Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
 
Padoms:
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
  
Fondi un investīcijasEiropas Teritoriālā sadarbība 2014-2020Pilsētvides attīstības programma URBACT III
 
 
 
Starpreģionu sadarbības programma URBACT III 2014.-2020.gadam

Programmas teritorija:

Ietver visu 28 Eiropas Savienības valstu, Norvēģijas un Šveices teritoriju.


Programmas mērķis
ir veicināt integrētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabot reģionālās un kohēzijas politikas efektivitāti.


Tematiskā koncentrācija

Programma sniegs atbalstu tematiskā mērķa Nr.11 „Institucionālo spēju un publiskās pārvaldes efektivitātes palielināšana” ietvaros, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā Nr.1301/2013 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006”.

URBACTIII tiks īstenota fokusējoties uz zināšanu apmaiņu un apguvi jautājumiem, kas saistīti ar pieciem tematiskajiem mērķiem, kam tiks atvēlēta lielākā daļa (70%) programmas resursu:
- pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju veicināšana;
- pārejas uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs atbalstīšana;
- vides aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana;
- sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas veicināšana;
- nodarbinātību veicināšana un darbaspēka mobilitātes atbalstīšana.

Koncentrācija tiks nodrošināta, organizējot atklātos projektu konkursus URBACTIII tīkliem.

Atlikušie 30% budžeta līdzekļu zināšanu apmaiņai un apguvei, tiks izmantoti jautājumiem, kas saistīti ar pārējiem pieciem tematiskajiem mērķiem atbilstoši pilsētu pieprasījumam.

Tematiskie tīkli tiks īstenoti programmas prioritārā virziena „Veicināt ilgtspējīgu pilsētu attīstību” ietvaros, kā konkrētos mērķus izvirzot:

1. Uzlabot pilsētu kapacitāti pārvaldīt ilgtspējīgu pilsētu politiku un praksi, lai tā būtu integrēta un tiktu iesaistītas visas atbildīgās puses;
2. Uzlabot ilgtspējīgu pilsētu stratēģiju un rīcības plānu kvalitāti”;
3. Uzlabot Ilgtspējīgu pilsētu stratēģiju un darbību īstenošanu;
4. Nodrošināt, ka speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem pilsētu attīstības politiku uzlabošanai visos līmeņos ir pieejamas zināšanās un zinātība par visiem ilgtspējīgas pilsētu attīstības aspektiem.


Programmas finansējums

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Programmas finansējums projektiem – 74 301 909 miljoni eiro. ERAF līdzfinansējuma likme projektu partneriem ir līdz 77,14%

Finansējuma saņēmēji

  • valsts, reģionālās un vietējās pašvaldības un iestādes (tai skaitā augstskolas un zinātniskās institūcijas);
  • nevalstiskās organizācijas.

Programmas vadība

Partnervalstis vienojušās, ka Programmas Vadošās iestādes/Kopīgā Sekretariāta funkcijas pildīs Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, Parīzē, Francijā, nodrošinot sadarbības programmas pārvaldību, ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principu. Partnervalstu nacionālās intereses tiks pārstāvētas, nodrošinot dalību Programmas Uzraudzības komitejā, pieņemot lēmumus par finansējuma piešķiršanu, kā arī uzraugot Programmas īstenošanas progresu.

Aktualitātes:

Pirmā līmeņa finanšu kontrole
Programmas Finanšu kontroles institūcijas funkcijas Latvijas finansējuma saņēmējiem pildīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departaments.
Aktuāli! Saite uz pirmā līmeņa finanšu kontroli atrodas šeit!


 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 


 
Padoms:
Balso par vienu no variantiem klikšķinot uz tā, vai skaties aptaujas rezultātus.
        
Darba laiks
Pr - Pt: 8.30:17.00
VARAM adrese:
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons:+371 67026533
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota:
26.07.2016
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta