Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Fondi un investīcijasEiropas Ekonomikas zonas un Norvēģu finanšu instrumentsEiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas Finanšu instruments 2009.-2014. gadāNFI projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”Jaunumi
 
 
 
Jaunumi

30.11.2016.

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu pilnveidotas Latvijas reģionu un pašvaldību pārstāvju zināšanas un prasmes integrētai attīstības plānošanai

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) atbalstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Rīgas un Latgales plānošanas reģioniem, biedrību „Urban Institute” Latvijā un Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministriju, Opplandes, Estfollas un Eustagderes reģionālā līmeņa pašvaldībām Norvēģijā no 2013.gada 18.novembra līdz 2016.gada 30.novembrim īstenoja projektu* „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”.

17.11.2016.

Noslēdzies VARAM organizētais seminārs par valsts atbalsta nosacījumu piemērošanu pašvaldību uzņēmējdarbības projektos

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) 2016. gada 16.novembrī norisinājās seminārs. Tajā informēja un skaidroja par valsts atbalsta regulējuma piemērošanu un nosacījumiem pilnvērtīgai uzņēmējdarbību veicinošu projektu ieviešanai, kuri saistīti ar privāto investīciju apjomu palielināšanu reģionos, kā arī teritoriju revitalizāciju, reģenerējot degradētās teritorijas.* 

01.11.2016.

VARAM aicina uz semināru par valsts atbalsta nosacījumu piemērošanu pašvaldību uzņēmējdarbības projektos

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina pašvaldību pārstāvjus pieteikties semināram par valsts atbalsta regulējuma piemērošanu uzņēmējdarbību veicinošu projektu īstenošanai Latvijas pašvaldībās. Pasākums notiks 2016. gada 16.novembrī, Peldu ielā 25, Rīgā (VARAM telpās). 

25.10.2016.

Visi projekta ietvaros izstrādātie metodiskie materiāli un plānošanas dokumenti vienuviet

Projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros ir izstrādāti vairāki metodiskie materiāli un attīstības plānošanas dokumenti. Lai tie būtu pieejami vienuviet un ērti atrodami visiem pašvaldību un reģionu attīstības plānošanas speciālistiem, izveidots saraksts ar projekta ietvaros sagatavotajiem materiāliem.
21.10.2016.

Sagatavots video par projekta rezultātiem

Līdz ar projekta aktivitāšu noslēgšanu sagatavots video par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem. 
21.10.2016.

Vidzemes plānošanas reģiona un pašvaldību pārstāvji darba vizītes laikā viesojas Norvēģijā

Š.g. 17.-19.oktobrī tika organizēta Vidzemes plānošanas reģiona un pašvaldību pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte uz Norvēģiju ar mērķi stiprināt Latvijas un Norvēģijas iestāžu un pašvaldību institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, piedaloties pieredzes apmaiņas pasākumā saistībā ar publisko ūdeņu apsaimniekošanas un aizsardzības jautājumiem.

20.10.2016.

Sekmīgi aizvadīta projekta noslēguma konference „Latvijas reģionu attīstības izaicinājumi un to risinājumi”

2016.gada 13.oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā norisinājās projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” noslēguma konference. 

03.10.2016.

Aicinām pieteikties dalībai konferencē par Latvijas reģionu attīstības izaicinājumiem un to risinājumiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 2016. gada 13.oktobrī organizē konferenci par Latvijas reģionu attīstības izaicinājumiem un to risinājumiem. Uz pasākumu aicinām pieteikties pašvaldību un plānošanas reģionu attīstības plānošanas un projektu speciālistus, pašvaldību vadītājus, izpilddirektorus un citus interesentus.
19.08.2016.

Izstrādāts ziņojums par Latvijas vietējo kopienu attīstību

Līdz ar projekta 2.aktivitātes ietvaros īstenotajām divām apmācību programmām vietējām kopienām un pašvaldībām projekta partneris biedrība "Urban Institute" ir izstrādājusi ziņojumu par Latvijas vietējo kopienu attīstību. Tā mērķis ir parādīt virzienus vietējo kopienu attīstībai un veicināt Latvijas vietējo kopienu līdzdalību vietējās attīstības plānošanas procesā.
18.08.2016.

Sekmīgi noslēgusies pirmā VARAM organizētā Vasaras skola Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem

2016. gada 17. augustā noslēdzās pirmā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā trīs dienu nometne – Vasaras skola 2016 Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem. Tā norisinājās Ikšķiles novadā.

16.08.2016.

Pirmajā Vasaras skolā Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas speciālisti pilnveido profesionālās prasmes

Ikšķiles novadā no 2016. gada 15. līdz 17.augustam norisinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētā pirmā Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu nometne – Vasaras skola 2016. Dalībnieki apmeklē lekcijas par attīstības plānošanai aktuālām tēmām un apgūst profesionālās prasmes. 

12.08.2016.

Ikšķiles novadā notiks VARAM organizēta Vasaras skola pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem

No 2016. gada 15. līdz 17. augustam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību organizē Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu nometni – Vasaras skolu 2016. 
25.07.2016.

Izveidots projekta pieredzes stāstu apkopojums

Ņemot vērā to, ka projekta īstenošana tuvojas noslēgumam, ir izveidots pieredzes stāstu apkopojums par projekta rezultātiem, aicinot iepazīties ar 10 stāstiem no cilvēkiem, kuri piedalījušies projekta aktivitātēs.

25.07.2016.

Aicinām pieteikties Latvijas attīstības plānošanas speciālistu nometnei – Vasaras skolai 2016

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina Latvijas pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistus, kuru darbs saistīts ar attīstības plānošanu, sabiedrības iesaisti teritorijas attīstībā, atbalsta sniegšanu vietējiem iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmējiem iniciatīvu īstenošanai, pieteikt savu dalību Latvijas attīstības plānošanas speciālistu nometnei – Vasaras skolai 2016. Pāsākums norisināsies 2016. gada 15.-17.augustā. 

21.04.2016.

Pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2016.g. 30.novembrim

Lai nodrošinātu sekmīgu aktivitāšu noslēgšanu, kā arī īstenotu papildus aktivitātes, projekta īstenošanas termiņš pagarināts par 7 mēnešiem, tādējādi projekta noslēgšana paredzēta līdz š.g. 30.novembrim. 
30.03.2016.

Latvijas un Norvēģijas pašvaldības paraksta apliecinājumu par nodomiem sadarboties arī turpmāk

2016. gada 29. martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) norisinājās vairāku Latvijas un Norvēģijas pašvaldību tikšanās, kuras laikā tika parakstīts apliecinājums par nodomiem sadarboties arī turpmāk.

10.03.2016.

Noslēgta projekta 4. aktivitāte par Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrādi

2016. gada februārī  noslēgusies Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei projekta (turpmāk – Piekrastes plānojums) izstrāde, ko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) uzdevumā veikusi SIA Grupa93 atbilstoši iepirkuma Nr. VARAM 2014/19 2014. gada 5. novembrī noslēgtā pakalpojumu līguma Nr. 94 nosacījumiem.

22.02.2016.

Aizvadīts publicitātes seminārs par Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei izstrādi

2016. gada 18. februārī  norisinājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizēts Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei projekta (turpmāk – Piekrastes plānojums) izstrādes noslēguma seminārs.

05.02.2016.

VARAM aicina 18. februārī uz Piekrastes plānojuma projekta izstrādes noslēguma semināru

2016. gada 18. februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina ikvienu interesentu uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei projekta (turpmāk – Piekrastes plānojums) izstrādes noslēguma semināru.

29.01.2016.

Sagatavoti četru Latvijas plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju bukleti angļu valodā

Projekta 1. aktivitātes "Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei" ietvaros četri plānošanas reģioni izstrādāja sava reģiona ilgstpējīgas attīstības stratēģijas projektus. Minētie plānošanas dokumenti tika sekmīgi apstiprināti plānošanas reģionu attīstības padomēs 2015.gada 1.pusgadā. Lai nodrošinātu dokumentu popularizēšanu plašākai mērķauditorijai, ir sagatavoti bukleti angļu valodā.
29.01.2016.

Sagatavoti četru Latvijas plānošanas reģionu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju bukleti latviešu valodā

Projekta 1. aktivitātes "Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei" ietvaros četri plānošanas reģioni izstrādāja sava reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektus. Minētie plānošanas dokumenti tika sekmīgi apstiprināti plānošanas reģionu attīstības padomēs 2015.gada 1.pusgadā. Lai nodrošinātu dokumentu popularizēšanu plašākai mērķauditorijai, ir sagatavoti bukleti latviešu valodā.
21.12.2015.

Izstrādātas vadlīnijas publisko ūdeņu pārvaldībai

Vienlaicīgi ar Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādi Baltijas jūras piekrastei izstrādātas publisko ūdeņu apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas pašvaldībām. Lai sekmīgi īstenotu Zemes pārvaldības likumā pašvaldībām noteiktās valdītāja tiesības un likumā “Par pašvaldībām” noteikto pienākumu rūpēties par racionālu publisko ūdeņu pārvaldību un to ilgtspējīgu izmantošanu, izstrādātas vadlīnijas, kas pašvaldībām sniedz vienotu ievirzi publisko ūdeņu pārvaldības uzdevumu veikšanai, kā arī pārvaldībai nepieciešamo dokumentu sagatavošanai.
16.12.2015.

Aizvadīta trešā projekta vadības komitejas sanāksme

2015. gada 11.decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizēja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas līdzfinansētā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”  trešo vadības komitejas sanāksmi. 
15.12.2015.

Noslēgta projekta 3.aktivitāte par sasaistes izveidošanu starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu

Ar pieciem VARAM organizētiem semināriem noslēgusies projekta 3.aktivitātes "Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu" īstenošana. Aktivitātes mērķis bija uzlabot saikni starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu Latvijas pašvaldībās. Tās ietvaros aizvadīti 3 pieredzes apmaiņas pasākumi, sagatavots metodiskais materiāls, kā arī īstenoti 5 apmācību semināri par vairāku Latvijas pašvaldību gūto pieredzi projektā.
03.12.2015.

Norisināsies projekta noslēdzošā Vadības komitejas sanāksme

Š.g. 11.decembrī norisināsies  projekta projekta Vadības komitejas sanāksme. Projekta Vadības komitejas uzdevums ir uzraudzīt projekta aktivitāšu ieviešanas progresu, novērtēt projekta īstenošanas rezultātus un pēc nepieciešamības pieņemt lēmumus par izmaiņām projekta aktivitāšu īstenošanā, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegti projekta un programmā izvirzītie rezultāti.
26.11.2015.

Septiņu Vidzemes reģiona pašvaldību vadītāji darba vizītes laikā viesojās Norvēģijā

24.-26.novembrī tika organizēta septiņu Latvijas pašvaldību vadītāju vizīte uz Norvēģiju. Pasākuma mērķis bija sniegt iespēju Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas un Vecpiebalgas novadu pārstāvjiem apmeklēt Norvēģiju, klātienē tiekoties ar Estfollas reģiona, Aremarkas, Markeras, Romskogas, Spidebergas pašvaldību pārstāvjiem, lai stiprinātu un veicinātu savstarpējās stratēģiskās partnerattiecības.

26.11.2015.

Aizvadīti vēl divi semināri par sasaistes izveidošanu starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu

20.novembrī, Līvānos un 24.novembrī, Koknesē norisinājās projekta 3.aktivitātes ietvaros organizētie semināri par tēmu “Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu”.
23.11.2015.

Aizvadīts seminārs par izaicinājumiem pašvaldībām publisko ūdeņu un citu publisko teritoriju attīstības plānošanā un pārvaldībā

Turpmākajos gados zemes politikā un publisko ūdeņu pārvaldībā ir sagaidāmi jauni izaicinājumi, tāpēc lai veicinātu ieinteresēto institūciju un nevalstisko organizāciju iespējami labāku sadarbību un stiprinātu to kapacitāti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2015.gada 20.novembrī, organizēja semināru. 

12.11.2015.

Aizvadīti 2 semināri par sasaistes izveidošanu starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu

3.novembrī, Smiltenē un 10.novembrī, Saldū norisinājās projekta 3.aktivitātes ietvaros organizētie semināri  par tēmu “Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu”.


09.11.2015.

Aizvadīta projekta vidus posma publicitātes konference Bauskā, 29.oktobrī

Š.g. 29.oktobrī, Bauskā norisinājās projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” konference „Latvijas reģionu attīstības izaicinājumi un to risinājumi”. 
05.11.2015.

Izstrādāts metodiskais materiāls “Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī”

Eksperte Inga Vilka sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izstrādājusi Norvēģijas pieredzē balstītu metodisko materiālu “Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī”. Metodiskais materiāls tapis Norvēģijas finanšu instrumenta 3.aktivitātes “Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī” ietvaros.
04.11.2015.

VARAM aicina uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei publisko apspriešanu Saulkrastos

2015. gada 3. novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina ikvienu interesentu uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei (turpmāk – Piekrastes plānojums) reģionālo publiskās apspriešanas sanāksmi Saulkrastos.

02.11.2015.

VARAM aicina uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei publisko apspriešanu Jūrmalā

2015. gada 3.novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina ikvienu interesentu uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei (turpmāk – Piekrastes plānojums) reģionālo publiskās apspriešanas sanāksmi Jūrmalā.

28.10.2015.

VARAM organizē konferenci par izaicinājumiem un risinājumiem Latvijas reģionu attīstībai

No 2015. gada 29.–30. oktobrim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) organizē konferenci „Latvijas reģionu attīstības izaicinājumi un to risinājumi”.* Tās laikā nozares eksperti dalīsies labās prakses pieredzē un diskutēs par izaicinājumiem un risinājumiem teritorijas attīstības plānošanā Latvijas reģionos.

27.10.2015.

VARAM aicina uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei publisko apspriešanu Ventspilī

2015. gada 28. oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina ikvienu interesentu uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei (turpmāk – Piekrastes plānojums) reģionālo publiskās apspriešanas sanāksmi Ventspilī.
27.10.2015.

Aicinām uz 5 semināriem reģionos par sasaistes izveidošanu starp attīstības un budžeta plānošanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina pieteikties dalībai reģionālajos semināros* par sasaistes izveidošanu starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī.

26.10.2015.

VARAM organizējusi sanāksmi par Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei ar institūcijām un piekrastes pašvaldībām

22. oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja paplašinātu Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmi, kurā piekrastes pašvaldību un ar piekrastes attīstību saistīto institūciju un organizāciju pārstāvji tika iepazīstināti ar Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1. redakciju (Piekrastes plānojumu) un vides pārskata projektu.
23.10.2015.

VARAM aicina uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei publisko apspriešanu Liepājā

2015. gada 27. oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina ikvienu interesentu uz Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei (turpmāk – Piekrastes plānojums) reģionālo publiskās apspriešanas sanāksmi Liepājā.
16.10.2015.

VARAM uzsāk Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei publisko apspriešanu

Lai kopīgi plānotu piekrastes attīstību ilgtermiņā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 2015.gada 16. oktobrī uzsāk publisko apspriešanu Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei un tā ilgs līdz 25.novembrim.

06.10.2015.

Norisināsies konference „Latvijas reģionu attīstības izaicinājumi un to risinājumi”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) 2015.gada 29.-30.oktobrī, sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldību organizē konferenci „Latvijas reģionu attīstības izaicinājumi un to risinājumi”. Konferences mērķis ir informēt par VARAM īstenoto projektu* sasniegto rezultātu pienesumu plānošanas reģionu un pašvaldību attīstībā, sniegt iespēju plānošanas reģioniem un pašvaldībām dalīties savstarpējā pieredzē, kā arī diskutēt par būtiskākajiem un aktuālākajiem izaicinājumiem un to risinājumiem teritorijas attīstības plānošanā Latvijas reģionos.

28.09.2015.

Apstiprina Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģiju un programmu

Rīgas plānošanas reģiona speciālisti sadarbībā ar plānošanas ekspertiem, pašvaldību, nozaru ministriju un citu institūciju pārstāvjiem ir izstrādājuši jaunus Rīgas plānošanas reģiona attīstības dokumentus - ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam un attīstības programmu līdz 2020.gadam.

24.09.2015.

Latvijas un Norvēģijas eksperti dalījās labās prakses piemēriem attīstības plānošanā

2015.gada 17. un 18.septembrī Latvijā viesojās attīstības plānošanas eksperti no Norvēģijas, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi un dalītos ar Norvēģijas labās prakses piemēriem attīstības plānošanā. Noslēdzošais pieredzes apmaiņas pasākums notika Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas projekta* laikā.

17.09.2015.

Jūrmalā aizvadīts seminārs par Piekrastes tematiskā plānojuma dabas un kultūras mantojumu un ainavām piekrastē

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un Dabas aizsardzības pārvaldi „Baltijas ainavu foruma 2015” ietvaros organizēja semināru par Piekrastes tematiskā plānojuma dabas un kultūras mantojumu un ainavām piekrastē šī gada 11. septembrī. 
16.09.2015.

Tiek organizēts seminārs par cilvēku drošību un glābšanu piekrastē

Š.g. 24.septembrī, Lapmežciema Tautas namā, Liepu ielā 2, Lapmežciemā, Engures novadā no plkst.10.40 norisināsies Rīgas plānošanas reģiona rīkotais seminārs/diskusija par cilvēku drošību un glābšanu Baltijas jūras piekrastē Rīgas plānošanas reģionā.
16.09.2015.

Aizvadīts Latvijas un Norvēģijas pašvaldību ekspertu pieredzes apmaiņas pasākums

2015.gada 7.un 8 septembrī ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki pieredzes apmaiņas pasākumā tikās ar Norvēģijas ekspertiem.
07.09.2015.

Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki tiksies ar kolēģiem no Norvēģijas

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu 2015. gada 7. - 8.septembrī Latvijā notiks Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku pieredzes apmaiņas tikšanās ar Norvēģijas ekspertiem.
04.09.2015.

Starppašvaldību sadarbības un vietējo kopienu apmācību programmu noslēdzošais seminārs

Latvijas aktīvākās kopienas un tālredzīgākās pašvaldības nedaudz ilgāk kā gadu ir piedalījušas VARAM sadarbībā ar biedrību “Urban Institute” īstenotajās apmācību programmās, strādājot pie jauniem sadarbības modeļiem dažādos mērogos. VARAM un biedrība „Urban Institute” š.g. 18.septembrī ielūdz  uz noslēdzošo starppašvaldību sadarbības un vietējo kopienu apmācību programmu noslēdzošo semināru.
26.08.2015.

Apstiprina Zemgales plānošanas reģiona attīstības stratēģiju un programmu

2015.gada 18.augustā tika aizvadīta Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes kārtējā sēdē, kuras laikā tika pieņemts lēmums apstiprināt Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015. – 2030.gadam un Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmu 2015. - 2020.gadam.
20.07.2015.

Apstiprina Kurzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģiju un programmu

2015.gada 15.jūlijā Kuldīgā tika aizvadīta kārtējā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kuras laikā tika pieņemts lēmums apstiprināt Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015. – 2030.gadam un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu 2015. - 2020.gadam.
13.07.2015.

Apstiprina Vidzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģiju un programmu

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padome apstiprinājusi VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030. gadam, kā arī VPR Attīstības programmu 2015.-2020. gadam.
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

Skaties video tiešraidi!
 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
07.07.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta