Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
Breksits
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 
 
Fondi un investīcijasEiropas Ekonomikas zonas un Norvēģu finanšu instrumentsEiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas Finanšu instruments 2009.-2014. gadāNFI programma „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”
 
 
 
Jaunumi

Noslēguma Sadarbības komitejas 11. sēde norisinājās Kandavā un Jaunpilī

2017.gada 2.–3.novembrī Kandavā un Jaunpilī norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (Programma) Sadarbības komitejas sēde, kurā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM),  Programmas partneru – Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas, kā arī Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā pārstāvji.
Tikšanās pirmajā dienā dalībnieki viesojās Kandavas novada domē, kur iepazinās ar pašvaldības pieredzi projektā „Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrēšana teritorijas plānojumā”. Projekta ietvaros tika izstrādāts dabas aizsardzības plāns īpaši aizsargājamai dabas teritorijai “Abavas senleja”. Tāpat Kandavas novada domes pārstāves Gunita Pērkone, Silva Ivuškāne, Ieva Rudēvica un NVO “Abavas ielejas attīstības centrs” pārstāve Iveta Piese informēja par dabas aizsardzības plāna izmantošanu turpmākajā teritorijas attīstības plānošanā un jaunu projektu sagatavošanā.

 
Sadarbības komitejas sēdes dalībnieki apmeklē dabas parku “Abavas senleja”

Neformālā gaisotnē pēcpusdienā notika tikšanās ar Tukuma novada domes pārstāvi Artūru Doveiku, kur tika pārrunāta Tukuma pārstāvju dalība Programmas projektu aktivitātēs, t.sk., tematiskajos pašvaldību sadarbības tīklos un Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu nometnēs “Vasaras skola”.


 Sadarbības komitejas sēdes dalībnieki                           Avots: Cristian Larsen

2017.gada 3.novembrī, Jaunpilī Sadarbības komitejas sēdes dalībnieki pārrunāja Programmas ietvaros sasniegtos rezultātus,  to ietekmi uz Latvijas reģionu attīstību  uzņēmējdarbības un attīstības plānošanas jomās. Papildus Sadarbības komitejas sēdes dalībnieki tika iepazīstināti ar neatkarīgo ekspertu veikto programmas izvērtējumu. Kopumā programmas izvērtējuma ziņojums ir pozitīvs, programmas ieguldījums plānošanas dokumentu izstrādē novērtēts kā būtisks. Eksperti norādīja uz augsto programmas efektivitāti veidojot sadarbības tīklus, organizējot apmācības, informatīvus seminārus, pieredzes apmaiņas pasākumus un īstenojot citas projektu aktivitātes.Noslēgusies konference „Iedvesmojies nākotnei!”


2017.gada 26.aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizēja Norvēģu finanšu instrumenta (NFI) programmas* noslēguma konferenci. Pasākumā tika atzīmēts norvēģu sniegtais atbalsts institucionālās sadarbības veicināšanai starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm.

Konferenci atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Rinalds Muciņš. Pasākuma atklāšanas daļā piedalījās arī Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā, Latvijas Pašvaldību savienības un Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas (KS) pārstāvji.


 
Konferences laikā tās dalībnieki – donorvalsts partneri (KS un Oplandes reģionālā līmeņa pašvaldības pārstāvji no Norvēģijas), kā arī programmas projektu īstenotāji (VARAM, Latvijas Pašvaldību savienība un Dabas aizsardzības pārvalde) dalījās ar labās prakses piemēriem. Klātesošie tika iepazīstināti ar svarīgākajiem projektu ieguvumiem, uzsverot to sasniegšanā būtiskus atslēgvārdus – sadarbība, komunikācija, radošums un drosme. Par katru no projektiem tika demonstrēts neliels video sižets viena novada ietvaros, kas atainoja projekta aktivitāšu, novada,  pilsētas pašvaldību un cilvēku mijiedarbību:

Diskusijās, kas notika konferences ietvaros, īpaši tika uzsvērts, ka šī programma un tās starptautiskās sadarbības elements ar Norvēģiju ir devuši stimulu jaunai daudzlīmeņu pārvaldības un teritoriālās plānošanas pieejai, kā arī sniegts ieguldījums vietējās demokrātijas un iekļaujošas sabiedrības stiprināšanā.

Iepazīstinot konferences viesus ar programmas rezultātiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktore Iruma Kravale uzsvēra, ka sniegtais ieguldījums Latvijas pašvaldību kapacitātes uzlabošanā pavēra jaunas iespējas, kā arī sniedza jaunas prasmes un metodes vietējās attīstības veicināšanai, kas savukārt nākotnē veicinās reģionos dzīvojošo cilvēku dzīves vides kvalitātes un pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos, sniedzot ieguldījumu vietējās demokrātijas un aktīvas, uz līdzdarbību vērstas sabiedrības stiprināšanā. 

Savukārt konferences ekspertu sesijā starp iedvesmojošiem stāstiem tika skarti arī sabiedrībai būtiski jautājumi - par iekļaujošu sabiedrību, uz atklātu dialogu ar sabiedrību vērstu pašvaldību, kā arī katra indivīda drosmi, radošumu un vēlmi darboties savas teritorijas attīstībai. Gan Evija Taurene no Cēsu pašvaldības, gan Hallgrim Rogn no organizācijas Innovangsjon Norvēģijā, uzsvēra, ka tieši indivīds, kas veido vietējo sabiedrību, ir galvenais jebkuras pašvaldības resurss. Tāpat Evija dalījās ar atziņām, tai skaitā programmas laikā gūtajām, par izaicinājumiem un metodēm vietējās pārvaldes uzlabošanai un sabiedrībai draudzīgākas komunikācijas attīstīšanai pašvaldībā, kā arī jautājumiem, kurus katrs pašvaldības pārstāvis var sev uzdot, lai pārliecinātos par to, cik pašvaldība ir atvērta saviem iedzīvotājiem un sevis pilnveidošanai.

Pasākuma laikā ikviens tika iedrošināts sekot savām idejām un jauniem izaicinājumiem apkārtnes, pašvaldības vai valsts attīstībai.

Pateicamies vairāk kā 100 Latvijas un Norvēģijas dažādu institūciju viesiem un ekspertiem par dalību pasākumā, kā arī īpašs paldies pasākuma moderatorei Kristīnei Garklāvai, kura pasākumu padarīja sirsnīgu un gaišu!

Ieskats konferences norises gaitā:   Foto galerija

Konferences prezentācijas pieejamas šeit:

* Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”

  


Aicinām piedalīties Norvēģijas finanšu instrumenta programmas noslēguma konferencē „Iedvesmojies nākotnei!”


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2017.gada 26.aprīlī organizē Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” noslēguma konferenci „Iedvesmojies nākotnei!”.

Konferences mērķis ir informēt sabiedrību par paveikto programmas īstenošanas laikā. Tāpat konferencē piedalīsies vairāki eksperti no Latvijas un Norvēģijas, kuri dalīsies ar savu pieredzi, iedvesmojot klātesošos caur četrām konferences pamatvērtībām: sadarbība, radošums, komunikācija un drosme.

Konferencē aicinām piedalīties pārstāvjus no valsts un reģionāla līmeņa institūcijām, kā arī pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, medijiem u.c. interesentus.

Pieteikties dalībai konferencē aicinām līdz š.g. 18.aprīlim, reģistrējoties elektroniski: https://goo.gl/forms/oxzsTSwGf6TExwc12.

Pasākuma darba kārtība pieejama šeit!

Papildus informāciju par konferences norisi un programmu varat saņemt sazinoties ar VARAM Attīstības instrumentu departamenta Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vecāko eksperti Natāliju Slaidiņu (natalija.slaidina@varam.gov.lv, 67026592).

Konference tiek finansēta NFI programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.
  


Norvēģijas partneri atzinīgi novērtē VARAM programmas īstenošanas progresu


2017.gada 9–10.janvārī Lillehammerē norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (programma) Sadarbības komitejas sēde, kurā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ar Norvēģijas programmas partneriem – Norvēģijas Civilās Vietējo un reģionālo varas  iestāžu asociāciju – apsprieda programmas īstenošanas progresu.

Sadarbības komitejas sēdes dalībnieki pārrunāja ar programmas īstenošanu saistītus jautājumus, kā arī Norvēģijas puse atzinīgi novērtēja projektu ietvaros sasniegtos rezultātus, kas veicina Latvijas reģionu attīstību vides, uzņēmējdarbības, investīciju un attīstības plānošanas jomās.


Sadarbības komitejas sēde

Sēdes otrajā dienā dalībnieki Lillehammerē apmeklēja brīvdabas muzeju Maihaugen, lai iepazītos ar Norvēģijas kultūrvēsturisko mantojumu. Tāpat arī dalībnieki apmeklēja kopienu Lucky Naeroset, kas guvusi plašu publicitāti Norvēģijā saistībā ar kopienas neparastajiem, atjautīgajiem paņēmieniem vietējā ciema un kopienas stiprināšanai.


Sadarbības komitejas sēdes dalībnieki apmeklē kopienu Lucky Naeroset
  


Grozījumi Ministru kabineta noteikumos par programmas īstenošanu


2016.gada 30.novembrī stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.111 „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumu grozījumi).

MK noteikumu grozījumi, atbilstoši Finanšu instrumenta biroja 2015.gada 13.oktobra lēmumam, paredz pagarināt projektu īstenošanas termiņu līdz 2017.gada 30.aprīlim. Tāpat arī MK noteikumu grozījumi ietver finansējuma pārdali programmas iepriekš noteikto projektu vidū 27 372 euro apmērā un no programmas papildu pasākumiem pārdali uz divpusējās sadarbības fondu 30 000 euro apmērā, kas dod iespēju projektu īstenotājiem organizēt jaunas aktivitātes, atbalstot zināšanu un labās prakses nodošanu, kā arī veicinot sadarbību Norvēģijas un Latvijas institūciju vidū.

Papildus iepriekš minētajam, MK noteikumu grozījumi paredz precizēt programmas divpusējās sadarbības fonda īstenošanas nosacījumus, papildinot ar starptautiskām organizācijām institūciju loku, kuras var piedalīties divpusējās sadarbības fonda pasākumu īstenošanā. Tāpat arī tiek mazināts administratīvais slogs, atvieglojot prasības divpusējās sadarbības fonda pieteikumu sniedzējiem attiecībā uz plānoto izdevumu saskaņošanu, jo ar MK noteikumu grozījumiem tiek svītrots nosacījums, ka pasākuma pieteicējam pēc pieteikuma apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas vēl papildus jāsaskaņo ar programmas apsaimniekotāju plānotie izdevumi.
Iepazīties ar jauno MK noteikumu regulējumu iespējams šeit.  


2016.gada 9.septembrī Rīgā norisinājās  projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” noslēguma konference


Latvijas Pašvaldību savienības organizētā noslēguma konference bija jau otrais Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros īstenoto iepriekš noteikto projektu noslēguma pasākums.

Konferenci atklāja Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Norvēģijas karalistes vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils Hāgens. Tāpat arī atklāšanas vārdus teica vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, kurš izteica gandarījumu, ka Latvijas pašvaldībām ir bijusi iespēja pārņemt Norvēģijas labo praksi un pieredzi pašvaldību pārvaldībā, tādejādi veicinot abu valstu sadarbību, kā arī pilnveidojot Latvijas pašvaldību darbību un līdzsvarotu attīstību. Ministrs uzsvēra arī pašvaldību nozīmi Latvijas reģionu attīstībā:
„Jebkuras labvēlīgas pārmaiņas mūsu reģionos un pašvaldībās iespējamas tad, kad to attīstībā piedalās profesionāli cilvēki, kas izprot šo teritoriju attīstības iespējas un kas ir vēl būtiskāk, ir gatavi attīstīties un mācīties savu ieceru īstenošanai, efektīvi izmantojot visus pieejamos resursus”.
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

Konferences laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta īstenošanas gaitā uzkrāto pieredzi un projekta rezultātiem, kā arī tika gūts ieskats par jaunās sistēmas “mācīties salīdzinot” tālākās attīstības iespējām Latvijā –  kā uzlabot pašvaldībām praktisko darbību, daloties ar zināšanām, informāciju un resursiem. Konferences ietvaros dalībnieki tika arī iepazīstināti ar projekta ietvaros veikto pētījumu rezultātiem par pašvaldību iespējām ietekmēt vietējās ekonomikas attīstību un par rezultatīvo rādītāju iegūšanas iespējām izmantojot pašvaldību budžeta informāciju. Savukārt projektā iesaistīto pilotpašvaldību pārstāvji dalījās pieredzē par savu pašvaldību ieguvumiem, darbojoties dažādos tematiskajos pašvaldību sadarbības tīklos.
Sīkāku informāciju par pasākumu, tai skaitā visas sniegtās prezentācijas, lūdzam skatīt šeit.

 


Ar mērķi informēt sabiedrību par Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” aktivitātēm un rezultātiem, iepriekš noteiktā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros ir sagatavots elektronisks projekta stāstu apkopojums.

Projekta stāsti sniedz ieskatu galvenajos projekta rezultātos un projekta aktivitātēs iesaistīto dalībnieku pieredzē.

Sīkāku informāciju un projekta stāstus lūdzam skatīt projekta tīmekļa vietnē.


2016.gada 29.aprīlī norisinājās seminārs „Projektu savstarpējā papildinātība un Norvēģijas pieredze”


Lai nodrošinātu pieredzes un labās prakses piemēru pārnesi, Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (turpmāk – programma) ietvaros tika organizēts seminārs programmas iepriekš noteikto projektu īstenotājiem un to partneriem.
Seminārā piedalījās valsts, reģionālā un vietējā līmeņa institūciju pārstāvji, kā arī reģionālās attīstības jomas eksperti no Latvijas un Norvēģijas.
Dalībnieki dalījās pieredzē par abu valstu reģionālās attīstības kopīgajiem un atšķirīgajiem izaicinājumiem un problēmu risinājumiem. Divu darba grupu ietvaros tika diskutēts par publisko pakalpojumu nodrošināšanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.

Semināra prezentācijas

 

Uzņemējdarbības darba grupa

Publisko pakalpojumu darba grupaSadarbības komitejas 9. sēde


2016. gada 28.aprīlī Ādažos norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (turpmāk – programma) 9.Sadarbības komitejas sēde.
Sēdes laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji ar programmas donorvalsts partnera – Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas, kā arī Finanšu ministrijas un Norvēģijas vēstniecības pārstāvjiem pārrunāja programmas īstenošanas progresu un sasniegtos rezultātus.
Tāpat, ņemot vērā programmas īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2017.gada 30.aprīlim, tika diskutēts par programmā vēl paveicamiem darbiem un īstenojamām aktivitātēm.2015.gada 13.novembrī Rīgā norisinājās seminārs „Programmas LV07 īstenošanas progress un projektu savstarpēja papildinātība”


Ar mērķi nodrošināt efektīvāku Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (turpmāk – programma) ieviešanu un mērķa sasniegšanu, programmas apsaimniekotājs 2015.gada 13.novembrī organizēja semināru programmas iepriekš noteikto projektu īstenotājiem un to partneriem.

Programmas apsaimniekotājs – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) un Valsts reģionālas attistības aģentūra – dalījās ar aktuālāko informāciju par programmas ieviešanu, t.sk. Divpusējās sadarbības fonda iespējām, programmas rādītāju sasniegšanas progresu, projektu uzraudzību un publicitātes jautājumiem.


Programmas apsaimniekotāja pārstāvji informē par programmas īstenošanas un uzraudzības jautājumiem

Savukārt projektu īstenotāji – VARAM, Latvijas Pašvaldību savienība un Dabas aizsardzības pārvalde – iepazīstināja semināra dalībniekus ar projektu īstenošanas aktualitātēm, t.sk. projektos noteikto rādītāju sasniegšanas gaitu, aktuālākajiem izaicinājumiem, projektos īstenoto aktivitāšu ieguldījumu programmas mērķa sasniegšanā, kā arī līdz šim īstenotajiem sadarbības veidiem projektu īstenotāju vidū.


Projektu īstenotāju pārstāvji informē par projektu ieviešanas gaitu

Seminārs gan no organizatoru, gan dalībnieku puses tika novērtēts kā labs informācijas un pieredzes apmaiņas veids, kas palīdz stiprināt savstarpēju sadarbību un veicina efektīvāku programmas īstenošanu. Paldies visiem par dalību!


Programmas apsaimniekotāja un projektu īstenotāju komandaSadarbības komitejas 8. sēde.


2015. gada 10. – 11. septembrī Norvēģijas galvaspilsētā Oslo norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” 8.Sadarbības komitejas sēde. Sēdes laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji kā iepriekš minētās programmas apsaimniekotāji sadarbībā ar programmas donorvalsts partnera – Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas un Finanšu instrumenta biroja pārstāvjiem pārrunāja programmas īstenošanas progresu un sasniegtos rezultātus.

Sanāksmes otrajā dienā pievienojās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas eksperti reģionālās attīstības jautājumos un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, lai diskutētu par iespējamām nākotnes sadarbības jomām Latvijas un Norvēģijas institūciju vidū. Tāpat dalībnieki tika iepazīstināti ar Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministrijas pasūtītā pētījuma par pilsētu un tām pieguļošo teritoriju ietekmi uz ekonomisko izaugsmi Norvēģijā rezultātiem.

Tikšanās noslēgumā Latvijas un Norvēģijas pārstāvji secināja, ka programmas ietvaros uzsāktā sadarbība valsts un pašvaldību līmenī tiek sekmīgi īstenota un būtu nepieciešams turpināt iesāktās aktivitātes, pārņemot savstarpējo pieredzi un labo praksi.Sagatavots informatīvs videomateriāls par Divpusējās sadarbības fonda ietvaros 2015.gada 27. – 28.maijā organizēto stratēģisko pieredzes apmaiņas pasākumu Daugavpilī.


Sīkāka informācija par pasākumu pieejama VARAM mājas lapā. 

2015.gada 13.maijā Rīgā norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta programmas starpposma novērtējuma seminārs


Lai novērtētu Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (turpmāk – programma) ieviešanas progresu, 2015.gada 13.maijā Rīgā, biznesa kompleksa Ostas skati telpās, norisinājās programmas starpposma novērtējuma seminārs.

Semināru atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) Attīstības instrumentu departamenta direktora vietniece Ināra Buda kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas apsaimniekotājs, uzsverot nozīmīgo programmas ieguldījumu Latvijas valsts, reģionāla un vietēja līmeņa institūciju kapacitātes celšanā un valstu savstarpējā sadarbībā.
  

Ināra Buda, VARAM


Semināra atklāšanas daļā ar uzrunu piedalījās V.E. Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Steinara Ēgila Hāgena (Steinar Egil Hagen) kungs, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas (KS) pārstāve Elita Cakule, VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis.
 


V.E. Steinar Egil Hagen, Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā


VARAM valsts sekretāra vietniece Ilona Raugze savā uzrunā semināra dalībniekiem uzsvēra: „Kapacitāte šajā gadījumā nav abstrakts jēdziens. Kapacitāte ir to cilvēku zināšanās, domāšanā, attieksmē un uzvedībā, kas ikdienā rūpējas par savu teritoriju izaugsmi. Jebkuras labvēlīgas pārmaiņas mūsu reģionos un pašvaldībās var sākties tad, kad tās pārvalda un to attīstībā piedalās cilvēki, kas izprot šo teritoriju attīstības iespējas un kas ir vēl būtiskāk, ir gatavi piedalīties savu teritoriju izaugsmes veicināšanā, realizējot savas attīstības ieceres”.
 

Ilona Raugze, VARAM


Semināra pirmajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar programmas sasniegumiem četru iepriekš noteikto projektu īstenošanā, kā arī tika dots ieskats par projektu ietvaros vēl sasniedzamajiem rezultātiem.
Pasākuma otrajā daļā klātesošajiem tika dota iespēja iepazīties ar labās prakses piemēru katra projekta ietvaros. Latgales plānošanas reģiona pārstāvis pastāstīja par Latgales pārstāvniecības Rīgā sniegto atbalstu reģiona attīstībā, biedrības Urban Institute pārstāvis dalījās ar iespaidiem par Latvijas kopienu apmācību programmas īstenošanas interesantākajiem novērojumiem, Latvijas Teritoriālplānotāju asociācijas pārstāve iepazīstināja ar Abavas senlejas dabas aizsardzības plāna izstrādes izaicinājumiem, kā arī noslēgumā Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas pārstāve pastāstīja par Norvēģijas pieredzi pašvaldību sniegto pakalpojumu uzlabošanā un uzsvēra savstarpējās sadarbības lielo nozīmi.

Elita Cakule, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija


Pateicamies par dalību uzaicinātajiem viesiem un visiem 50 pasākuma dalībniekiem un ceram, ka tika iegūtas daudz jaunas ierosmes un idejas tālākajam darbam. Īpašs paldies arī pasākuma moderatoram Valdim Melderim, kurš atraktīvi uzrunāja dalībniekus un rosināja diskusijas par Latvijai svarīgiem jautājumiem.
Zemāk ir pieejamas semināra dalībnieku prezentācijas:

SASNIEGTIE REZULTĀTI: 

LABĀS PRAKSES PIEMĒRI:Aicinām piedalīties programmas starpposma novērtējuma seminārā


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina pieteikties Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”  (turpmāk - programma) starpposma novērtējuma semināram, kas notiks 2015.gada 13.maijā Rīgā.

Pasākums notiks biroju kompleksa „Ostas skati” telpās Matrožu ielā 15, Ķīpsalā, Rīgā plkst. 10:00.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas ietvaros tiek īstenoti četri iepriekš noteikti projekti, kas uzlabos valsts, reģionālo un vietējo iestāžu pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kā arī veicinās publiskās pārvaldes efektivitāti, pārņemot Norvēģijas valsts un nevalstisko organizāciju pieredzi un labo praksi.

Semināra ietvaros plānots informēt dalībniekus par programmas ietvaros sasniegtajiem rezultātiem un divpusējās sadarbības pieredzi ar Norvēģiju, kā arī dalīties pieredzē ar labās prakses piemēriem, kas uzkrāti programmas īstenošanas laikā! Pasākumā aicināti piedalīties pašvaldību, plānošanas reģionu un ar reģionālās attīstības jomu saistītu valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, lūdzam pieteikt ne vairāk kā divus pārstāvjus no vienas institūcijas un savlaicīgi reģistrēties semināram līdz 2015.gada 7.maijam.  

Reģistrēties semināram var šeit.

Semināra darba valodas ir latviešu un angļu, vienlaikus nodrošinot sinhrono tulkošanu.

Semināra dalībniekiem pasākuma norises vietā tiks nodrošināta iespēja novietot automašīnas stāvlaukumā bez maksas.


Semināra darba kārtībaSadarbības komitejas 7. sēde


2014. gada 18. decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) telpās  notika Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” 7. Sadarbības komitejas sēde. Sēdes laikā VARAM un Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji kā iepriekš minētās programmas apsaimniekotāji kopā ar programmas donorvalsts partnera, Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas, Norvēģijas Karalistes vēstniecības un Vadošās iestādes pārstāvjiem pārrunāja progresu programmas īstenošanā.

Komitejas locekļi apspriež ar programmas ieviešanu saistītus jautājumus

Programmas Norvēģijas partneri piedalās diskusijā par programmas ieviešanu

Par aktualitātēm iepriekš noteikto projektu īstenošanā ziņoja projektu „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” un „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” īstenotāja pārstāvji.

Iepriekš noteikto projektu ieviesējs informē par projektu ieviešanas progresu
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.111


2014.gada 8.oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.566 „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.111 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība””.

Ministru kabineta noteikumi paredz šādus grozījumus:

- precizēt programmas sasniedzamo rādītāju aprakstu;
- precizēt programmas izmaksas;
- precizēt projektu īstenošanas un uzraudzības nosacījumus;
- precizēt divpusējās sadarbības fonda ieviešanas kārtību.
Rēzeknē notiks konference Inovācijas publiskajā sektorā: no idejas līdz darbībai


Ar mērķi veicināt inovāciju ieviešanu valsts pārvaldes sektorā Latvijā, 2014. gada 29. septembrī, Rēzeknē notiks konference Inovācijas publiskajā sektorā: no idejas līdz darbībai.

Konferencē ar pieredzi dalīsies Latvijas un Norvēģijas speciālisti reģionālās attīstības, pašvaldību un lauku attīstības, zaļo inovāciju, publiskā iepirkuma, zaļās enerģijas, ceļu infrastruktūras attīstības jomās.

Tiks aplūkotas tēmas saistībā ar inovācijām publiskajā sektorā – galvenie izaicinājumi Latvijai un Norvēģijas pieredze, kopdarbības projektu sniegtā sinerģija vietējās ekonomikas izaugsmei, atbalsts zaļajām inovācijām Latvijā, kā arī saistībā ar publiskā iepirkuma likumu un inovācijām publiskajos iepirkumos.

Konferenci organizē Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā un Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, organizāciju Innovation Norway un Rēzeknes pašvaldību.

Finansiālu atbalstu konferencei sniedz Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014.gada perioda programma “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”.

Sīkāku informāciju un konferences programmu skatīt šeit.
Informatīvais seminārs „Projekta attiecināmās izmaksas un projekta pārskata sagatavošana”

2014.gada 6.augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”  (turpmāk – programma) seminārs „Projekta attiecināmās izmaksas un projekta pārskata sagatavošana”. Seminārā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un  Valsts reģionālās attīstības aģentūras kā programmas apsaimniekotāja pārstāvji,  programmas iepriekš noteikto projektu un to partneru pārstāvji.

Semināra dalībnieki tika informēti par programmas iepriekš noteikto projektu pārskatu sagatavošanu un attiecīgo veidlapu aizpildīšanu, attiecināmajām izmaksām projektu ietvaros, izmaksu pamatojošo dokumentāciju, kā arī publicitātes prasībām un aktualitātēm saistošajos normatīvajos aktos.

Pasākuma dalībnieki atzina, ka seminārā skartās tēmas ir aktuālas, kā arī  gūtās zināšanas būtiski palīdzēs turpmākajā iepriekš noteikto projektu īstenotāju un to partneru darbā.

 


Sadarbības komitejas 6. sēde

2014. gada 6. jūnijā Norvēģijas pilsētā Trondheimā notika Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” 6. Sadarbības komitejas sēde. Sēdes laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji kā minētās programmas apsaimniekotāji kopā ar programmas donorvalsts partnera Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas pārstāvjiem pārrunāja progresu programmas īstenošanā.

 


EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu informatīvais pasākums

2014. gada 17. maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) kā Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” apsaimniekotājs piedalījās Norvēģijas Konstitūcijas divsimtās gadadienas svinību ietvaros rīkotajā Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu informatīvajā pasākumā. VARAM pārstāvji pasākuma laikā interesentiem sniedza informāciju par programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” mērķi un plānotajiem rezultātiem.
Vairāk informācijas par pasākumu skatīt: http://eeagrants.lv/?id=48&zina=104

 


2013. gada 14. decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” apsaimniekotājs noslēdza līgumu ar Latvijas Pašvaldību savienību (turpmāk – LPS) par iepriekš noteiktā projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” (turpmāk – projekts) īstenošanu. Vairāk lasīt šeit.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.111 „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” īstenošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) 36.punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (turpmāk – programma) apsaimniekotājs 2013. gada 18.jūlijā ir izsūtījis uzaicinājuma vēstules iepriekš noteikto projektu iesniedzējiem sagatavot un iesniegt projekta iesniegumus atbilstoši MK noteikumos minētajiem nosacījumiem un noteiktajai projektu iesniegumu iesniegšanas kārtībai.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz 2013.gada 18.oktobrim.2013. gada 25. aprīlī notika Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (turpmāk - Programma) atklāšanas konference „Kapacitātes stiprināšana teritoriālās attīstības un labas pārvaldības jomā: izaicinājumi un iespējas līdzsvarotai ekonomiskajai attīstībai”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.111 „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” īstenošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) 43.punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (turpmāk – programma) apsaimniekotājs līdz š.g. 18.oktobrim ir elektroniski saņēmusi iepriekš noteikto projektu (turpmāk – projekti) iesniedzēju projektu iesniegumus: 


Projekti tika izvērtēti pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, saskaņā ar MK noteikumu 4.pielikumu un vērtēšanas process tika noslēgts š.g. 28.novembrī un projektu iesniedzējiem tika nosūtīti pozitīvi atzinumi.  

 

Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
 

 
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
26.05.2020
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta