Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Fondi un investīcijasEiropas Ekonomikas zonas un Norvēģu finanšu instrumentsEiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas Finanšu instruments 2009.-2014. gadāNFI projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”Jaunumi
 
 
 
Apstiprina Vidzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģiju un programmu
13.07.2015
Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padome apstiprinājusi VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030. gadam, kā arī VPR Attīstības programmu 2015.-2020. gadam.
Izstrādātie attīstības plānošanas dokumenti iezīmē reģiona nozīmīgākos attīstības virzienus ilgtermiņā, aktualizējot sasniegto un veicinot turpmāk nepieciešamās izmaiņas.

"Līdz šim ir ieguldīts liels darbs, lai sagatavotu šos dokumentus, taču vēl vairāk darāms, lai izvirzītos mērķus sasniegtu. Šeit saredzu savu lomu ne vien Vidzemes plānošanas reģionam, bet katram reģiona iedzīvotājam," saka VPR administrācijas vadītāja Guna Kalniņa - Priede.

Attīstības plānošanas dokumentos ietvertā vīzija paredz fokusēties uz Vidzemi kā talantīgus un darbīgus cilvēkus piesaistošu, labi savienotu, iekšēji integrētu un drošu reģionu, kas spēj elastīgi piemēroties izaicinājumiem, ir konkurētspējīgs un tiecas uz izcilību reģiona viedās specializācijas jomās. Akcentēta sabiedrības un vietas nozīme attīstības procesos.

Vidzemes vīzija balstās uz trīs stratēģisko virzienu - cilvēks, ekonomika, teritorija, kopuma
Vidzemes stratēģiskais mērķis līdz 2030. gadam ir sekmēt līdzsvarotu reģiona sociālo, ekonomisko un teritoriālo attīstību, kā arī īstenot elastīgu un integrētu starpsektoru attīstības politiku, kas nodrošina reģiona ekonomisko un teritoriālo priekšrocību izmantošanu iedzīvotāju labklājības un drošumspējas palielināšanai.

Lai nodrošinātu veiksmīgu attīstības plānošanas dokumentu realizāciju un izvirzīto mērķu un prioritāšu sasniegšanu, tiks ieviesta Vidzemes plānošanas reģiona uzraudzības un izvērtēšanas sistēma, kas būs nepārtraukts informācijas ieguves un analīzes process, kuru veido vispārējie attīstības uzraudzības rādītāji (rezultatīvie rādītāji), attīstības programmas rīcību uzraudzības rādītāji.

Attīstības dokumenti publicēti VPR tīmekļa vietnē.

Dokumenti izstrādāti projekta "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Tas tiek īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros. Projekta vadošais partneris ir VARAM un tā mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus.

Pārstāvot 25 novadus, kā arī republikas pilsētu Valmieru, VPR misija ir koordinēt un veicināt Vidzemes reģiona ilgtermiņa līdzsvarotu attīstību, sniedzot efektīvus pakalpojumus reģiona iedzīvotājiem, NVO, uzņēmējiem un pašvaldībām kopīgi definēto attīstības mērķu sasniegšanai.
VPR Attīstības padome ir VPR lēmējinstitūcija. Attīstības plānošanas dokumenti apstiprināti padomes 27.jūnija sēdē.

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta