursu pārvaldība” - mērķis ir samazināt Baltijas jūras reģiona ūdeņu piesārņojumu un stiprināt resursu ziņā izdevīgu izaugsmi, jo īpaši ilgtspējīgu ražošanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, energoefektivitāti un resursu ziņā izdevīgu jūras nozaru izaugsmi.
3.prioritārais virziens „Ilgtspējīga transporta nozare” – mērķis ir veicināt labāku sekundāro un terciāro transporta tīklu un mezglu savienošanu Baltijas jūras reģiona galvenajos transporta tīklos atbilstoši TEN-T un Ziemeļu dimensijas Transporta un loģistikas partnerībai, jo īpaši integrējot Baltkrievijas, Krievijas un Norvēģijas reģiona transporta tīklus.
4.prioritārais virziens “Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai” – mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam ieviešanu, kā arī veicināt partnervalstu reģionālo stratēģiju kopīgo prioritāšu īstenošanu.

Programmas finansējums

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Programmas projektiem pieejamais ERAF finansējums ir 248 Milj. EUR.
Programmas līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir 85% no projekta attiecināmajiem izdevumiem. Nacionālais līdzfinansējums 15% apmērā jānodrošina projektu partneriem.

Programmas finansējuma saņēmēji

  • Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras)
  • No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas)
  • Pašvaldības un to izveidotās iestādes
  • Pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības
  • Biedrības un nodibinājumi
  • Komercsabiedrības

Pirmā līmeņa finanšu kontrole

Programmas Finanšu kontroles institūcijas funkcijas Latvijas finansējuma saņēmējiem pildīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departaments.
Aktuāli! Saite uz pirmā līmeņa finanšu kontroli atrodas šeit!
Programmas interneta vietne: http://www.interreg-baltic.eu/home.html

Kontaktpersonas VARAM:

Ilga Gruševa,  Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte, e-pasts: ilga.gruseva@varam.gov.lv; tālr.: 67026472.

Jūlija Jakovļeva, Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte, e-pasts: julija.jakovleva@varam.gov.lv; tālr.: 67026488.

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
31.05.2016
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta