Par ministriju
Kontakti
Aktualitātes
Vakances
Nozares politika
Normatīvie akti
Fondi un investīcijas
Valsts galvojums
Publiskais iepirkums
ES informācija
Starptautiskā sadarbība
Publikācijas un pētījumi
Sabiedrības līdzdalība
BREXIT
 
Izvēlies kādu no iesvītrotām kalendāra dienām, lai redzētu šīs dienas pasākumus!
 


 
Sabiedrības līdzdalībaInformācija par lobijiem
 
 
 
Par lobētāju sniedzamie dati

Lobēšanas datums

Lobētājs (fiziskas personas vārds, uzvārds, juridiskās personas, ko lobētājs pārstāv, nosaukums)

Lēmuma sagatavošanas process, saistībā ar kuru lobēšana ir notikusi 1

Komunikācijas veids ar lobētāju

Amatpersona ar kuras starpniecību notikusi lobēšana

Regulāri Gints Kauniste Ministru kabineta noteikumu projekta "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" sagatavošana vēstules, tikšanās, sanāksmes Dabas aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Kokkopju un arboristu biedrība Normatīvo aktu regulējums dabas aizsardzības jomā vēstules, tikšanās, sanāksmes Dabas aizsardzības departaments
Regulāri "CCDU Limited" - Būvniecība Jūrmalā (mikroliegumu un  ĪADT noteikumi vēstules, tikšanās, sanāksmes Dabas aizsardzības departaments
Regulāri SIA "Lauris Restaurant Service" Būvniecība Jūrmalā vēstules, tikšanās, sanāksmes Dabas aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas zivju audzētāju asociācija saistībā ar nemedījamo sugu dzīvnieku kompensācijām Zivju resursu aizsardzība vēstules, tikšanās, sanāksmes Dabas aizsardzības departaments
Regulāri AS „Latvijas Zaļais Punkts” Iepakojuma un videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri SIA „Zaļā josta” Iepakojuma un videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Iepakojuma asociācija Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Iepakojuma un otrreizējo izejvielu pārstrādātāju asociācija Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis, Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
valsts atbalsts otrreizējo izejvielu pārstrādē
Regulāri Latvijas Tirgotāju asociācija Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Biedrība Latvijas Alkoholisko Dzērienu Ražotāju un Izplatītāju asociācija Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis, Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam
Regulāri Latvijas Alus Darītāju Savienības biedrība Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis, depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija Normatīvo aktu prasības par  vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām” un Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Direktīvas projektu par II pakāpes tvaiku atsūknēšanas sistēmām.
Regulāri Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija Ķīmiskās vielas un produkti, iepakojums Vēstules, tikšanās, sanāksmes Rudīte Vesere
Regulāri Biedrība „Latvijas ezeri” (J.Sprūds) Virszemes ūdeņu (ezeru) aizsardzība Elektroniska sarakste, sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem Iveta Teibe
Regulāri Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un ūdenssaimniecības katedra (V.Jansons) Virszemes ūdeņu aizsardzība un monitorings Elektroniska sarakste, telefona sarunas Iveta Teibe
Daina Ozola
Regulāri Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija Atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrāde Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija Atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrāde Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtība Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība
Regulāri Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošana un dabas resursu nodokļa samaksas un atbrīvošanas no samaksas nosacījumi Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
19.02.2009. SIA „Zaļais centrs" Videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas organizēšana un atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas piešķiršanas nosacījumi Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Regulāri SIA „Latvijas Elektrotehnikas apsaimniekošana" Videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas organizēšana un atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas piešķiršanas nosacījumi Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Regulāri A/S „Latvijas Zaļais elektrons Videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas organizēšana un atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas piešķiršanas nosacījumi Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Regulāri SIA „Ziemeļlatgales atkritumu apsaimniekošanas organizācija” Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana. Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā saistībā ar publiskā iepirkuma organizēšanu
Regulāri SIA „Clean R” Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā saistībā ar publiskā iepirkuma organizēšanu
Regulāri SIA „Pilsētvides serviss” Atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrāde Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Regulāri SIA „Liepājas RAS” Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
20.11.2015 SIA „Cemex” Videi kaitīgo preču atkritumu (eļļu atkritumi, nolietotās riepas) un no atkritumiem iegūta kurināmā izmantošana uzņēmumā Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Regulāri SIA „Kuusakoski” Videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošana Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Ilze Doniņa
Madara Buša,
 
Regulāri Latvijas Bezalkoholisko dzērienu uzņēmēju asociācija Iepakojuma apsaimniekošana, dabas resursu nodoklis, depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija Depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Darba devēju konfederācija Depozīta sistēmas piemērošana iepakojumam Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" Ietekmes uz vidi novērtējums, gaisa aizsardzības jautājumi Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Biedrība "Latvijas Akustiķu apvienība" Troksnis Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri SIA „Balin Energy” MK noteikumu projekts "Ģeoloģiskās informācijas izmantošanas noteikumi" Atzinumi par MK noteikumu projektu, dalība starpministriju sanāksmē Vides aizsardzības departaments
Regulāri SIA „Odin Energi Latvija” MK noteikumu projekts "Ģeoloģiskās informācijas izmantošanas noteikumi" Atzinumi par MK noteikumu projektu, dalība starpministriju sanāksmē Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Vēja enerģijas asociācija MK noteikumu projekts "Ģeoloģiskās informācijas izmantošanas noteikumi" Atzinumi par MK noteikumu projektu, dalība starpministriju sanāksmē Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Ģeologu savienība Normatīvo aktu projekti par zemes dzīļu izmantošanu Atzinumi par normatīvo aktu projektiem, dalība starpministriju un citās sanāksmēs Vides aizsardzības departaments
Regulāri Biedrība "Latvijas Ceļu būvētājs" Normatīvo aktu projekti par zemes dzīļu izmantošanu Atzinumi par normatīvo aktu projektiem, dalība starpministriju un citās sanāksmēs Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācija MK noteikumu projekts "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība" Atzinumi par normatīvo aktu projektiem, dalība starpministriju un citās sanāksmēs Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Kūdras ražotāju asociācija MK noteikumu projekts "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība", Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei;
Grozījumi MK noteikumos Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”; Regulējums par mazajām katlu mājām
Regulāri  Latvijas Centrālā Piensaimnieku Savienība  Jautājumi par piensaimniecības notekūdeņu attīrīšanu  Rakstiski, elektroniski, pa telefonu, tikšanās klātienē Vides aizsardzības departaments
Regulāri Baltijas Ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija Noteikumi par ogļūdeņražu izmantošanu Sanāksmes, atzinumi, vēstules Vides aizsardzības departaments
Regulāri SIA "Baltic Oil Management" par ietekmes uz vidi novērtējuma neveikšanu ogļūdeņražu izpētes, izmantošanas un ieguves darbiem vēstules Vides aizsardzības departaments
Regulāri Kompānija “Avotiņi” (konsultants A.Līdums) Normatīvo aktu projekti par zemes dzīļu izmantošanu vēstules Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Veterinārārstu biedrība Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem, vēstules, telefonsarunas Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Zobārstu asociācija Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem, vēstules, telefonsarunas Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Radiologu asociācija Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu asociācija Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem Vides aizsardzības departaments
Regulāri SIA "NMS Grupa" Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā Rakstiski, elektroniski, pa telefonu Vides aizsardzības departaments
Regulāri Biedrība "Droša medicīna" Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā Rakstiski, elektroniski, pa telefonu Vides aizsardzības departaments
Regulāri SIA "InLab" Darbs pie normatīvo aktu izstrādes radiācijas drošības un kodoldrošības jomā Rakstiski, elektroniski, pa telefonu Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijam, Biedrība "Zemnieku Saeima" Normatīvo aktu prasības par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām. Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija Ķīmiskās vielas un produkti, iepakojums Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Biedrība "Latvijas makšķernieku asociācija" Mazo HES darbība un virszemes ūdeņu aizsardzība Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Biedrība "Latvijas ezeri" Īpašās vides prasības celulozes, papīra un kartona ražošanai Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas melioratoru biedrība Meliorācijas sistēmas un ūdens pārtīrīšana Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Vide aizsardzības klubs Vides aizsardzība Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Pasaules Dabas Fonds Vides aizsardzība Vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija Darbs pie normatīvo aktu izstrādes ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā Darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Pašvaldību savienība Darbs pie normatīvo aktu izstrādes ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā Darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem Vides aizsardzības departaments
Darbs pie normatīvo aktu izstrādes atkritumu apsaimniekošanas jomā
Darbs pie Latvijas pozīcijas izstrādes par valsts kopējo emisiju gaisā
Regulāri Latvijas Lielo pilsētu asociācija Darbs pie normatīvo aktu izstrādes ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā Darba grupas sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem Vides aizsardzības departaments
Darbs pie normatīvo aktu izstrādes atkritumu apsaimniekošanas jomā
Darbs pie Latvijas pozīcijas izstrādes par valsts kopējo emisiju gaisā
Regulāri Mazās hidroenerģētikas asociācija Nosacījumi mazo HES darbībai, dabas resursu nodokļa maksājumi Sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem un plānošanas dokumentiem Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Vides pārvaldības asociācija Ietekmes uz vidi novērtējuma joma, Smaku un gaisa piesārņojuma joma Sanāksmes, atzinumi par normatīvo aktu projektiem un plānošanas dokumentiem Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Dabas fonds (Lelde Enģele) Virszemes ūdeņu aizsardzība, jo īpaši saistībā ar meliorācijas sistēmu uzturēšanu un rekonstrukciju Rakstiski, elektroniski, pa tālruni, sanāksmju laikā Vides aizsardzības departaments
Vienreiz Latvijas siltumuzņēmēju asociācija Sadedzināšanas iekārtu regulējums elektroniski Vides aizsardzības departaments
Regulāri Biedrība “Zemnieku saeima”, Pašvaldību savienība, Vides pārvaldības asociācija, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment", Biedrība "Latvijas ezeri", Lielo pilsētu asociācija Normatīvo aktu regulējums piesāŗnojuma novēršanas jomā vēstules, tikšanās, sanāksmes Vides aizsardzības departaments
Regulāri Latvijas Lielo pilsētu asociācija Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkursa nolikuma sagatavošana Telefoniski, elektroniski Klimata pārmaiņa departaments
Regulāri Biedrība “Latvijas Energoefektivitātes asociācija” Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkursa nolikuma sagatavošana Telefoniski, elektroniski Klimata pārmaiņa departaments
Regulāri Latvijas Biodegvielas un bioenerģijas asociācija Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konkursa nolikuma sagatavošana Telefoniski, elektroniski Klimata pārmaiņa departaments
Regulāri Ashley Abraham Atbalsta iespējas elektromobilitātei Telefoni, elektroniski Klimata pārmaiņa departaments
Regulāri Latvijas darba devēju konfederācija Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Regulāri Lauksaimnieku organizāciju  sadarbības padome Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Regulāri Biedrība „Zemnieku Saeima” Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Regulāri Andris Špats Klimata politikas ieviešana (lauksaimniecības, ZIZIMM sektori) Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Regulāri Biedrība “Zaļā brīvība” Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Regulāri SIA “CEMEX” ETS direktīvas grozījumi Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Regulāri Latvijas kūdras asociācija Klimata politikas plānošana un Latvijas interešu aizstāvība ES Rakstiski, elektroniski, sanāksmju laikā Klimata pārmaiņu departaments
Atpakaļ
 
Dabas aizsardzība
E-pārvalde
Fondi un investīcijas
Ilgtspējīga attīstība
Klimata pārmaiņas
Pašvaldības
Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveide
Reģionālā attīstība
Teritorijas attīstības plānošana
Ūdeņu pārvaldība
Vides aizsardzība
Zaļais publiskais iepirkums
 
  
        
Darba laiks
Pr: 8.30:18.00
Ot - Cet: 8.30:17.00
Pt: 8.30:16:00
VARAM adrese
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Telefons: +371 66016740
Fakss:+371 67820442
E-pasts: pasts@varam.gov.lv
     
Lapa atjaunota
18.01.2019
 Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta